Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 263 gości oraz 0 użytkowników.

Konferencja pt. „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” 

zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu i Muzeum Zamojskie w Zamościu odbyła się 13 listopada 2018 r. w siedzibie muzeum, przy ul. Ormiańskiej 30. 
Po otwarciu konferencji przez panią dr Dorotę Mach, dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i pana mgr Andrzeja Urbańskiego, dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu uczestnicy wysłuchali czterech referatów. 

W pierwszym wystąpieniu pan Bogdan Leszczuk z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu pt. „Drogi do wolności państwa polskiego” podkreślił, że Polacy w okresie zaborów na różne sposoby walczyli o niepodległość. Była to walka zbrojna, ale również walka o zachowanie polskiego języka, kultury i nauki. Kolejny prelegent pan Marcin Czubara, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Hrubieszowie, w referacie „Książka i biblioteka w życiu Józefa Piłsudskiego” przedstawił słuchaczom postać Józefa Piłsudskiego jako miłośnika literatury, któremu książka towarzyszyła przez całe życie. Po przerwie kawowej słuchacze wysłuchali wystąpienia pana Andrzeja Pogudza, nauczyciela historii z II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu, „Niezwykły generał Tadeusz Rozwadowski. Patriota, wynalazca i organizator – zapomniany bohater…”, w którym przybliżył sylwetkę niezwykłego człowieka, mało znanego generała, patrioty, który odegrał istotną rolę w historii Polski. Wykład pana Andrzeja Maziarza z Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego „Terroryści Piłsudskiego – Organizacja Bojowa PPS” – to prezentacja historii tej organizacji i losów osób, które ją tworzyły.
Uczestnikami konferencji byli m.in. Małgorzata Bzówka, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Ewa Muzyka, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Katolickich św. Ojca Pio w Zamościu, Anna Cichosz kierownik Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego w Zamościu, a także uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu oraz zaproszeni goście.
Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wskazali na konieczność realizacji tego typu imprez w przyszłości.
Konferencja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo...” - 100 lat niepodległości dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie „Na 100 Niepodległa”.
Patronat honorowy sprawują: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Jarosław Sachajko.
Patronat medialny sprawują: Katolickie Radio Zamość, Kronika Tygodnia, Telewizja Kablowa Zamość VIDEO KADR, Nowy Kurier Zamojski

 image001

 image002

 image003

 image004

 image005

 image006

 image007

 image008

 image009

 image010

 image011

 image012