Choroba Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte za lata 2006-2012

 • Czy kochasz Małego Misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera / Barbara Pióro. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter ; [tł. Ewa Niezgoda]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm.: Luke Jackson ; [tł. Marta Umińska i Krzysztof
  Umiński]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006.
 • Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 • Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012.
 • Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlewska. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 • Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher
  [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 • Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju
  Edukacji, 2010.
 • Odnaleźć Kansas : zespół Aspergera rozszyfrowany / Aaron Likens ; przekł. Maciej Piątek. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2012.
 • Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczycieli / Joanna Święcicka. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010.
 • Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. Małgorzata Łamacz. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.
 • Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red.Liane Holliday Willey ; przedm.: Luke Jackson ; [tł. Marta Umińska i Krzysztof
  Umiński]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006.

Artykuły z czasopism

 • Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera : opis przypadku / Beata Grzelczak. // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32.
 • Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 62-63
 • Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonująych autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 / Maria Piszczek. //Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63.
 • Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 92-97.
 • Poznawanie dziecka z zespołem Aspergera podczas zabaw muzyczno-ruchowych / Robert Landowski. // Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 87-91.
 • Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska. // Remedium. - 2010, nr 3, s. 6-7.
 • Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior. // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 3 (2009), s. 204-217.
 • Zespół Aspergera : aspekt teoretyczny / Justyna Pilecka-Zouadia. // Katecheta. - 2009, nr 10, s. 64-68.
 • Zespół Aspergera : wyzwanie dla nauczycieli / Justyna Pilecka-Zouadia. // Katecheta.- 2009, nr 12, s. 64-68.