Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży


Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001 - 2012
Wyboru dokonała : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 2001-2011

 • Agresja a wychowanie : Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z niem. Edyta Brudnik]. Kielce :Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Agresja dzieci i młodzieży : pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011.
 • Agresja i przemoc w szkole : Jakub Kołodziejczyk. Kraków : "Sophia", 2004.
 • Agresja i przemoc w szkole : pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : Agnieszka Żywanowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Agresja w szkole : Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). Warszawa : "Difin", 2008.
 • Agresja w szkole : pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004.
 • Anielice czy diablice? : Katarzyna Stadnik, Anna Wójtewicz. Warszawa :Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 • Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. Warszawa : "Żak", [2001].
 • Dlaczego uczeń staje się agresywny? : Paweł Migała. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
 • Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska i Elżbieta Hornowska. Warszawa : "Scholar", 2004.
 • Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 • Grupa bez przemocy : Charles A. Smith ; il. Nancy L. Downing ; [tł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.
 • Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; [tł.Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]. Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : przy współpr. Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, 2008.
 • Jak postępować z agresywnym uczniem : Ewa Sokołowska. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Młodociani mordercy : pod red. Wiesława Ambrozika i Floriana Zielińskiego. Poznań : Wydaw. PTPN, 2003.
 • Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.
 • Odwaga cywilna a przemoc w szkole : Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. Kraków : "Impuls", 2007.
 • Przemoc : Judith Lewis Herman ; przekł. [z ang.] Anna i Magdalena Kacmajor. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000.
 • Przemoc : Slavoj Žižek ; przeł. Antoni Górny. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.
  Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003.
 • Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego / pod red. Marzeny Bińczyckiej-Anholcer ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. Warszawa : 2005.
 • Przemoc i agresja w szkole : pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
 • Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult ; Uniwersytet Szczeciński. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Przemoc w szkole : Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010.
 • Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", [1995].
 • Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna / Lech Kacprzak ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Instytut Humanistyczny]. Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.
 • Przestępczość nieletnich : pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 • Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się / Zbigniew Skorny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 • Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
 • Saper czyli Jak rozminować agresję : Renata Knez, Wojciech M. Słonina. Kraków :"Rubikon", 2004.
  Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak ; [aut. publ. Jan Maciejewski et al.]. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Teraz twoja kolej! : Elisabeth Zöller ; il. Anette Bley ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
  Wstyd i przemoc : James Gilligan ; przeł. Andrzej Jankowski. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2001.
 • Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.
 • Zastraszanie i przemoc szkolna : red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
 • Zjawisko przemocy we współczesnym świecie : pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.
 • Złe emocje pod kontrolą : Berta Strycharska-Gać. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
 • Żyć w przyjaźni : [red. Barbara Bleja-Sosna]. Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2009.

Artykuły z czasopism: za lata 2009 – 2012

 • „Fala” w szkole / oprac. Magda Wójcik. // Remedium. - 2010, nr 12, s. 20
 • Agresja nie tylko z telewizora / Marcin Florkowski. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 13
 • Agresja w różnym wieku – przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska. // Remedium. - 2009, nr 4, s. 8-9
 • Agresja wśród dzieci i młodzieży / Tomasz Nesterak. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 5-7
 • Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s.20-23
 • Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139
 • Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60
 • Geneza zachowań agresywnych / Wiesława May. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12
 • Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej / Wioletta Rafałowicz. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29
 • Krok od przemocy / Krzysztof Karbowiak. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 13
 • Problemy resocjalizacji w systemie oświaty / Anna Czerwińska. Remedium. - 2009, nr 1, s. 1-3
 • Przemoc i agresja dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 4 (2011), s. 5-11
 • Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 12-14
 • Przemoc w szkole / Iwona Bożena Bukrejewska. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 3-8
 • Przemoc w szkole, agresja : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Alina Szczepankiewicz. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 28-29
 • Przemoc w szkołach / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. // Tygodnik Zamojski. - 2012, nr 5, s. 7
 • Rówieśniczy oprawcy : mobbing w wydaniu szkolnym / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 36-38
 • Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 4-12
 • Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21
 • Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa. // Remedium. - 2009, nr 3, s. 8-9
 • Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych / Elżbieta Lebieżyńska. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 8-9

Zbiory specjalne

 • Agresja [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2009].
 • Bezpieczeństwo młodzieży [Dokument dźwiękowy] : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Warszawa : Wydaw. Poltext, 2010.
 • Dręczyciele [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010].
 • Jak uchronić dziecko przed przemocą? Cz. 1-4 [Dokument dźwiękowy] : poradnik / Grace Ketterman ; przekł Paweł Kaźmierczak. Kraków : Wydaw. WAM – Studio Inigo, cop. 2007.
 • Mobbing [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010].
 • Oni [Film] / adapt. TV i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006.
 • Powstrzymać agresję [Film] / scen. Marcin Wołkowicz ; realiz. Marcin Wołkowicz, Kuba Snochowski. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2007.
 • Przemoc i agresja [Film] : jak im się przeciwstawić / konsult. Adam Frączek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999.