Adopcja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1983 - 2009
Wyboru dokonała: Agnieszka Kowalczuk


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte: za lata 1983-2009

 • Adopcja - temat bez tajemnic / pod red. Marii Kwiecień. - Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2007.
 • Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.
 • Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / Guido Cattabeni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2008.
 • Dziecko, rodzice, rodzice : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 1, A-F / red. Ewa Różyczka. - Warszawa : „Żak", 2003. - S. 29-36 : Adopcja
  Kiedy rodzina zawiedzie / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983
 • Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Po adopcji / Cécile Dollé, Robert Neuburger. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2006.
 • Przysposobienie dziecka / Stanisław Piechocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.
 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / red. Maria Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998. - S. 221-258 : Adopcja

Artykuły z czasopism: za lata 1991-2008

 • Adopcja - jawna czy tajna? / Daniel Wiśniewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2000, nr 3, s. 5-7.
 • Adopcja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodzinyc / Józefa Kuna, Marta Pawelec // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 1997, nr 3, s. 7-10.
 • Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia / Agnieszka Jankowska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1-2, s. 28-29.
 • Adopcja serca / Anna Pardyka // Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 1, s. 6-7.
 • Adopcja w percepcji społecznej / Izabela Peczyńska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 2, s. 40-42.
 • Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne / Agnieszka Jankowska- Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25.
 • Kobieta, Mężczyzna i kolczasty chłopiec / Piotr Reiss // Polonistyka. - R. 12, nr 10 (2009), s. 34-38.
 • Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 17-22.
 • Nieudane adopcje / Róża Pawłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 121-123.
 • O prawnych problemach ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 15-17.
 • Obraz adopcji w czasopismach polskich / Andrzej Krzysztof Ładyżyński // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52.
 • Pomoc rodzicom adopcyjnym /Jolanta Ciżmowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000,nr 8, s. 53.
 • Preferują małe dzieci / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 8, s .28-30.
 • Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji / Iwona Wagner // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1994, nr 7, wkładka s. 12-15.
 • Przyspieszyć adopcje / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 3, s. 18-19.
 • Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 2, s. 41-49.
 • Rodziny adopcyjne a mikrostruktura społeczna / Iwona Kużlan // Problemy Rodziny. - 1992, nr 5, s. 25-30.
 • Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 17-23.
 • Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. 2007, nr 10, s. 10-15.
 • Tajemnica adopcji / Andrzej Ładyżyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27- 30.
 • Współczesne problemy adopcji / Zofia Waleria Stelmaszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 7, wkładka s. 114-117