Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Obecnie naszą stronę odwiedza:

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPIERANIA EDUKACJI


Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Alicja Piskorska - Kierownik 
mgr Anetta Sienkiewicz

mgr Anna Mandziuk

mgr Marcin Czubara

mgr Maria Buczek
 
Wydział Promocji i Wspierania Edukacji odpowiada głównie za promocję usług placówki, współpracę z instytucjami realizującymi wspólne przedsięwzięcia, a także za jej wizerunek w środowisku lokalnym.

 

Do głównych zadań wydziału należy:

  • Opracowywanie materiałów promocyjnych i dokumentacyjnych o działalności biblioteki,
  • Organizowanie różnorodnych imprez, spotkań, warsztatów, konferencji i sesji naukowych poświęconych problemom edukacyjnym, oświatowym i bibliotekarskim,
  • Działalność edukacyjna na rzecz nauczycieli, uczniów i studentów (lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne),
  • Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oświatowymi i społeczno-kulturalnymi,
  • Koordynowanie WDN,
  • Systematyczna aktualizacja strony internetowej,
  • Współpraca z lokalnymi mediami.