Dla rodziców

Michał idzie do szkoły : opowiadania z propozycjami zabaw przygotowujących do czytania i pisania / Jolanta Klat ; [ilustracje Agata Fuks].

Kraków : Impuls, 2022. WypZ 80885
Posyłając dziecko do szkoły, chcemy, aby uczęszczało ono do niej z radością i odnosiło sukcesy. Czasem wymaga to dodatkowych ćwiczeń, które utrwalą wiadomości i umiejętności nabywane w przedszkolu czy w początkowym okresie nauki szkolnej. W trakcie uważnego czytania przygód Michała znajdziecie Państwo wiele podpowiedzi, jak podążając za dzieckiem w codziennych sytuacjach, można pomóc mu przygotować się do czytania i pisania. Każdy rozdział jest propozycją do nabywania nowej umiejętności i utrwalania poprzedniej. Pod każdym rozdziałem znajduje się krótkie omówienie przedstawionego w nim ćwiczenia. Ponadto umieszczono tam również propozycje podobnych zadań w celu urozmaicenia nauki. Ćwiczenia można dzielić na etapy oraz powracać do nich w zależności od gotowości dziecka do podjęcia kolejnego zadania lub tempa nabywania ćwiczonej umiejętności. Ćwiczenia zostały wybrane i sprawdzone przez autorkę na prowadzonych przez nią zajęciach terapeutycznych (grupowych i indywidualnych).

Przedszkolak : wielki mały człowiek : rozwój, wychowanie, zabawa / Aleksandra Piotrowska, Irena A. Stanisławska.

Warszawa : Zwierciadło, 2022. WypZ 80900
Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Coraz bardziej samodzielny maluch intensywnie rozwija się fizycznie, emocjonalnie i społecznie. Nie ma niezawodnych recept wychowawczych skutecznych wobec każdego dziecka. Można jednak mądrzej i efektywnie wpływać na jego rozwój poprzez zrozumienie mechanizmów odpowiadających za postępowanie dziecka na różnych etapach jego rozwoju. Z poradnika rodzice dowiedzą się m.in.: jak zmienia się dziecko między trzecim a siódmym rokiem życia, jak się nie dać „małemu despocie”, jak zabawa wpływa na rozwój malucha, czy edukacja przedszkolna jest korzystniejsza od domowej, dlaczego dzieci zmyślają, czy warto uczyć dzieci wartości pieniądza, jakie korzyści i zagrożenia stwarzają urządzenia cyfrowe, jak budować poczucie własnej wartości dziecka i nauczyć je samodzielności.

Rozwój dziecka z autyzmem : 90 ćwiczeń, które pomogą twojemu dziecku rozwinąć potrzebne umiejętności i w pełni wykorzystać własny potencjał / Katie Cook ; ilustracje Cleonique Hilsaca ; przekład Sylwia Pikiel.

Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka, 2022.  WypZ 80903
Ćwiczenia opisane przez autorkę angażują rodziców we wspólną zabawę z dzieckiem i służą zacieśnianiu z nim więzi. Wykorzystują przy tym techniki stosowanej analizy zachowania, by nauczyć dziecko ważnych umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, zaangażowania, samoregulacji, samoobsługi czy zabawy. Stosowana analiza zachowania jest to terapia, która – działając na wielu poziomach – pomaga dzieciom w spektrum autyzmu rozwijać ważne umiejętności społeczne i ograniczać zachowania mogące negatywnie wpływać na ich życie. Prowadzone od ponad czterdziestu lat badania naukowe potwierdzają skuteczność stosowanych w niej procedur wzmacniania pożądanych zachowań.

Wychowanie bez wychowania : jak podarować dziecku wolność i wsparcie / Stefanie Stahl, Julia Tomuschat ; tłumaczenie Anna Grysińska.

Kraków : Otwarte, 2022. WypZ 80918
Wychowanie bez wychowania oznacza skupienie się na relacji. Autorki proponują: spróbuj mniej działać, ale za to BYĆ bardziej świadomym rodzicem. Autorki spokojnie i bez grożenia palcem poprowadzą rodzica na spotkanie z wewnętrznym dzieckiem – dzięki temu być może uzmysłowi sobie, jak wiele własnych ograniczeń przekazuje dziecku i ile schematów wychowawczych nieświadomie powiela. Radzą by uwolnić się od wzorców przekazanych im i stworzyć dla swojego dziecka przestrzeń pełną miłość, akceptacji i przywiązania. Stefanie Stahl i Julia Tomuschat nie dają gwarancji, że uchroni dziecko przed wszystkimi niebezpieczeństwami tego świata, ale dają poczucie, że rodzic może zadbać o atmosferę, w której można swobodnie wyrażać emocje, budować swoją autonomię i poczucie własnej wartości.