Bezpieczeństwo w Internecie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: za lata 2009-2017
Wyboru dokonała: Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • "Bądź bezpieczna w sieci" : poradnik dla nauczycieli/nauczycielek / aut. Anna Dryjańska, Anna Dzierzgowska, Magdalena Grabowska, Małgorzata Łojkowska, Aleksandra Magryta, Joanna Piotrowska, Ewa Rutkowska, Agnieszka Sosińska ; red. Joanna Piotrowska. - Warszawa : Fundacja Feminoteka, 2014. 74399
 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka. -Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2017 75948 czyt.
 • Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. 73664
 • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tłumaczenie: Angelika Konieczna]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. 75817czyt.
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. 71157
 • Na pomoc! : mam cyberdziecko! : podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci / Giuseppe Pelosi ; przekład Wiesława Dzieża. - Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2012. 76077
 • Niewidzialny w sieci : sztuka zacierania śladów / Kevin Mitnick i Robert Vamosi ; tłumaczenie Regina Mościcka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, copyright 2017. 75911
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk, Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. 68862
 • Zagrożenia w sieci Internet / Agnieszka Korusiewicz ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. 63131 czyt.

Artykuły z czasopism: za lata 2007 – 2015

 • Bądź bezpieczny w internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 1, s. 20-27
 • Bądźmy bezpieczni w Internecie” : zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 5, s. 41-43
 • Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło-Pużuk. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 9, s. 48-51
 • Bezpieczeństwo w Sieci / Kamila Jakubczyk. W: Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12
 • Bezpieczni w internecie : propozycje działań / Sylwia Gajda, Anna Wiąckiewicz. W: Biblioteka w Szkole . 2011, nr 11, s. 7-9
 • Bezpieczny internet : program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 12, s. 16-18
 • Bezpieczny internet / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 4, s. 46-47
 • Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka. W: Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod „Biblioteka Centrum Informacji" , nr 2, s. 3-5
 • Internet - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 1, s. 48, 50-51
 • Internet jako źródło zagrożeń dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska. W: Lider. 2010, nr 3, s. 21-24
 • Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman. W: Życie Szkoły. 2011, nr 7, s. 39-42
 • Niebezpieczeństwa w sieci / oprac. Magda Wójcik. W: Remedium. 2009, nr 10, s. 20
 • Niebezpieczny Internet / Sebastian Taboł. W: Życie Szkoły. 2004, nr 8, s. 15-17