Dorosłe dzieci alkoholików (DDA)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2022
Wyboru dokonała : Katarzyna Grela

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 

 1. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky ; tłumaczyła Jolanta Pasternak-Winiarska ; [konsultacja merytoryczna: Katarzyna Skrzypek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996. WypZ 62549
 2. Dom w butelce : rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików / Agnieszka Jucewicz, Magdalena Kicińska. - Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. WypZ 79860
 3. Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka uzależnień] / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994. WypZ 4454"D", 4455"D", CzytZ 4453"D"czyt.
 4. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. WypZ 75399
 5. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. - Warszawa : Wydawnictwo Dywiz, 2009. WypZ 64798, CzytZ 64799czyt.
 6. Funkcjonowanie dorosłego rodzeństwa osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków / Joanna Marta Kamińska-Wójcik ; [recenzent: dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ]. - Kraków : Impuls, 2019. WypZ 77960
 7. Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior - Warszawa : Difin, 2012. WypZ 67865
 8. Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Cz. 2 / redakcja Piotr Żak ; wstęp Krzysztof Brzózka. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, copyright 2016. WypZ 76722
 9. Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [redakcja Piotr Żak]. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2015. WypZ 75499
 10. Jak się nie zabić i nie zwariować / Justyna Suchanek "Sukanek". - Warszawa : Burda Książki, 2020. WypZ 78599
 11. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny : wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów / Linda Friel, John Friel ; przekład: Aleksandra Haduła. - Łódź : Feeria - JK Wydawnictwo, 2021. WypZ 80094, CzytZ 80315czyt.
 12. Kiedyś przy Błękitnym Księżycu / Katarzyna Enerlich. - Warszawa : Wydawnictwo MG, copyright 2011. WypZ 75588
 13. Nowa szansa : nadzieja dla rodziny alkoholowej / Sharon Wegscheider-Cruse ; [przekład Magdalena Ślósarska]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000. WypZ 60367, CzytZ 60366czyt.
 14. Od przetrwania do zdrowienia : dorastanie w domu z problemem alkoholowym / Grupy Rodzinne Al-Anon. - Poznań : Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon, 2014. WypZ 75462
 15. Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin alkoholowych : praktyczny przewodnik / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2017. WypZ 76190
 16. Poprawka z matury / Ewa Woydyłło. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009. WypZ 66225
 17. Uwolniony duch : bliżej DDA/DDD / Ewa Jasik-Wardalińska. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2021. WypZ 80462
 18. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików / Tommy Hellsten ; przekład Andrzej Niewinny Dobrowolski, Beata Niewinna. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2021. WypZ 79155
 19. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. Andrzej Niewinny Dobrowolski i Beata Niewinna. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi"; Wydawnictwo JK - Feeria, 2006. WypZ 64317
 20. Wsparcie dla dorosłych synów z dysfunkcyjnych domów i ich bliskich / Robert J. Ackerman ; przekład Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo - Wydawnictwo JK, 2022. WypZ 80914
 21. Współuzależnienie : doświadczenia żon alkoholików w perspektywie biograficznej / Wioletta Klimczak. - Warszawa : Difin, 2019. WypZ 77369
 22. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [redakcja] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, 2013. WypZ 68859
 23. Wyrosnąć z DDA / Robert J. Ackerman ; przekład Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. WypZ 78813
 24. Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko : wsparcie dla DDA i DDD / Charles L. Whitfield ; przekład: Anna Opara. - Łódź : Feeria Wydawnictwo 2021. WypZ 79524
 25. Znajdź spokój wewnętrzny : pomoc dla DDD i DDA w odzyskaniu emocjonalnej trzeźwości / Tian Dayton ; przekład: Dariusz Rossowski. - Łódź : Feeria Wydawnictwo, 2021. WypZ 79986

Artykuły z czasopism

 

 1.  A ja wam pokażę / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2010, nr 7, s. 84-86
 2. Anonimowi Alkoholicy znaleźli drogę / Roman Pomianowski. W: Świat Problemów 2008, nr 7, s. 12-17
 3. Bliskość w zasięgu ręki / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 4, s. 88-90
 4. Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda. W: Świat Problemów 2007, nr 11, s. 32-34
 5. Czynniki wpływające na poczucie szczęścia w rodzinie DDA / Zofia Sobolewska-Mellibruda. W: Świat Problemów 2008, nr 7, s. 4-8
 6. DDA - Dążyć Do Aktywności / Joanna Dembna. W: Remedium 2008, nr 1, s. 30-31
 7. DDA czyli historia osobista Dorosłe dzieci alkoholików czyli historia osobista / Timmen L. Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 12, s. 88-90
 8. Dorosłe Dzieci Alkoholika - zaburzenia lękowe czy już zespół stresu pourazowego? / Katarzyna R. Petrikowska-Fąk W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 23-26
 9. Dorosłe dzieci korporacji / Anna Maria Seweryńska. W: Charaktery. 2014, nr 2, s. 38-40
 10. Dorośli bez dzieciństwa / Magda Olesińska. W: Charaktery. 2019, nr 7, s. 68-70
 11. Dorośli, dzieci alkoholików : kim są i czy potrzebują terapii? / Krzysztof Gąsior. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 5-8
 12. Dostępność pomocy terapeutycznej dla członków rodzin osób uzależnionych / Jadwiga Fudała. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 5-7
 13. Dzieciństwo w uzależnionej rodzinie / Amelia Krawczyk-Bocian. W: Niebieska Linia 2015, nr 1, s. 20-24
 14. Inny pejzaż / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2009, nr 6, s. 32-33
 15. Intymność w związkach DDA w kontekście teorii przywiązania / Monika Marczak. W: Remedium 2009, nr 7/8, s. 11-13
 16. Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych? : wykorzystanie genogramu w terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 21-25
 17. Kim jest moja matka? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 14-17
 18. Kryzys w rodzinie - pierwszy krok ku trzeźwości? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2012, nr 7, s. 17-21
 19. Mapa pomocy dla DDA / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 8, s. 78-81
 20. Maska skrywa smutek / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 8, s. 14
 21. Masz prawo być sobą / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 6, s. 14
 22. Matki alkoholików / Halina Ginowicz. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 11-13
 23. Nic do stracenia : z dr Ewą Woydyłło, psychologiem i psychoterapeutką, rozmawia Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 9-13
 24. Nigdy nie jest za późno / Stanisław Witek. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 8-10
 25. Podążać za potrzebami klienta / Maria Seweryńska. W: Świat Problemów 2008, nr 4, s. 30-34
 26. Podróż po uzdrowienie / Timmen L. Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 9, s. 110-113
 27. Problemy w tworzeniu bliskich związków u DDA / Honorata Skrętowska. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 27-30
 28. Psychoterapia dla DDA - grupowo, indywidualnie, a może wcale? / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2010, nr 6, s. 14-16
 29. Radość pomagania / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2008, nr 3, s. 29-32
 30. Różnice niewidoczne gołym okiem / Joanna Wawerska-Kus. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 18-20
 31. Samoocena osób z problemem DDA w przebiegu terapii psychologicznej / Karolina Wojciechowska. W: Świat Problemów 2007, nr 10, s. 26-31
 32. Siła schematu u DDA / Przemysław Mućko. W: Niebieska Linia 2018, nr 5, s. 15-17
 33. Skażone rodzicielstwo / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 6, s. 74-77
 34. Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 9, s. 24-32
 35. Świat już nie jest mi obcy / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2009, nr 2, s. 19-20
 36. Świat według DDA / Dorota Dyjakon. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 15-19
 37. Szukanie oparcia w sobie : terapia grupowa dla dorosłych dzieci alkoholików / Agnieszka Moroz. W: Świat Problemów 2011, nr 5, s. 26-28
 38. Tata przestał : porządek polskich narracji alkoholowych długo wyznaczała opowieść stawiająca w centrum uwagi męskie doświadczenie picia / Monika Ochędowska. W: Tygodnik Powszechny. 2022, nr 6, s. 71-73
 39. Te praktyki mają sens / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 27-28
 40. Terapeuci o problemach w związkach / Aneta Zdunek. W: Świat Problemów 2011, nr 8, dod. "W samorządach o problemach alkoholowych", nr 8, s. V-VI
 41. Terapia z balastem / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2011, nr 3, s. 76-79
 42. Transfer przemocy. Powielanie przez DDA przemocowych wzorców z dzieciństwa / Honorata Skrętowska-Danielczenko. W: Niebieska Linia 2018, nr 5, s. 12-14
 43. Transgraniczna pomoc współuzależnionym / Anna Bartnik. W: Świat Problemów 2011, nr 3, s. 16-17
 44. Trzy miliony DDA / Jerzy Mellibruda. W: Charaktery. 2011, nr 2, s. 74-77
 45. Ucieczka w świat fantazji / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 7, s. 13
 46. Uruchomić program na rozwój : z Marzenną Kucińską, psychologiem, psychoterapeutą, trenerem terapeutów uzależnień i poznawczo-behawioralnych, rozmawia Tadeusz Pulcyn. / W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 20-22
 47. Uzależnienie w posagu czyli o niektórych aspektach terapii osób uzależnionych -dorosłych dzieci uzależnionych rodziców / Wawerska-Kus, Joanna. W: Świat Problemów 2012, nr 2, s. 31-35
 48. Wołanie o pomoc / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 4, s. 14
 49. Wypowiedzieć umowę milczeniu / Timmen L Cermak. W: Charaktery. 2010, nr 11, s. 92-94
 50. Za drzwiami zazdrości / Honorata Skrętowska. W: Świat Problemów 2012, nr 3, s. 39-43
 51. Zrozumieć i wspierać / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 9, s. 12
 52. Związani z przeszłością / Martyna Figurska. W: Charaktery. 2011, nr 7, s. 82-85
 53. Życie po traumie / Jerzy Mellibruda. W: Charaktery. 2011, nr 5, s. 76-79