Bezrobocie. Bezdomność. Ubóstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonał : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 2003-2008

 • Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : Jules Gazon ; z jęz. fr. tł. Krzysztof Malaga. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 • Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Bieda / Ruth Lister ; przeł. Alina Stanaszek. Warszawa : Wydawnictwo "Sic!", 2007.
 • Bogactwo i nędza narodów : David S. Landes ; przeł. Hanna Jankowska. Warszawa : Wydawnictwo Literackie Muza, 2008.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa : “Żak”, 1999.
 • Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie / Grzegorz Baczewski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 • Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T. 1] / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Żak”, 1995.
 • Podstawy pedagogiki pracy / Zygmunt Wiatrowski. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.
 • Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego : pod red. Danuty Wajsprych. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Olsztyn : Wydawnictwo OSW - Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, 2010.
 • Przymus bezczynności : studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych / Małgorzata Orłowska. - Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Rynek pracy w procesie transformacji ustroju gospodarczego / [H. Chołaj et al. ; tł. Agnieszka Dudek] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2000.
 • Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Socjologia bezrobocia / Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski (wybór). Katowice : "Śląsk", 1999.
 • Społeczeństwo w trakcie zmiany / Andrzej Radziewicz-Winnicki. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa : propozycje i materiały / red. Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999.
 • Ubóstwo / Waldemar Segiet // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 6 t. Dariusz Adamczyk et al.]. Warszawa : "Żak", cop. 2007.
 • Współczesne wyzwania pracy socjalnej / pod red. Jolanty Kędzior i Andrzeja Ładyżyńskiego ; [aut. tekstów Mieczysław Adamczyk et al.] ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006.

Artykuły z czasopism: za lata 2006-2008

 • Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Piotr Broda-Wysocki. // Polityka Społeczna. R. 33, nr 11/12 (2006), s. 39-45
 • Bezdomność w Polsce - projekt systemowy / Marcin J. Sochocki. // Remedium. - 2010, nr 5, s. 1-3
 • Bezrobocie en face, czyli psychologiczne aspekty bezrobocia / Sylwia Ciuk. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 4, s. 113-133
 • Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych - test koncepcji poziomicy / Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak. // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 8 (2009), s. 1-4
 • Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny / Agnieszka Biłan // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2011, nr 2, s. 5-9
 • Dzieci z bagażem biedy / Anna Bokszczanin. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 121-126
  Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców / Monika Jurewicz.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 42-48
 • Gdybym był bogaty, czyli rzecz o ubóstwie / Jarosław Michalski // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 29-36
 • Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak. - Polityka Społeczna. - 2010, s. 8-14
  Osoby niepełnosprawne na rynku pracy: sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy / Elżbieta Turska. // Chowanna. - 2007, t. 1(28), s. 53-62
 • Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu / Stanisława Golinowska. // Polityka Społeczna. - R. 37, nr 9 (2010),
 • Problemy rynku pracy obszarów wiejskich / Anna Kicior. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2007, nr 1, s. 54-60
  Rodzina wobec bezrobocia / Małgorzata Szpunar. // Rocznik Pedagogiczny. T. 30 (2007), s. 123-133
  s. 7-13
 • System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne / Elżbieta Tarkowska, Katarzyna Górniak, Agnieszka Kalbarczyk. // Polityka Społeczna. R. 33, nr 11/12 (2006), s. 29-33
 • Współczesne wyzwania pod adresem polityki społecznej / Piotr Sałustowicz. - Polityka Społeczna. - 2006, nr10, s. 1-10
  Zawód: cap / Sonia Plisikiewicz. // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 1, s.67-68

Zbiory specjalne

 • Jak znaleźć dobrą pracę [Film]. Kas. 1 / scen. Dariusz Ludwiczak. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998.
 • Jak znaleźć dobrą pracę [Film]. Kas. 2 / scen. Dariusz Ludwiczak. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998.