Arteterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: lata 2006-2017

Wyboru dokonała: Wanda Stasiuk\

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Artediagnoza : psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych / Elżbieta Głowacka. Wyd. 1. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. 63192
 • Arteterapia : badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński]. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 66471
 • Arteterapia. Cz. 1 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014. 73159 czyt.
 • Arteterapia. Cz. 2 / pod red. nauk. Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014. 73160 czyt.
 • Arteterapia. Cz. 3, Projekty / pod redakcją naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016. 75016 czyt.
 • Arteterapia : inspiracje i wartości / Tomasz Rudowski. Wyd. 2. zm. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2014 73158
 • Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. Wyd. 1. - Wydawnictwo Warszawa : Difin, 2011. 66547 czyt.
 • Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. 66416
 • Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin. Wyd. 1. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 74482
 • Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD) / Karina Szafrańska. Wyd. 1. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016. 76063
 • Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2016. 74603 czyt.
 • Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, cop. 2012. 67188 czyt., 67568
 • Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013. 67970
 • Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wity Szulc ; przy współpracy Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cylulko. Wyd. 1. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. 66235
 • Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. 65385, 65386, 65441 czyt.
 • Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2006. 62402 czyt., 62403
 • Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Wyd. 1. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66443, 66497
 • Arteterapie : język wizualny w terapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014. 70893
 • Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann ; sł. wstępne Franz Resch i Michael Schulte-Markwort ; uwagi wstępne Hans-Helmut Decker-Voight ; przekł. Elzbieta Cieślik. Wyd. 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2015. 73458
 • Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. Wyd. 2 zm. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 65633
 • Echa ekspresji : kulturoterapia w andragogice specjalnej / Beata Borowska-Beszta. Wyd. 1. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 64990
 • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. Wyd. 1. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66542
 • Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. 64959
 • Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. Wyd. 1. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 65924
  Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. Wyd. 1. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2016. 74705
 • Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. 64132 L
 • Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym / Tomasz Rudowski. Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, cop. 2014. 68952
 • Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. Wyd. 3 popr. - Toruń : Wydawnictwo BEA, 2008. 65596 czyt.
 • Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo JK, 2009. 65606
 • Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. Monika Hartman. Wyd. 1. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2006. 62489
 • Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac. Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. 74723 czyt. 
 • Terapia w służbie sztuki - sztuka w służbie terapii / red. nauk. Alicja Kuczyńska, Marcin Czub. Wyd. 1. - Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. 67381 czyt.
 • Twórczość i sztuka w resocjalizacji : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Janina Florczykiewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Wyd. 1. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2010. 66952
 • Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Wyd. 1. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 63254
 • Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008. 64975

Artykuły z czasopism

 • Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek.  W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 50-52
 • Arteterapia. Cz. 2 / Ilona Gołębiewska. W: Wychowawca. 2015, nr 1, s. 30-32
 • Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Maja Vogt-Kostecka. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 39-41
 • Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko / Ilona Gołębiewska. W: Życie Szkoły. [R.] 66, nr 2 (2011), s. 12-15
 • Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska. W: Szkoła Specjalna. - T. 71, nr 3 (2010), s. 194-200
 • Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 9, s. 38-43
 • Arteterapia w edukacji szkolnej / Katarzyna Sadowska. W: Życie Szkoły. 2013, nr 6, s. 4-7
 • Arteterapia w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym / Agnieszka Rybak-Antoniewicz. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2013, z. 1, s. 51-58
 • Arteterapia w przedszkolu, czyli jak poznawać dziecko za pomocą sztuki / Joanna Fronczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 10, s. 2-5
 • Arteterapia w służbie inteligencji emocjonalnej / Danuta Bula. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 22-32
 • Co zabieram ze sobą? / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 35, s. 15
 • Czy zawsze warto być posłusznym? : scenariusz zajęć arteterapeutycznych dla klsa IV-VI / Barbara Beata Sarti. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 9, s. 24-25
 • Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 15-19
 • Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 37-41
 • Drama - nie tylko w terapii / Katarzyna Wojewódzka. W: Lider . 2011, nr 7-8, s. 12-14
 • Drewniany pajac, żywy chłopiec - o „Pinokiu” nieco inaczej : „Pinokio” jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć. W: Język
 • Polski w Szkole IV-VI. R. 9, nr 4 (2007/2008), s. 70-77
 • Jak sztuka znajduje malucha? / Agata Felikszewska-Igiel ; rozm. przepr. Kinga Kamińska, Marta Łyskawińska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 2, s. 9-10
 • Kotka Milusia : scenariusz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai / Anna Bal. W: Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 2, s. 36-38
 • Lustereczko, powiedz przecie / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 9, s. 15
 • Małe, a tak cieszy / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 15, s. 15
 • Miejscówka, czyli miejsca dla dzieci / Anna Matyja. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 44-45
 • Na początek: co ja robię tu? / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski : organ Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych. 2016, nr 38, s. 15
 • Niewypowiedziane ukryte w nas / Monika Just. W: Życie Szkoły. 2004, nr 10, s. 50-54
 • Poradzić sobie z emocjami / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 3, s. 15
 • Pozytywne wzmocnienia / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 51/52, s. 23
 • Projekty artystyczne jako forma edukacji ustawicznej w zakładach karnych / Przemysław Piotrowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2015, nr 4, s. 35-41
 • Są emocje, które trudno jest wyrazić słowami / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 48, s. 15
 • Spójrz w głąb siebie / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 42, s. 15
 • Sztuka jako terapia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 7, s. 26-29
 • Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 4, s. 274-285
 • Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz. W: Szkoła Specjalna. T. 71, nr 3 (2010), s. 176-185
 • Terapia dramą / Monika Just. W: Życie Szkoły. 2004, nr 2, s. 21-26
 • Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 357-359
 • Warsztat arteterapii : „Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji - arteterapia w pracy z grupą” / Anna Glińska-Lachowicz. W: Arteterapia. 2009, nr 1, s. 10-14
 • Wszystko jest możliwe! : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 3, s. 18-19
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo / Anna Stawecka. W: Nauczanie Początkowe. 2015/2016, nr 3, s. 67-73
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi słabowidzącymi w wieku przedszkolnym / Marta Janeczko-Czekirda. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 8, s. 14-23
 • Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 38-40
 • Wyraź siebie słowami / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 25, s. 15
 • Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska. W: Życie Szkoły. [R.] 66, nr 2 (2011), s. 22-25
 • Zdejmij zasłonę z twarzy / Marta Florkiewicz-Borkowska. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 22, s. 15