Biblioteka metodyczna nauczyciela przedszkola.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1975 – 2004
Wyboru dokonał(a) : Alina Kierepka

 

 LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • ABC...: program wychowania przedszkolnego XXI wieku / pod red. Anna Łada-Grodzicka . - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2000
 • Dziecko sześcioletnie uczy się czytać / Irena Dudzińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1991
 • "Dzień Matki" - wiersze okolicznościowe : materiały metodyczno-literackie dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania początkowego do realizacji wybranej tematyki kompleksowej i organizowania uroczystości / wyboru dokonały Halina Czarnik i Bronisława Pytlarz. - Bielsko-Biała : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, 1986
 • Edukacja w systemie Montessori / Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998
 • Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 • Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania / Anna Brzezińska. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1987
 • Gry i zabawy w przedszkolu: rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / Denise Chauvel, Viviane Michel ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 1999
 • Matematyka, przyroda : karty pracy do nauczania zintegrowanego w klasie zerowej / Jadwiga Dejko. - Warszawa : „Muza Szkolna” , 2000
 • Mierzenie jakości pracy przedszkola. Poradnik / Irena Dzierzgowska, Monika Rościszewska-Woźniak. - Warszawa : CODN, 2000
 • Nauka komunikowania się grupie przedszkolnej / Francoise Guillaumond ; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 2000
 • O współżyciu dzieci w grupie przedszkolnej : konflikty próby ich rozwiązywania / Irena Dudzińska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne , 1975
 • Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka / Denise Chauvel, Viviane Michel ; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 1999
 • Podręcznik przedszkolanki: grupa młodsza i średnia / Denise Chauval, A.M. Casanova ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 1998
 • Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego / Anna Brzezińska, Maria Burtowy. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM ,198
 • Rozwój myślenia dzieci 6-7 letnich / Bieleń Barbara. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1983
 • Scenariusze zajęć w przedszkolu: grupa 3-letnia / Maria Bromczewska. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”, 1997
 • Scenariusze zajęć w przedszkolu: grupa 4-letnia / Maria Bromczewska. - Płock: Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”, 1997
 • Scenariusze zajęć w przedszkolu: grupa 5- letnia / Maria Bromczewska. - Płock: Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”, 1997
 • Scenariusze zajęć w przedszkolu: grupa 6-letnia / Maria Bromczewska. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”, 1997
 • Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym / Jadwiga Cybulska-Piskorek. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 • Zajęcia twórcze w przedszkolu: przedmioty i obrazy / Sylvia Dorance ; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady” , 1997

Artykuły z czasopism

 • Wychowanie przedszkolne – zagadnienia ogólne : Biblioteka a przedszkole / Sylwia Brzezińska // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 1, s. 3-5
 • Czasem można inaczej, czyli przedszkola waldorfskie w Polsce / Dorota Mądraszewska // Wychowanie na co Dzień. - 1977, nr 7/8, s. 31-32
 • Dla kogo jest przedszkole? / Hanna Usielska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 617-618
 • Duże sprawy w małym przedszkolu / Mariola Michalska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s.16-18
 • Imponująca aktywnośc przedszkoli / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 2, s. 8-11
 • Jakość edukacji przedszkolnej – podejście kontekstowe / Martin Woodhead // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 99-108
 • Jutro edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 259-264
 • Miejsce wychowania przedszkolnego w reformie edukacji narodowej (komunikat) / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 18
 • Nauka o rozwoju. Auksologia – w świecie dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 73-77
 • O celach edukacji / Irena Oksińska, Krystyna Stępień // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s.131-136
 • Otwarty styl pracy z dzieckiem przedszkolnym / Adela Wojdyła // Scholasticus. - 1992, nr 3/4, s. 17-21
 • Partnerskie przedszkola wyróżnione / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 2, s. 35-37
 • Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 9/10, s.16-18
 • Przedszkola nowej generacji / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s.50-52
 • Przedszkola z najwyższym certyfikatem jakości / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 16-19
 • Przedszkole wobec zmian w systemie edukacji narodowej / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 650-652
 • Szanse i zagrożenia edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 67-71
 • Współczesne funkcje przedszkola / Krystyna Ferenz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 243-250
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 4, s.195-199  

Programy. Planowanie pracy

 • Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-409
 • Budowanie systemu wartości w programie wychowania / Jolanta Kowalewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 398-400
 • Dzieci o specjalnych potrzebach / Elżbieta Bielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001,nr 9, s. 547 (Działania w ramach „Programu wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin alkoholików”).
 • Edukacja antynikotynowa. Program profilaktyczny / Joanna Przednowek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 545
 • Edukacja regionalna w przedszkolu – propozycja programu / Maria Dubilas // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6. Wkładka Metodyczna nr 6, s.I
 • Edukacja zdrowotna – propozycje programu dla przedszkoli / Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 400-403
 • Komputerowe programy dla dzieci / Władysława Adamiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s.177-178
 • Mamy się czym pochwalić : rozmowa z Mirelą Nawrot, współautorką programu „Partnerskie Przedszkole” / rozm. Anna Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 22
 • Możliwości wyboru programów / Danuta Pacholicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 139-140
 • O programach dla przedszkoli / Ewa Brańska, Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 4-9
 • Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na m-c marzec w grupie dzieci 6-letnich / Iwona Osiecka // Lider. - 2001, nr 12, s. 26-27
 • Pomysły na strachy / Beata Polakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 549-550. Program „Przedszkolaki-krok drugi”.
 • Program „Przedszkolaki- Krok Pierwszy” – nowy etap pracy pedagogicznej / Elżbieta Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 145-147
 • Roczny plan pracy / Róża Grunberg // Wychowanie Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 151-153
 • Tworzenie programu rozwoju przedszkola / Mariola Michalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 528-530
 • „Tworzenie przedszkola przyjaznego dziecku”- wspólnym celem wszystkich organów przedszkola / Anna Trojanowska // Lider. - 2003, nr 1, s. 18-19
 • „Zdrowe przedszkolaki” / Anna Sobolewska // Lider. - 2004, nr 7-8, s. 13