Dla nauczycieli

Jak rozpocząć pracę terapeutyczną z małym dzieckiem? : obserwacja / Joanna Chmura.

Kraków : Impuls, 2022. Wypożyczalnia Zamość 81015
Książka jest poradnikiem dla terapeutów rozpoczynających pracę z dziećmi z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnościami i innymi zaburzeniami rozwoju dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia. Opisuje jak od samego początku zająć się dzieckiem w ujęciu wielodyscyplinarnym, jak poprowadzić właściwie obserwację, na podstawie której sporządzany jest optymalny program terapii dziecka. Wskazuje jak poprowadzić pierwsze wizyty dziecka, opisuje sfery rozwojowe i umiejętność terapeutycznego postrzegania ich w kontekście normy biologicznej, a ewentualnych odstępstw od niej. Porównuje wiek biologiczny z wiekiem rozwojowym dziecka. Poradnik prowadzi terapeutę przez wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Tłumaczy, na co zwracać uwagę w przygotowaniu zajęć, jak oceniać dziecko i jak prowadzić obserwację różnicową.


Zabawa i interakcje społeczne w autyzmie : 100 pomysłów na wspomaganie rozwoju intersubiektywności / Cesarina Xaiz, Enrico Micheli ; przekład: Andrzej Szewczyk.

Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022. Wypożyczalnia Zamość 81041
Książka oprócz podstaw teoretycznych zawiera zbiór konkretnych zabaw i aktywności wspomagających rozwój dziecka z autyzmem oraz innymi zaburzeniami. Propozycje włoskich autorów dotyczą przede wszystkim porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami w różnych obszarach: kontaktów społecznych, komunikacji, umiejętności rozwijania zainteresowań i różnicowania swoich aktywności. Poradnik przedstawia opis trudności doświadczanych przez rodziców wychowujących dzieci, które ze względu na różne ograniczenia wewnętrzne nie odpowiadają w naturalny sposób na bodźce. Autorzy przedstawiają koncepcję przestrzeni do zabawy wspierającej budowanie relacji z dzieckiem, prezentują sposoby oceny umiejętności dzieci autystycznych oraz kryteria pomocne rodzicom, nauczycielom i terapeutom w wyborze celów możliwych do zrealizowania, przykłady zabawek i materiałów.