Julian Przyboś (1901-1970)

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Julian Przyboś / Wiesław Paweł Szymański. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
 • Julian Przyboś. W: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż / Piotr Kuncewicz. - Warszawa: "Graf-Punkt", cop. 1995.- S. 135-140
 • Julian Przyboś : kulturowe podstawy twórczości / Andrzej Cieński. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987
 • Liryka Juliana Przybosia / Edward Balcerzan. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
 • O poezji Juliana Przybosia / Andrzej K. Waśkiewicz. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977
 • Poezja Juliana Przybosia w świetle badań statystyczno-językowych na tle porównawczym / Maria Zembaty-Michalakowa. -Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982
 • Przyboś / Artur Sandauer ; [życiorys J. Przybosia i bibliogr. oprac. Iwona Smolka]. - Warszawa: Agencja Autorska : "Dom Książki", 1970
 • Przyboś Julian. W: Encyklopedia szkolna : język polski - liceum / [aut. haseł Dorota Stopka et al. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków: "Greg", 2005. - S. 890-891
 • Przyboś Julian. W: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 6, N-P / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan ; [zespół aut. Katarzyna Batora et al.]. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 500-508
 • Przyboś Julian / Stanisław Jaworski. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [kom. red. (przewodn.) Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas, (członkowie) Artur Hutnikiewicz et al.]. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 253-254
 • Sztuka podróżowania : poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza / Helena Zaworska. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980
 • Świat poetycki Juliana Przybosia / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972
 • Wspomnienia o Julianie Przybosiu / oprac. i wstępem poprzedził Janusz Sławiński. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976


Artykuły z czasopism:

 • Annunciazione / Bogusław Kierc. W: Twórczość. 1998, nr 5, s. 57-72
 • Architektura słów i obrazów : ("Notre-Dame" Juliana Przybosia w ujęciu kognitywnym) / Dorota Korwin-Piotrowska. W: Ruch Literacki. 2004, z. 4/5, s. 503-514
 • Cel sfer / Bogusław Kierc. W: Twórczość. 2000, nr 11, s. 58-69
 • Człowiek słoneczny Słowackiego i Przybosia / Barbara Kardaś. W: Przegląd Humanistyczny. 1996, nr 4, s. 119-126
 • "Dobrze wychowani mężczyźni" albo "ciąg dalszy, przerywisty", czyli awangarda jako przezwyciężenie i odkrycie kobiecości / Aneta Ługin. W: Teksty Drugie. 2000, nr 6, s. 63-76
 • Julian Przyboś i Władysław Strzemiński w grupie "A.R.". W świetle postulatu korespondencji sztuk / Irena Urbaniakowa. W: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. 1990, r. 23 (1988), s. 67-74
 • Juliana Przybosia ziemia gwiezdnie pojęta / Bogusław Kierc. W: Akcent. 1992, nr 4, s. 44-52
 • Julianowi Przybosiowi - w setną rocznicę urodzin / Monika Wójciak. W: Polonistyka. 2001, nr 7, s. 442-444
 • "Kocham" - słyszę : o jednym wierszu Juliana Przybosia / Kazimierz Nowosielski. W: Twórczość. 2014, nr 6, s. 143-146
 • Mój ojciec / Uta Przyboś. W: Akcent. 1992, nr 4, s. 40-43
 • Nauczyciel - poeta / Agnieszka Kwiatkowska. W: Polonistyka. 2009, nr 7, s. 25-28
 • O konstruktywizmie w poezji Juliana Przybosia / Marcin Rychlewski. W: Polonistyka. 2002, nr 8, s. 491-494
 • O liryce miłosnej J. Przybosia / Robert Balmer. W: Miesięcznik Literacki. 1989, nr 10, s. 62-66
 • Obraz ciała ludzkiego wobec poetyki spojrzenia w liryce Juliana Przybosia / Damian Kaja. W: Teksty Drugie. 2012, nr 5, s. 267 282
 • Od scenariusza filmowego do "Odjazdu" Juliana Przybosia / Romuald Jabłoński. W: Warsztaty Polonistyczne. 1995, nr 4, s. 46 56
 • Przyboś i Merleau-Ponty - o powinowactwie nowoczesnej liryki i filozofii / Tomasz Mizerkiewicz. W: Polonistyka. 2003, nr 7, s. 411-415
 • Przyboś niesamowity / Łukasz Józefowicz. W: Przegląd Humanistyczny. 2011, nr 2, s. 151-158
 • Referencyjność i autoteliczność w twórczości Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia / Agnieszka Kluba. W: Pamiętnik Literacki. 1998, z. 4 s. 37-71
 • Rozpacz jest nowa, a nadzieja stara? / Agnieszka Kwiatkowska. W: Polonistyka. 2004, nr 7, s. 31-37
 • Rozsierdzony Apollo i niepokorny Marsjasz / Stanisław Burkot. W: Ruch Literacki. 2005, z. 4/5, s. 423-436
 • Równość i asymptota / Zygmunt Mikulski. W: Akcent. 1996, nr 2, s. 208-209
 • Spotkanie nad Lemanem : Charles Ramuz i poeci polscy / Tomasz Wójcik. W: Przegląd Humanistyczny. 2011, nr 2, s. 143-150
 • Szyfry rzeczywistości / Grzegorz Tomicki. W: Twórczość. 2004, nr 12, s. 136-138
 • Świecąc - będę (W 100-lecie urodzin Juliana Przybosia) / Bogusław Kierc. W: Odra. 2001, nr 3, s. 55-58
 • Świt dnia i świt życia - lekcja z wierszem J. Przybosia "Świt kwietniowy" / Anna Michalak. W: Warsztaty Polonistyczne. 1996, nr 2, s. 23-25.
 • "Trochę włóczęgi i trochę pisania" : listy Edwarda Stachury do Juliana Przybosia / oprac. Dariusz Pachocki. W: Akcent. 2003, nr 1/2, s. 200-211
 • Warsztat poetycki Juliana Przybosia w świetle autografów poety / Rościsław Skręt. W: Akcent. 1992, nr 4, s. 63-72
 • Węzły daremne? / Andrzej Gronczewski. W: Miesięcznik Literacki. 1989, nr 4, s. 71-78
 • Widzenie i przeżycie światła w poezji J.P. / Elżbieta Kram-Mikoś. W: Język Polski w Szkole Średniej. 1989/1990, z. 1, s. 59-68
 • Wieloznaczność mitu - o warstwowym wyobrażeniu Paryża w twórczości Juliana Przybosia / Michalina Kmiecik. W: Ruch Literacki. 2010, z. 4/5, s. 413-428
 • Wiersz jest "jak raca". Juliana Przybosia poetyka oświecenia a estetyka nowoczesna / Ryszard Nycz. W: Ruch Literacki. 2001, z. 3, s. 261-269
 • Zamarła Turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie: "Z Tatr" Juliana Przybosia / Krzysztof Obremski. W: Pamiętnik Literacki. 2011, nr 2, s. 129-142
 • Zaświecił się pod powiekami / Bogusława Latawiec. W: Kresy. 1997, nr 32, s. 87-99
 • Zmiany w organizacji lirycznej przestrzeni Przybosia / George Gomori. W: Akcent. 1992, nr 4, s. 53-62
 • Znawca sztuki nowoczesnej / Ryszard K. Przybylski. W: Ruch Literacki. 2001, z. 3, s. 271-277