Agresja – wychowawcze wyzwanie na XXI wiek

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Zofia Paczała


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE


Wydawnictwa zwarte

 • Agresja / Barbara Krahe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji / Jan Uwe-Rogge. - Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2007.
 • Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007.
 • Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpft. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin. - Wyd. 2 w języku polskim. - Gdańsk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.


Artykuły z czasopism

 • Agresja / Józef Pustelnik // Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18.
 • Agresja / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16.
 • Agresja dobra i zła / Katarzyna Bauman // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 60-62.
 • Agresja dzieci i młodzieży / Edyta Szot–Odrobina // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s.17-20.
 • Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne ramy. Cz.1 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 9, s. 26 -27.
 • Agresja : problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-46.
 • Agresja seksualna w szkole / Marek Babik // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 12-14.
 • Agresja w grach komputerowych / Sebastian Głaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67.
 • Agresja w sporcie / Zbigniew Dziubińki // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3-4, s. 26-30.
 • Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19.
 • Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk–Ćwik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-12.
 • Drugie życie w wychowaniu zbiorowym dzieci i młodzieży / Adam Szecówka // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2008, nr 1-2, s. 31-37.
 • Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe - 2007/2008, nr 3, s. 63-68.
 • Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 53-54.
 • Przeciwdziałanie agresji / Tomasz Korzecki // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23.
 • Sąd nad agresją i przemocą : scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5.
 • Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116.
 • Wokół agresji / Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 2-3, s. 50-51.
 • Trening Zastępowania Agresji. Cz. 3 / Ewa Morawska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 105-109.
 • Wychowanie do agresji / Maciej Osuch / Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 24-26.
 • Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22.
 • Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39.