Prawa dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonała Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Balcerek M.: Międzynarodowa ochrona dziecka. - Warszawa WSiP 1988
 • Balcerek M.: Prawa dziecka. - Warszawa, PWN 1986
 • Dziecko i jego prawa. Praca zb. Pod red. E. Czyż. - Warszawa, Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka 1992
 • Konwencja Praw Dziecka. - Kraków “Impuls” 1993
 • Korczak J.: Prawo dziecka do szacunku. - Rypin. “Verbum” 1996
 • Łopatkowa A.: Dziecko i jego prawa człowieka. - Warszawa, Poznań: “Juris” 2000
 • Międzynarodowa ochrona praw dziecka. - Warszawa “Żak” 1996
 • Prawa człowieka. Prawa dziecka. - Jelenia Góra.1998
 • Prawa człowieka: dokumenty międzynarodowe. Oprac. B. Gronowska. - Toruń 1993
 • Prawa dziecka: deklaracja i rzeczywistość: materiały z konferencji Rembertów 19-21.06.92r Pod red. J. Bińczyckiej. - Warszawa 1993
 • Prawa i wolności człowieka: scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych. Pod. red. E. Stawowy. - Kraków “Impuls” 1995/1996
 • Prawa i wolności człowieka w edukacji. Pod red. R. Rosy. - Siedlce 2003
 • Schoenebeck H.: Po tamtej stronie wychowania: życie w wolności od psychicznej przemocy. - Kraków 1997
 • Uniwersalny system ochrony praw i wolności człowieka organizacji Narodów Zjednoczonych. Oprac. B. Bocian. - Siedlce 2003

  Wydawnictwa ciągłe:
 • Blaski i cienie Konwencji o Prawach Dziecka / Janik A.. W:  Edukacja i dialog. 1996, nr 10, s. 25-32
 • Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka / Palej E. W: Edukacja i dialog. 2001, nr 7, s. 6-12
 • Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał… Scenariusz lekcji / Ambroziak I., Piwczyk E. W:  Biblioteka w szkole. 2002, nr 2, s. 28-30
 • Dzieci głosu nie mają / Głomba D. Moryc E. W: Dyrektor Szkoły. 2002, nr 4, s. 30 -31
 • Dzieci mają prawo / Wekseler I. W: Dyrektor szkoły. 1995, nr 1, s. 39-40
 • Dzieci nade wszystko. Konwencja Praw Dziecka – fundament i wyznaczniki służby dzieciom / Kopczyńska-Sikorska J. W: Kultura Fizyczna. 1999, nr 11-12, s. 3-7
 • Dzieci z rzecznikiem praw ucznia. / Nowak M. W: Nowa Szkoła. 2003, nr 5, s. 44-47
 • Europejska Karta praw i Obowiązków Rodziców  W: Nowe w Szkole. 2001/2002, nr 4, s. 27
 • Europejska strategia w zakresie praw dziecka / Dziewulak D. W: Nowa Szkoła. 1996, nr 4, s. 36-41
 • Jak bronić ucznia? Rozterki rzecznika / Jasiński R. W: Nowe w Szkole. 2002, nr 2, s. 19-20
 • Jako uczeń mam prawo…Propozycja zajęć na temat praw ucznia / Piwczyk E., Ambroziak I. W: Biblioteka w Szkole. 2002, nr 3, s. 16-18
 • Karta Praw i Obowiązków Rodziców. W:  Wychowawca. 2001, nr 9, s. 16-17
 • Konstytucja a prawa dziecka / Śliwerski B. W: Społeczeństwo Otwarte. 1997, nr 2, s. 35-41
 • Konwencja o Prawach Dziecka. W:  Biblioteka w Szkole. 1993, nr 3, s. 9-17
 • Konwencja o Prawach Dziecka – geneza i znaczenie / Andrzejewski M. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 5 s. 3-8
 • Konwencja o prawach dziecka. Vademecum / Kostka M. W: Edukacja i Dialog. 1993, nr 3, s. 51
 • Konwencja Praw Dziecka / Sochal B. W: Gimnazjum. Poradnik dla Nauczycieli. 2000, nr 1(3), s. 66-77
 • Konwencja Praw Dziecka / Kopczyska-Sikorska J. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 10, s. 776-778
 • Konwencja Praw Dziecka wobec obowiązujących przepisów oświatowych oraz wprowadzonej Reformy Edukacji / Sochal B. W: Gimnazjum. 2000, nr 1, s. 66-76
 • Kształcenie pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka / Kantonowicz E. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 9, s. 39-40
 • Na straży praw dziecka / Jaros P. Rozm. Przepr. Szymańska D. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s. 3-9
 • Nauczyciele o prawach dziecka / Kosek-Nika B. , Raś D. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 7, s. 15-16
 • O uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu: apel – przesłanie małżonek głów państw / Raczkowska J. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 10, s. 3-9
 • Ochrona dzieci przed okrucieństwem / Neumann I. W: Problemy Rodziny. 1995, nr 2 s. 33-37
 • Ochrona dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka / Kantonowicz E. W: Nowa Szkoła. 1991, nr 6, s. 335-339
 • Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka / Kantonowicz E. W: Nowa Szkoła. 1995, nr 7, s. 10-15
 • Polska w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka / Wereszczyński J. W: Rzeczpospolita. 1995, nr 209
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Biblioteka w Szkole. 1992, nr 6, s. 16-18
 • Prawa człowieka a wychowanie / Pachocińska E. W: Edukacja i Dialog. 1993, nr 8 s. 25-28
 • Prawa człowieka. Zestawienie bibliograficzne / Flesza H. W: Biblioteka w Szkole. 1995, nr 5, s. 7-8
 • Prawa dziecka. / Verhellen E. W: Kwartalnik Pedagogoczny. 2001, nr 3 /4, s. 59-77
 • Prawa dziecka / Kantyka J. W: Poradnik Bibliotekarza. 1996, nr 6, s. 18-23
 • Prawa dziecka a świat polityki / Grześkowiak A. W: Wychowawca. 2000, nr 12, s. 14-17
 • Prawa dziecka i normy / Mulat I. W: Społeczeństwo Otwarte. 1996, nr 5, s. 42-47
 • Prawa dziecka i ucznia; wybór literatury / Paszowski M., Szamański T. W: Nowa Szkoła. 1999, nr 9, s. 57-59
 • Prawa dziecka – prawa ucznia / Bach-Olasik T. W: Nowa Szkoła. 1994, nr 3, s. 156-162
 • Prawa dziecka. Refleksje nauczyciela gimnazjum / Plomba D., Mory E. W: Nowa Szkoła. 2001, nr 7, s. 36-39
 • Prawa dziecka – szczególnie ważne dla ucznia / Ruta E. W: Doradca. 2002, nr 28, s. 8-10
 • Prawa dziecka – ubezwłasnowolnienie czy pomoc? / Tokarczyk E. W: Nowa Szkoła. 1997, nr 10, s. 34-39
 • Prawa dziecka w Konstytucji RP / Krajeński R. W: Wychowanie na co dzień. 1999, nr 12, s. 21-22
 • Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach / Adamus B. W: Nowe w Szkole. 2002, nr 10, s. 2-4
 • Prawa dziecka – wartość i norma a nie kodeks praw / Bąk E. W: Edukacja i Dialog. 1996, nr 10, s. 32-37
 • Prawa nieletnich młodocianych instytucjach izolacyjnych Polsce: idee a rzeczywistość / Tarnowski R. W: Opieka-Wychowanie-Terapia. 1998, nr 4, s. 25-29
 • Prawa osoby jako podmiotu wychowania / Adamski F. W: Wychowawca. 1999, nr 5, s. 28-30
 • Prawa ucznia / Kordziński J. W: Wychowawca. 1995, nr 6, s. 11-12
 • Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji szkolnej /Jakim M. W: Wiadomości Historyczne. 2001, nr 2, s. 79-82
 • Prawa ucznia we współczesnej szkole w kontekście myśli korczakowskiej / Śliwerski B. W: Wychowanie na co dzień. 1999, nr 7/8, s. 3-9
 • Psychopedagogiczne konsekwencje łamania praw dziecka / Borecka I. W: Edukacja i Dialog. 1993, nr 8, s. 32-40
 • Rada Europy o nauczaniu praw człowieka / Dziewulak D. W: Nowa Szkoła. 1995, nr 2, s. 36-38
 • Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości / Walc W. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1999, nr 2, s. 87-103
 • Stulecie praw – dzieci ulicy?: na marginesie międzynarodowej konferencji w Białymstoku / Pilch T. W: Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 1999, nr 5, s. 38-39
 • Sympozjum na zakończenie „Stulecia dziecka” / Szamańska D. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 1, s. 56-58
 • Sytuacja dziecka w Polsce na tle innych krajów w świecie raportów UNICEF / Mularczyk M. W: Opieka – Wychowanie – Terapia. 2001, nr 2, wkładka: Nasz Animator, s. 5-7
 • Szkoła ma służyć dziecku! – realizacja jego prawa do nauki / Wediuk Z. W: Nowa Szkoła. 1995, nr 6, s. 59-60
 • Urząd Rzecznika Praw Dziecka. W: Remedium: Pomarańczowe Forum, s. V
 • Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. W: Remedium. 2002, nr 12, s. 21-23
 • W trosce o zagwarantowanie praw dziecka / Bach-Olasik T. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 3, s. 14
 • Wokół praw dziecka / Lewandowska M. W: Edukacja i dialog. 1993, nr 51, s. 28-32