Dziennikarstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1981-2010

Wyboru dokonał : Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji
  Edukacji Narodowej w Krakowie.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004.
 • Dziennikarstwo publicystyczne / Hennessy, Brendan.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.
 • Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka / Zbigniew Bauer.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop.
  2009.
 • Etyka mediów / Paweł Czarnecki. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.
 • Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i
  Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2006.
 • Gatunki prasowe w praktyce : Michał Kaczmarczyk. -Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2006.
 • Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop.
  2010.
 • Marks, Engels, Lenin o prasie / [wybór tekstów, wstęp i oprac. Tomasz Goban-Klas] ; Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie.
  Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1987.
 • Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont.- Kraków : Impuls ; Gdańsk :Uniwersytet Gdański, 2005.
 • Metodyka dziennikarska / Bolesław Garlicki : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa, Książka, Ruch". Kraków : RSW "Prasa, Książka, Ruch", 1974.
 • Nowa retoryka dziennikarska / Walery Pisarek .- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2002.
 • Reporter i jego warsztat / Andrzej Magdoń.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000.
 • Selekcja informacji w dziennikarstwie / Bolesław Garlicki : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW [Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej] "Prasa-Książka-Ruch". Kraków : Ośrodek Badań Prasowych RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1981.
 • Selekcja Informacji w dziennikarstwie / Bolesław Garlicki.- Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1981.
 • Warsztaty dziennikarskie / Stanisław Bortnowski. -Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2003.
 • Zawód dziennikarza w Polsce : Daria Nałęcz : Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

Artykuły z czasopism

 • Co warto wiedzieć o dziennikarzach, czyli kilka praktycznych wskazówek dla osób, które chcą pochwalić się mediom działaniami dotyczącymi rozwiązywania
  problemów alkoholowych / Maciej Zdziarski // Świat Problemów. - 2008, nr 8, dod.„W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 8, s. I-IV
 • Dziennikarstwo i dziennikarze w PRL / Stanisław Mocek // Dzieje Najnowsze. R. 40,
  nr 1 (2008), s. 203-223.
 • Guido Knopp - poważne dziennikarstwo historyczne z taśmociągu? / GrischaVercamer ; tł. Krzysztof Wiśniewski // Wiadomości Historyczne. - [R.] 53, nr 1(2010), s. 12-16.