Edukacja międzykulturowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ada Judytka i zaginiony tałes / Agnieszka Suchowierska ; ilustracje Dorota Łoskot-Cichocka. - Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2017. 76406
 • Bilingual and ESL classrooms : teaching in multicultural contexts / Carlos J. Ovando, Virginia P. Collier. - New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1985. 72979
 • Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości / red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" cop., 2014. 73668
 • Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009. 65754
 • Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2012. 67216
 • Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości / Alina Szczurek-Boruta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Cieszyn] : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 2013. 71152
 • Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2012. 67340, 67341czyt.
 • Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej wielo- i międzykulturowej (materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. - Katowice [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2011. 66887
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 14, Konteksty społeczne i międzykulturowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Szafrańskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. 77201
 • Edukacja międzykulturowa - przewodnik : pojęcia, literatura, adresy / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 64614czyt.
 • Edukacja międzykulturowa jako czynnik rozwoju kultury pokoju / redakcja naukowa Krystyna M. Błeszyńska. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 78919
 • Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju / Aneta Rogalska-Marasińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. 75665
 • Edukacja polonistyczna wobec innego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas copyright, 2014. 70923
 • Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich / Anna Gajdzica, Gabriela Piechaczek-Ogierman, Alicja Hruzd-Matuszczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2014. 73124
 • Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP cop., 2009. 65119
 • Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości / Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2017. 76142
 • Globalnie - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / [autorzy publikacji: Magdalena Noszczyk, Anita Ponikło, Tadeusz Szczepaniak, Małgorzata Wojnarowska - scenariusze lekcji]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011. 66934L
 • Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. - Kraków : Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2009. 65284
 • Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki? / [pod red. Pawła Średzińskiego ; aut. Mamadou Diouf et al.]. - Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2009. 65670, 65671czyt.
 • Kim oni są, ci muzułmanie? / Zuzanna Pol ; ilustracje Zosia Dzierżawska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 76423
 • Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości : perspektywa edukacyjna / redakcja naukowa Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium copyright, 2012. 67296
 • Ku integracji społecznej : studium pedagogiczne / Mariola Badowska ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2017. 77518
 • Kultura w edukacji międzykulturowej - doświadczenia i propozycje praktyczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.] cop., 2013. 71193
 • Kultura w edukacji międzykulturowej - konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.] cop., 2013. 71192
 • Kulturowe konteksty dzieciństwa : szkice antropologiczno-pedagogiczne / Adela Kożyczkowska, Anna Młynarczuk-Sokołowska. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Naukowe Katedra, [2018]. 78936
 • Międzykulturowość w szkole : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / pod red. Kingi Białek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74415
 • Migracja uchodźstwo wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" cop. , 2007. 63388, 63389czyt.
 • Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / red. nauk. Daniel Wiśniewski. - Warszawa : Difin, 2015. 74232
 • O dialogu kultur w edukacji polonistycznej : (na poziomie szkoły podstawowej) / Anna Kołodziej, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP copyright, 2010. 74313
 • Od obcości do inności : międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych / Anna Młynarczuk-Sokołowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. 74675
 • Oswajanie inności w edukacji polonistycznej / pod red. Barbary Myrdzik, Ewy Dunaj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 65778
 • Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73411
 • Poznawanie kultur : ku edukacji antropologicznej i międzykulturowej / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błachut, Gabriela Piechaczek-Ogierman. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 79246
 • Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 61313
 • Przygotowanie studentek i studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi z doświadczeniem uchodźstwa i migracji : wybrane konteksty / Katarzyna Smoter. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. 79204
 • Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73104
 • Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga / pod red. Jolanty Horyń i Jana Maciejewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. 66600
 • Szkoła - kultura - środowisko lokalne / redakcja naukowa Alicja Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 74329
 • Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / [redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała]. - Poznań : Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Dyrektor Robert Mirzyński, 2017. 76478L
 • Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej : idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne / Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. 74250
 • Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2007. 64097, 64098czyt.
 • W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop., 2005. 64884
 • Wielokulturowość : między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / red. nauk. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73949
 • Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych ; [recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński członek rzeczywisty PAN, dr hab. Maria Marta Urlińska prof. nadzw. (Akademia Ignatianum w Krakowie)]. - [Warszawa] : CeDeWu, [2019]. 77847
 • Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak cop., 2014. 71022

 

Artykuły z czasopism:

 • "Biblioteka Siedmiu Kontynentów" : przygoda z wielkim biznesem / Andrzej Tyws. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 2, s. 36-38 .
 • "Culturally different" children in a school environment : bresearch reports Dzieci "inne kulturowo" w środowisku szkoły : doniesienia z badań. W: Pedagogika Społeczna. 2015, nr 3, s. 233-251.
 • "eTwinning" - droga do partnerstwa / Agnieszka Prokop. W: Życie Szkoły. 2009, nr 9, s. 36-39.
 • "Gila romane" jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula, Teresa Mirga, Papusza. W: Język Polski w Gimnazjum. 2010/2011, nr 4, s. 50-63.
 • "Między innymi" - innowacyjne warsztaty edukacji międzykulturowej /Henryk Bednarczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 4, s. 194-197.
 • "Na wspólnej ziemi" - konkurs, który uczy tolerancji / Barbara Typek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 2, s. 52-53.
 • "Pantofelek pięknej Rodopis" - poznajemy starożytny Egipt - scenariusz dla klasy III / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 17.
 • "To educate a xenophobe" : outcomes review of the advocacy campaign for tolerance in education (verbal and visual contents in primary school textbooks) in Bulgaria / Venellin Stoychev, Sylvia Borissova, Ani Marinova, Nora Atanasova Goleevska, Julian Borissov. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 2, s. 157-174.
 • Arbeitsblätter zum Thema Schweiz für eine Stunde gemäß kooperativem Lernen (Niveau A 2) / Nicole Böwer, Klages, Linda. W: Frühes Deutsch. 2010, nr 21, s. 30-34.
 • Asystent międzykulturowy w procesie międzykulturowego otwierania się szkoły / Katarzyna Potoniec. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 154-167.
 • Badania międzykulturowe w teorii i praktyce : studium porównawcze predyspozycji i zachowań twórczych dzieci żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 51-60.
 • Bal kostiumowy po japońsku : konspekt zabawy / Anna Sawicka, Alina Tomaszewska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 1, s. 62-67.
 • Bilingualer Unterricht in der Grundschule in Sibirien - mit landeskundlichen und interkulturellen Aspekten / Swetlana Truchina. W: Frühes Deutsch. 2013, nr 28, s. 54-57.
 • Co kryje się w słowie "obcy"? : z zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Dąbrowska. W: Poradnik Językowy. 2010, nr 10, s. 21-34.
 • Co łączy, a co różni dzieci na całym świecie? : scenariusz zajęć rozwijających różnorodne rodzaje aktywności uczniów klas II nauczania zintegrowanego / Iwona Rubacha. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 6, s. 3-4.
 • Cudzoziemcy w klasie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 21, s. 14.
 • Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 11, s. 21-24.
 • Cudzoziemcy w polskiej szkole : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 8 s. 53-59.
 • Cultural Sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian students / Mariusz Korczyński. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 2, s. 83-96.
 • Czego można nauczyć z literatury dla dzieci, prezentującej dzieciństwo naznaczone doświadczeniem uchodźstwa? / Anna Józefowicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 1, s. 113-125.
 • Czeka nas przewrót w edukacji? / Katarzyna Piotrowiak. W: Głos Nauczycielski. 2022, nr 36, s. 14.
 • Czerwona Wyspa – Madagaskar / Magda Musiał, Marcin Musiał. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 7/8, s. 86-89.
 • Czym jest edukacja wielokulturowa / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 28-30.
 • Dialog interkulturowy jako piąta sprawność na lekcji języka obcego / Dorota Mihułka. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 2, s. 13-18.
 • Dialog międzykulturowy / Magdalena Kapela. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr. 6, s. 22-25.
 • Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 4, s. 34-37.
 • Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 30-32.
 • Dzieci z doświadczeniem migracyjnym w przedszkolu / Anna Waleriańczyk.  W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 5, s. 6-11.
 • Dzieci z różnych stron świata / Iwona Jabłońska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 10, s. 20-21.
 • Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 21-29.
 • Education of foreign children in Poland : methodical contexts / Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 168-181.
 • Education of Romani education assistants as a condition of social inclusion of Romani society in Poland Edukacja asystentów edukacji romskiej warunkiem inkluzji społecznej Romów w Polsce / Bogumił Sobczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 2, s. 18-26.
 • Educational contexts of the European year for cultural heritage Edukacyjne konteksty europejskiego roku dziedzictwa kulturowego / Małgorzata Szpilska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 4, s. 7-13.
 • Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych / Anna Jaroszewska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 4, s. 32-43.
 • Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (Czeski Cieszyn-Ustroń, 14-16 października 2013 roku) / Aleksandra Gancarz. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 169-175.
 • Edukacja globalna / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 53-54.
 • Edukacja i komunikacja międzykulturowa w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych / Jerzy Nikitorowicz. W: Edukacja. 2019, nr 3, s. 6-17.
 • Edukacja kulturalna w gminnych środowiskach lokalnych : oczekiwania – realia / Wiesława Pielasińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 10, s. 11-14.
 • Edukacja międzykulturowa / Krystyna Kamińska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 35-43.
 • Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 1, s. 55-58.
 • Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nellâ Grigor'evna Ničkalo. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s. 72-78.
 • Edukacja międzykulturowa w procesie wspierania rozwoju tożsamości w warunkach wielokulturowości / Jerzy Nikitorowicz. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 55-68.
 • Edukacja międzykulturowa w przedszkolu : raport z badań nauczycieli / Anna Twardzik. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 218-230.
 • Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska. W: Życie Szkoły. 2008, nr 6, s. 13-16.
 • Edukacja ponad granicami / Tadeusz Lewowicki. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 34, s. 15.
 • Edukacja wielokulturowa przedszkolaka / Barbara Weigl. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 1, s. 52-55.
 • Edukacja wielokulturowa w dobie globalizacji: programowy mit czy konieczność? / Magdalena Wierzańska. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2007, z. 4, s. 29-36.
 • Edukacja wobec potrzeb wielokulturowego środowiska w Drugiej Rzeczypospolitej / Elwira Jolanta Kryńska. W: Przegląd Historyczno-Oświatowy. 2015, nr 1-2, s. 39-58.
 • Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata / Czesław Banach. W: Życie Szkoły. 2002, nr 5, s. 259-263.
 • Erfolgreich mit Deutsch in Studium und Leben - Erfahrungsbericht aus einer Fortbildungsveranstaltung / Agnieszka Woźniak. W: Język Niemiecki. 2010, nr 5, s. 24-31.
 • eTwinning : w bibliotece szkolnej / Gracjana Więckowska. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Infromacji", s. 3-4.
 • eTwinning po japońsku : kultura, historia, egzotyka w projekcie gimnazjalistów / Katarzyna Chojnacka. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 11, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", s. 14-15.
 • Europa da się kochać : projekt szkół partnerskich szansą na integrację socjokulturową uczniów w nowych krajach Wspólnoty Europejskiej Projekt szkół partnerskich szansą na integrację socjokulturową uczniów w nowych krajach Wspólnoty Europejskiej / Iwona Sośnierz, Agnieszka Śliwińska. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s. 174-175.
 • Europejskie programy edukacyjne w Rosji - nowy etap współpracy międzynarodowej w oświacie / Ludmila A. Balasnikova, Evgenija I. Bražnik. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 21-26.
 • Ewaluacja materiałów dydaktycznych rozwijających międzykulturową kompetencję komunikacyjną / Ewa Maciejewska-Stępień. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 5, s. 71-76.
 • Explanatory potential of the concepts of transculturation / Jadwiga Romanowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2021, nr 2, s. 92-103.
 • Facebook w eTwinningu? : dlaczego nie! / Marcin Malinowski. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 2, dod. "Biblioteka Centrum Infromacji", s. 5-7.
 • From conflict to reconciliation : creating the national identity on the Polish-Lithuanian borderland Creating the national identity on the Polish-Lithuanian borderland / Karol Konaszewski, Urszula Namiotko. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 74-91.
 • Gdy posprzątają po koncercie / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 26, s. 3.
 • Globalizacja z polskiej perspektywy / Stanisław Kaczor. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 3, s. 79-84.
 • Globalne wątki / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 56.
 • Granica : dziecko ma prawo wiedzieć Dziecko ma prawo wiedzieć / Elżbieta Krawczyk. W: Tygodnik Powszechny. 2021, nr 45, s. 29-30.
 • Gry różnych kręgów kulturowych we współczesnej szkole / Małgorzata Bronikowska. W: Lider. 2009, nr 11, s. 17-20.
 • Ideały wychowania taoistycznego w kontekście założeń i kierunków pedagogiki zachodniej / Paweł Zieliński. W: Kultura i Edukacja. 2015, nr 3, s. 110-131.
 • Integracja dzieci z pochodzeniem imigracyjnym w niemieckich przedszkolach / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 11/12, s. 74-76.
 • Integracja dzięki edukacji - działalność Álfhólsskóli w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 6, s. 48-51.
 • Intercultural education and minority languages / Hristo Slavov Kûčukov. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2011, nr 2, s. 101-116.
 • Intercultural Education in Poland : Current Problems and Research Orientations Current Problems and Research Orientations / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 2, s. 65-82.
 • Interkulturowa edukacja w nauczaniu języka niemieckiego / Jolanta Danielska. W: Język Polski w Gimnazjum. 2009/2010, nr 2, s. 104-108.
 • (Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak. W: Język Polski w Liceum. 2011/2012, nr 1, s. 82-88.
 • Interkulturowość czy antykulturowość? : rozważania nad nauczaniem angielszczyzny międzynarodowej / Romuald Gozdawa-Gołębiowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2006, nr 4, s. 93-112.
 • Jak podnieść kulturę polskiej szkoły? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 10, s. 19-24.
 • Jak rozmawiać o uchodźcach / Julia Godorowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 9, s. 52-54, 56.
 • Jak rozmawiać o uchodźcach? / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 11, s. 47-51.
 • Jak rozmawiać o wojnie? / Małgorzata Pomianowska. W: Dyrektor Szkoły. 2022, nr 4, s. 51-53.
 • Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? / Małgorzata Swędrowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 3, s. 5-7.
 • Jak uczyć równości / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 77-81.
 • Jeden świat, wiele kultur / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 20, s. 8.
 • Jestem Obywatelem Świata I am a Citizen of the World Je suis un Citoyen du Monde Én egy Világpolgár Soy un Ciudadano del Mundo / Marta Chrupczalska, Anna Czyż, Elżbieta Pasionek. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 40-43.
 • Język i kultura w dydaktyce języków obcych / Hanna Komorowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2006, nr 4, s. 27-45.
 • Języki obce już nie obce / Karina Szczęsna. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 40, s. 3.
 • Każdy z nas pięknie się różni : edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność Edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność / Dorota Pakuła-Tamou. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 52-54.
 • Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 5, s. 10-21.
 • Kolorowo międzykulturowo / Paulina Suberlak. W: Życie Szkoły. 2015, nr 5, s. 12-13.
 • Kompetencja interkulturowa - europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak. W: Język Polski w Liceum. 2009/2010, nr 2, s. 101-108.
 • Kompetencja interkulturowa w perspektywie teoretycznej i badawczej / Ilona Nowakowska-Buryła. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2015, nr 2, s. 76-86.
 • Kompetencje potrzebne światu / Marta Kałużyńska, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 10, s. 74-76, 78-79.
 • Kopciuszek na Wawelu - scenariusz dla klasy III / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 16.
 • Kopciuszek niejedno ma imię / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 14-15.
 • Korespondencja a kształtowanie kompetencji kulturowej / Magdalena Sowa. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 1, s. 143-147.
 • Korzyści ze współpracy / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 11, s. 74-76.
 • Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej) : utopijna iluzja czy rzeczywistość? / Joanna Kapica-Curzytek. W: Chowanna. 2014, t. 2 (43), s. 339-354.
 • Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska. W: Polonistyka. 2010, nr 8, s. 6-12.
 • Kształtowanie kompetencji międzykulturowych / Beata Humięcka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 69-71.
 • Ku globalnemu paradygmatowi współistnienia kultur w warunkach ustawicznych migracji / Jerzy Nikitorowicz. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 17-31.
 • Ku lepszej przyszłości / Katarzyna Górak-Sosnowska. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 1, s. 88-89.
 • Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 8-14.
 • Tytuł: Kultura - wielokulturowość - implikacje dla edukacji / Bożena Krupa. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2007, z. 4, s. 45-54.
 • Kulturowe konteksty dzieciństwa – recenzja / Katarzyna Szostak-Król. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 205-209.
 • Lalki-motanki jako metoda pracy nad zrozumieniem doświadczenia migracyjnego / Agata Świdzińska. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 184-201.
 • Lekcje o świecie : Scenariusz lekcji o globalnych współzależnościach Scenariusz lekcji o globalnych współzależnościach / Marta Kałużyńska, Weronika Rzeżutka, Anna Wojtych. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 55.
 • Logo projektu : "Różnorodność kulturowa i językowa"/ Mirosława Bogacz. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 1, " Biblioteka w Szkole Centrum Informacji ", nr 4, s. 26-27.
 • Mały skrzat poznaje świat : Dania / Magdalena Ledwoń. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 3, s. 66-68.
 • Mały skrzat poznaje świat : Hiszpania / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 6, s. 70-72.
 • Mały skrzat poznaje świat : Szwecja / Magdalena Ledwoń. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 87-89.
 • Mały skrzat poznaje świat : Wielka Brytania. Cz. 1 / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 4, s. 55-58.
 • Mały skrzat poznaje świat : Wielka Brytania. Cz. 2 / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 5, s. 46-48.
 • Mały skrzat poznaje świat : Włochy / Magdalena Ledwoń, Justyna Paluchowska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 1, s. 72-75.
 • Manga w szkole / Katarzyna Kędziora. W: Polonistyka. 2012, nr 7, s. 54-57.
 • Międzykulturowość w szkołach - refleksje z wizyty studyjnej w Berlinie, marzec 2018 / Małgorzata Nowak. W: Szkoła Specjalna. 2019, nr 2, s. 153-160.
 • Międzynarodowe projekty edukacyjne / Renata Matusiak. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 4, s. 25-27.
 • Młodzi, gniewni, radykalni u wrót szkoły : inspiracje dla pracy pedagogicznej w wielokulturowej rzeczywistości / Marzanna Pogorzelska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 6, s. 36-43.
 • Multikulturalizm w szkole / Marek Kościelniak. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 18-22.
 • Muzyka jako narzędzie edukacji międzykulturowej / Natalia Kłysz-Sokalska. W: Życie Szkoły. 2021, nr 4, s. 45-50.
 • My - dzieci naszej Europy : scenariusz promujący spotkania młodzieży państw członkowskich UE / Elżbieta Rzepecka-Roszak. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 6, s. 19-21.
 • Nadzieja w Maraenui / Leszek Wątróbski. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 27/28, s. 24.
 • Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej : autorski model glottopedagogiczny / Przemysław Gębal, Monika Nawracka. W: Edukacja. 2019, nr 3, s. 54-67.
 • Nauczanie w transkulturowości / Kinga Anna Gajda. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 3, s. 11-28.
 • Nauczyciel jako refleksyjny praktyk : propozycja przedmiotu "Kształtowanie kompetencji nauczyciela w środowisku wielokulturowym" / Barbara Grabowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 1-2, s. 17-20.
 • Nauczyciele i edukacja międzykulturowa / Małgorzata Kitlińska-Król. W: Chowanna. 2013, t. 2 (41), s. 275-288.
 • Nic tak nie przyczynia się do sukcesu, jak wspólne działanie / Iwona Grochowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 2, s. 116-121.
 • Nietypowy (międzynarodowy) elementarz / Elżbieta Szefler. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 2, s. 53-60.
 • Nowe odpowiedzi na stare pytania, czyli o Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie O Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie / Grażyna Rura. W: Życie Szkoły. 2009, nr 11, s. 22-27.
 • O języku, humanistyce i kulturze / Grzegorz P. Karwasz. W: Polonistyka. 2012, nr 9, s. 47-50.
 • Od wielokulturowości do inspiracji japońskich w polonistyce szkolnej / Anna Kałuża. W: Polonistyka. 2012, nr 7, s. 6-10.
 • Odmienność narodowa i etniczna w najnowszej polskiej literaturze dla młodego odbiorcy a wyzwania edukacji międzykulturowej / Anna Fornalczyk-Lipska. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 1, s. 15-30.
 • Opowieść Hanny / Roman Sowa. W: Język Polski w Gimnazjum. 2010/2011, nr 1, s. 33-41.
 • Osiem godzin dzieciństwa, czyli dzieci różnych narodowości w przedszkolu Dzieci różnych narodowości w przedszkolu / Beata Kozłowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2022, nr 4, s. 48-50.
 • Otwartość na świat / Mirosław Sielatycki, Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 37-40.
 • Pamięć i dialog elementem współpracy szkół / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 9, s. 46-48.
 • Pamięć miejsca na przykładzie tradycji kultywowanych w rodzinach polskich i żydowskich w międzywojennym Białymstoku / Joanna Sacharczuk. W: Pedagogika Społeczna. 2016, nr 1, s. 175-198.
 • Pedagog szkolny w sytuacji zróżnicowania kulturowego / Aneta Sylwia Baranowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 6, s. 17-23.
 • Pedagogiczna nauka i praktyka : drogi integracji rosyjskich i europejskich doświadczeń pedagogicznych Drogi integracji rosyjskich i europejskich doświadczeń pedagogicznych / Evgenija I. Bražnik. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 27-34.
 • Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie / Janusz Figurski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 3, s. 121-122.
 • Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole / Magdalena Goetz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 77-80.
 • Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych / Agnieszka Naumiuk, Marta Pietrusińska. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 175-196.
 • Polska pedagogika uniwersytecka wobec przemian społeczno-kulturowych u wschodnich sąsiadów / Mirosław Sobecki. W: Edukacja. 2010, nr 1, s. 44-50.
 • Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich / Dariusz Stankiewicz. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 51-54.
 • Polskimi śladami w Buriacji / Piotr Pacholarz. W: Geografia w Szkole. 2021, nr 2, s. 22-24.
 • Polsko-niemieckie projekty edukacyjne / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 5/6, s. 44-48.
 • Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek. W: Geografia w Szkole. 2009, nr 3, s. 15-17.
 • Prawie jak siostry / Maria Ewa Aulich. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 13 s. 12.
 • Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim /Ewelina Konieczna. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 1, s. 26-37.
 • Program kulturowy w nauczaniu początkowym jako odpowiedź na potrzeby "nowej emigracji" / Jerzy Kowalewski. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 3, s. 67-79.
 • Projekty eTwinning : w bibliotece szkolnej / Barbara Langner. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, dod. "Biblioteka Centrum Informacji", nr 2, s. 16.
 • Przewodnik, tłumacz, ideolog czy indoktrynator - nauczyciel w środowisku zróżnicowanym kulturowo / Anna Szafrańska-Gajdzica. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 45-53.
 • Przezwyciężenie etnocentryzmu / Joanna Koleff-Pracka, Dominika Kozłowska. W: Znak. 2015, nr 3, s. 34-41.
 • Przybliżanie dzieciom pojęć o Unii Europejskiej / Mirosław Kisiel. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 15-20.
 • Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 5 s. 54-55.
 • Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 11, s. 17-20.
 • Przygotowanie do partnerstwa kulturowego / Gabriela Kapica. W: Życie Szkoły. 2004, nr 5, s. 3-10.
 • Przygotowanie uczniów do funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym kulturowo / Aneta Sylwia Baranowska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 9, s. 14-22.
 • Razem będzie łatwiej / Anna Korfel-Jasińska. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 42, s. 15.
 • Reformowanie oświaty a wychowanie międzykulturowe w niższych klasach szkoły podstawowej / Ewa Ogrodzka-Mazur. W: Ruch Pedagogiczny. 2013, nr 2, s. 103-112.
 • Roboty nie zastąpią nauczycieli / Anna Grabowska. W: Głos Nauczycielski. 2022, nr 37, s. 12.
 • Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości / Mirosław Sobecki. W: Pedagogika Społeczna. 2016, nr 1, s. 125-136.
 • Rola nauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski. W: Ruch Pedagogiczny. 2009, nr 1/2, s. 47-61.
 • Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej - autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s. 10-12.
 • Rozdźwięk w edukacji imigrantów / Renata Agnieszka Nguyen. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 73-76.
 • Rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego / Agnieszka Pawłowska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 58-66.
 • Rozwój kompetencji społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym w obliczu kryzysu imigracyjnego w Niemczech / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 3/4, s. 25-28.
 • Rozwój szkoły a pedagogika międzykulturowa : między zmianą kultury uczenia się a tendencjami do etnicyzacji w Niemczech / Christiane Griese. W: Rocznik Pedagogiczny. 2007, T. 30, s. 147-156.
 • Rusz się, działaj! / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 21, s. 9.
 • Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (Cieszyn-Ustroń, 22-24 września 2014) / Łukasz Kwadrans, Alicja Hruzd-Matuszczyk. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 1, s. 201-205.
 • Śladami kultury żydowskiej : scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Małgorzata Stanik, Mariusz Sułek, Barbara Tkacz. W: Biblioteka w Szkole. 2010, nr 12, s. 14-16.
 • Spotkajmy się na eTwinning! / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz. W: Życie Szkoły. 2013, nr 2, s. 16-17.
 • Spotkanie międzykulturowe przy pomocy "opowiadających obrazów" / Susanne Brandt. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 11/12, s. 77-80.
 • Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej / Kazimierz Wieczorkowski. W: Forum Oświatowe. 2006, nr 1, s. 123-139.
 • Stosunek do cudzoziemców problemem pedagogicznym / Piotr Sikora. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 2, s. 32-34.
 • Świadomość interkulturowa uczniów liceum ogólnokształcącego : wyniki ankiety / Tomasz Róg. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 5, s. 117-124.
 • Świat na talerzu czyli obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej Obchodzimy Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 4/5, s. 20-22.
 • Szkoła tolerancji / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 12, s. 82-84.
 • Szkoła wobec różnic kulturowych / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 61-63.
 • Szkoła wobec wielokulturowości na przykładzie współczesnej Francji / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 26-27.
 • Szkolna walka z dyskryminacją / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły 2017, nr 11, s. 82-85.
 • Taneczna podróż dookoła świata : (innowacja) / Bożena Saczek. W: Lider. 2009, nr 4, s. 23-30.
 • Temat: Co pomaga czuć się lepiej, kiedy jesteśmy razem : Scenariusz lekcji dla klas VI-VIII / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2022, nr 6, s. 78-80.
 • Temat lekcji: współczesne migracje Współczesne migracje. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 10, s. 80-85.
 • Ten Inny swój czy obcy? : Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej / Katarzyna Frukacz. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2020/2021, nr 1, s. 21-34.
 • Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej / Danuta Markowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1990, nr 4, s. 109-117.
 • The theory-cognitive significance of Janusz Reykowskis concept of the development of evaluative standards in intercultural studies / Ewa Ogrodzka-Mazur,. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 4, s. 95-105.
 • Theatre and performance as healing forces : saving the Open Society? : a case study of The "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards" and "Subpoetics" performative endeavours as ways of enhancing empathy and building intercultural dialogue in the light of critical pedagogy / Dorota Mackenzie. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2020, nr 3, s. 66-84.
 • Tło, wyzwania, a rzeczywistość nauczania międzykulturowego / Ludmiła Łopacińska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 2, s. 18-26.
 • Tożsamość kandydatów na nauczycieli szansa na zmianę edukacji i zmianę społeczną / Alina Szczurek-Boruta. W: Ruch Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 83-91.
 • Tożsamość społeczno-kulturowa w perspektywie egzystencjalnej : kontekst edukacji międzykulturowej = Socio-cultural identity in the existential perspective : the context of intercultural education Socio-cultural identity in the existential perspective : the context of intercultural education / Mirosław Sobecki. W: Pedagogika Społeczna. 2019, nr 3, s. 201-211, s. 213-222.
 • Tożsamość wartości i emocje… / Danuta M. Sroka. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 7/8, s. 58-61.
 • Training joung readers in a multicultural world / Simoneta Babiaková. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 4, s. 111-124.
 • Twórczość Ryszarda Kapuściński "a globalny nastolatek" / Ewa Orlińska. W: Język Polski w Gimnazjum. 2009/2010, nr 3, s. 18-35.
 • Tydzień kultury w naszej szkole / Małgorzata Mikołajczak, Karolina Napierała. W: Biblioteka w Szkole. 2021, nr 12, s. 34-35.
 • Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 1, s. 12-17.
 • Uczeń - uchodźca potrzebuje naszej pomocy. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2022, nr 4, s. 80-87.
 • Uczeń w kontakcie z wielością kultur / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 11, s. 70-72.
 • Uczenie się w dialogu z innymi / Ewa Żmijewska. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 4, s. 8-12.
 • Uczniowie cudzoziemscy / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 11, s. 52-55.
 • University in front of the necessity of teacher development towards intercultural dialogue and understanding : forms and methods / Aneta Rogalska-Marasińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 135-158.
 • Wakacyjna podróż dookoła świata : scenariusz zajęć dla pięcio- i sześciolatków / Katarzyna Rokoszak. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 5, s. 56-58.
 • Warsztaty badawcze w edukacji międzykulturowej : perspektywa autoedukacyjna / Izabela Symonowicz-Jabłońska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 3, s. 190-202.
 • Wędrówki przez świat / Barbara Baranowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2006, nr 9, s. 43-44.
 • When foreigners join the class : changes in the university classroom environment – a "cost-benefit" analysis / Paulina Marchlik. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 126-134.
 • Wiele do zrobienia / Urszula Majcher-Legawiec. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 51/52, s. 21.
 • Wielokulturowość a dydaktyka : efektywne nauczanie w językach obcych Efektywne nauczanie w językach obcych / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 8, s. 40-43.
 • Wielokulturowość i edukacja / Tadeusz Lewowicki. W: Ruch Pedagogiczny. 2010, nr 3/4, s. 5-20.
 • Wielokulturowość stała się faktem… / Jolanta Pasterska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2009/2010, nr 4, s. 75-77.
 • Wielokulturowość w polskiej edukacji : wybór literatury najnowszej / Kinga Hechsman. W: Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 2, s. 38-40.
 • Wielokulturowość w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 3, s. 2-6.
 • Wielokulturowość w szkole / Weronika Perz, Marta Ławecka, Marta Szymańska-Wiśniewska. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 57-59.
 • Wielokulturowość w sztuce / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2015, nr 4, s. 11-13.
 • Wielowymiarowe poczucie tożsamości społeczno-kulturowej : idea i badanie : perspektywa pedagogiczna / Mirosław Sobecki. W: Kultura i Edukacja. 2018, nr 3, s. 85-103.
 • Tytuł: Współczesna proza z "kocimi" bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka / Anna Józefowicz. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 158-172.
 • Wszędzie ta sama ziemia : Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2015/2016, nr 1, s. 46-59.
 • Wychowanie fizyczne jako element integracji kulturowej / Małgorzata Bronikowska, Artur Stryjak, Lars Hazelton. W: Lider. 2008, nr 4, s. 31-35.
 • Wychowanie ideowe w społeczeństwie pluralistycznym / Heliodor Muszyński. W: Życie Szkoły. 1983, nr 3, s. 123-127.
 • Wymiar kulturowy w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo-językowym (CLIL) / Agnieszka Krężlewicz. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 60-65.
 • Wyzwania edukacji międzykulturowej / Danuta Waloszek. W: Życie Szkoły. 2005, nr 3, s. 58-62.
 • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : "Społeczeństwa wielokulturowe - dynamika, zmienność i nieprzewidywalność. Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej?" (Białystok-Lipowy Most, 25-28.05.2014) / Tomasz Bajkowski, Anna Chańko, Urszula Namiotko. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 125-131.
 • Z Europą za pan brat czyli jak Comenius rozwija wiedzę i przyjaźnie / Jagoda Pokryszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 11, s. 15.
 • Z kim wypada rozmawiać o interesach podczas lunchu? : propozycje ćwiczeń rozwijających kompetencję interkulturową uczniów / Grażyna Kiliańska-Przybyło. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 1, s. 158-161.
 • Zabawy afrykańskich dzieci / Iwona Brylińska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 9, s. 78-79.
 • Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s. 3-16.
 • Zróżnicowanie kulturowe jako impuls rozwoju pedagogiki społecznej / Marek Jędrzejewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 3-10.
 • Zrozumieć innych / Przemysław Fabjański, Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 11, s. 77-79.
 • Związek - czyli unia / Małgorzata Sadowska. W: Życie Szkoły. 2005, nr 5, s. 28-34.