Dla nauczycieli

Ja i moje ADHD : 60 ćwiczeń, które pomogą dziecku w samoregulacji, koncentracji i odnoszeniu sukcesów / Kelli Miller ; ilustracje Sarah Rebar ; przekład Agnieszka Cioch.

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2022. WypZ 80872
Kelli Miller pomoże dziecku zrozumieć, że ADHD wcale nie jest defektem czy wadą, a przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi może okazać się atutem. Autorka proponuje 60 rozmaitych ćwiczeń, gier i zabaw służących pracy nad różnymi aspektami ADHD, od samokontroli i organizacji po wyrażanie własnych potrzeb i budowanie wiary w siebie. Dzięki tej książce dziecko: zrozumie, czym jest ADHD; pozna swoje mocne i słabe strony; dowie się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami; pozna sposoby na skupienie uwagi, samokontrolę i podejmowanie dobrych decyzji; nauczy się planowania, komunikowania i wyrażania swoich potrzeb; uwierzy w siebie i w to, że może osiągnąć sukces.

Jak zaangażować uczniów w naukę i zbudować dobry klimat w szkole : poradnik dla nauczycieli / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.

Warszawa : Difin, 2022. WypZ 80878, WypT 45000
Poradnik przedstawia optymalny klimat szkoły, który sprzyja efektywnemu uczeniu się. Szkoła ukazana za pomocą metafory drzewa skupia w sobie wiele komponentów, z których każdy odgrywa konkretną rolę w zapewnieniu uczniom dobrostanu – zarówno w perspektywie „tu i teraz”, jak i w odniesieniu do przyszłości (i dorosłości). Ustalenia teoretyczne wsparte są solidnie opracowaną obudową metodyczną w postaci scenariuszy i kart pracy. Dzięki temu poradnik jest materiałem, który nie tylko może zachęcić nauczycieli do refleksji nad własnym ogródkiem dydaktycznym, ale także od razu dostarczyć gotowe rozwiązania do codziennej pracy z uczniami i ich rodzicami.