KALENDARIUM – MAJ 2021 r.

1 maja

Międzynarodowe Święto Pracy

95. rocznica urodzin Janiny Hertz (1926 – 1993) - polskiej prozaik, autorki utworów dramatycznych

2 maja

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

175. rocznica urodzin Zygmunta Noskowskiego (1846 – 1909) - kompozytora, dyrygenta i pedagoga

95. rocznica śmierci Antoniego Malczewskiego (1793 – 1826) - poety

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

Światowy Dzień Wolności Prasy

5. rocznica śmierci Janusza Tazbira (1927 – 2016) - polskiego historyka,

profesora nauk humanistycznych, badacza dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce, członka Polskiej Akademii Nauk

30. rocznica śmierci Jerzego Kosińskiego (1933 – 1991) - amerykańskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, urodzonego w Polsce

130. rocznica urodzin Tadeusza Peipera (1891 – 1969) - poety, prozaika, dramatopisarza, krytyka literackiego i teatralnego

230. rocznica urodzin Henryka Rzewuskiego (1791 – 1866) - pisarza i publicysty

4 maja

Dzień Strażaka i Hutnika

5 maja

Dzień Tolerancji Praw Człowieka i Integracji Europejskiej

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

75. rocznica śmierci Tytusa Czyżewskiego (1880 – 1946) - malarza, poety, dramatopisarza, krytyka sztuki

175. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza (1846 – 1916) - powieściopisarza, nowelisty, publicysty, laureata Nagrody Nobla w 1905 r.

200. rocznica śmierci Napoleona Bonaparte (1769 – 1821) - francuskiego męża stanu, dowódcy wojskowego i przywódcy politycznego, cesarza Francji

6 maja

100. rocznica urodzin Jana Bytnara (pseud. Rudy) (1921 – 1943) - harcmistrza, hufcowego Grup Szturmowych Szarych Szeregów

165. rocznica urodzin Zygmunta Freuda (1856 – 1939) - austriackiego neurologa i psychiatry, twórcy psychoanalizy

7 maja

160. rocznica urodzin Rabīndranātha Tagore (1861 – 1941) - indyjskiego prozaika, filozofa, malarza, muzyka, poety i dramaturga, laureata Nagrody Nobla w 1913 r.

55. rocznica śmierci Stanisława Jerzego Leca (właśc. de Tusch-Letz) (1909 – 1966) - poety, satyryka, aforysty, tłumacza

115. rocznica śmierci Jana Zachariasiewicza (1825 – 1906) - powieściopisarza i publicysty

185. rocznica urodzin Stanisława Koźmiana (1836 – 1922) - polityka, reżysera i krytyka teatralnego, publicysty, dyrektora teatru krakowskiego

8 maja

Dzień Zwycięstwa

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

85. rocznica śmierci Oswalda Spenglera (1880 – 1936) - niemieckiego filozofa i historyka

115. rocznica urodzin Roberta Rosselliniego (1906 – 1977) - włoskiego reżysera filmowego

470. rocznica śmierci Barbary Radziwiłłówny (1520 – 1551) - królowej Polski

9 maja

Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)

15. rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego (1924 – 2006) - polskiego poety, eseisty, autora tekstów piosenek, prozaika

10 maja

35. rocznica śmierci Anny Kamieńskiej (1920 – 1986) - poetki, krytyka literackiego, autorki utworów dla dzieci i młodzieży, tłumaczki

105. rocznica urodzin Camila Jose Celi (1916 – 2002) - hiszpańskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla w 1989 r.

12 maja

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

5. Rocznica śmierci Marii Czubaszek (1939 – 2016) - pisarki i satyryczki, autorki tekstów piosenek, scenarzystki, felietonistki, dziennikarki, komentatorki

55. rocznica śmierci Ludwika Hieronima Morstina (1886 – 1966) - poety, prozaika i dramatopisarza

12-15 V 95. rocznica przewrotu majowego - zbrojnego zamachu stanu w Polsce dokonanego w dniach 12–15 maja 1926 r., w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego

135. rocznica urodzin Haliny Krahelskiej (1886 – 1945) - powieściopisarki, działaczki społecznej

13 maja

20. rocznica śmierci Pawła Hertza (1918 – 2001) - poety, tłumacza, eseisty, edytora

40. rocznica zamachu na życie papieża Jana Pawła II (1981 r.)

65. rocznica śmierci Aleksandra Fadiejewa (1901 – 1956) - rosyjskiego pisarza i działacza kulturowego

105. rocznica śmierci Szolema Alejchema (właśc. Szalom Rabinowicz) (1859 – 1916) - żydowskiego pisarza

14 maja

250. rocznica urodzin Roberta Owena (1771 – 1858) - angielskiego socjalisty utopijnego, pisarza, działacza politycznego i społecznego

15. rocznica śmierci Magdy Leji, pseud. Maria Radecka (1935 – 2006) - autorki książek dla dzieci

15 maja

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Święto Polskiej Muzyki I Plastyki

110. rocznica urodzin Maxa Frischa (1911 – 1991) - szwajcarskiego pisarza i dramaturga

130. rocznica urodzin Michaiła Bułhakowa (1891 – 1940) - rosyjskiego prozaika i dramaturga

140. rocznica urodzin Adama Jerzego Połtawskiego (1881 – 1952) - drukarza i grafika, twórcy polskiej czcionki drukarskiej

17 maja

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (Święto to ustanowiono w 2006 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych zastąpiła nim Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. Z okazji tego wydarzenia na całym świecie organizuje się najróżniejsze imprezy poświęcone nowym technologiom).

95. rocznica urodzin Zbigniewa Jabłońskiego (1926 – 1984) - historyka teatru, bibliotekarza, historyka kultury, dyrektora Biblioteki PAN
w Krakowie

18 maja

Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja

Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS

45. rocznica śmierci Juliana Krzyżanowskiego (1892 – 1976) - historyka literatury, krytyka literackiego

50. rocznica śmierci Czesława Janczarskiego (1911 – 1971) - poety, tłumacza, autora książek dla dzieci

20 maja

140. rocznica urodzin Władysława Sikorskiego (1881 – 1943) - generała, polityka i męża stanu

515. rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba (1451 – 1506) - włoskiego żeglarza i podróżnika, odkrywcy Ameryki

21 maja

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój

170. rocznica urodzin Stanisława Witkiewicza (1851 – 1915) - krytyka sztuki, pisarza i malarza

180. rocznica śmierci Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 – 1841) - poety, satyryka, dramatopisarza, powieściopisarza, działacza politycznego i kulturalnego

550. rocznica urodzin Albrechta Durera (1471 – 1528) - niemieckiego malarza i grafika

22 maja

Dzień Praw Zwierząt

23 maja

45. rocznica śmierci Antoniego Uniechowskiego (1903 – 1976) - rysownika, malarza, ilustratora książek dla dzieci

130. rocznica urodzin Para Lagerkvista (1891 – 1974) - szwedzkiego prozaika, poety, dramaturga i krytyka, laureata Nagrody Nobla w 1951 r.

150. rocznica śmierci Jarosława Dąbrowskiego (1836 – 1871) - rewolucyjnego demokraty, generała i wodza sił zbrojnych Komuny Paryskiej

115. rocznica śmierci Henryka Ibsena (1828 – 1906) - norweskiego dramaturga i poety

24 maja

Europejski Dzień Parków Narodowych

15. rocznica śmierci Michała Fridemana (1913 – 2006) - polskiego pedagoga i tłumacza z języka hebrajskiego i jidysz

26 maja

Dzień Matki

45. rocznica śmierci Martina Heideggera (1889 – 1976) - niemieckiego filozofa

65. rocznica oficjalnego otwarcia kabaretu literacko-artystycznego „Piwnica pod Baranami” w Krakowie (w 1956 r.)

27 maja

Dzień Samorządu Terytorialnego

28 maja

40. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901 – 1981) - prymasa Polski

105. rocznica śmierci Iwana Franko (1856 – 1916) - ukraińskiego pisarza i działacza społecznego

185. rocznica urodzin Jana Aleksandra Karłowicza (1836 – 1903) - etnografa, językoznawcy, muzyka

29 maja

Dzień Działacza Kultury i Drukarza

40. rocznica śmierci Janusza Minkiewicza (1914 – 1981) - poety, satyryka

160. rocznica śmierci Joachima Lelewela (1786 – 1861) - historyka i polityka

30 maja

185. rocznica urodzin Aleksandra Kotsisa (1836 – 1877) - malarza, przedstawiciela nurtu realistycznego w malarstwie

590. rocznica śmierci Joanny d’Arc (zw. Dziewicą Orleańską) (1412 – 1431) - bohaterki narodowej Francji, spalonej na stosie, kanonizowanej w 1920 r.

70. rocznica śmierci Hermanna Brocha (1886 – 1951) - austriackiego powieściopisarza, eseisty, filozofa kultury

31 maja

Światowy Dzień Bez Papierosa

Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

90. rocznica śmierci Zofii Żurakowskiej (1897 – 1931) - pisarki, autorki utworów dla młodzieży