Armia Krajowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała:  Bździuch Monika


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte.

 • Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz ;Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 • Armia Krajowa : Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 1 / Jerzy Jóźwiakowski. - Lublin : Wydawnictwo "Norbertinum", 2001.
 • Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 2 / Jerzy Jóźwiakowski. - Lublin : Wydawnictwo "Norbertinum", 2001.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1, Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / [kom. red. Tadeusz Pełczyński (przewodniczący) et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn ; [przygot. do dr. Józef Żmigrodzki]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień
  1943 / [kom. red. Tadeusz Pełczyński przewodniczący et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn ; [przygot. do dr. Jan Tokarski]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 990.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 3, Kwiecień 1943-lipiec 1944 /[kom. red. Tadeusz Pełczyński (przewodniczący) et al.] ; Studium Polski. 
 • Podziemnej, Londyn ; [przygot. do dr. Jan Tokarski, Dominik Radecki]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 4, Lipiec-październik 1944 / [kom. red. Tadeusz Pełczyński (przewodn.) et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 5, Październik 1944 - lipiec 1945 / [kom. red. Tadeusz Pełczyński (przewodn.) et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 6, Uzupełnienia / [kom. red. Tadeusz Pełczyński przewodn. et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn ;[kom. red. Kazimierz Iranek-Osmecki, Tadeusz Zawadzki-Żenczykowski et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • Batalion "Kiliński" AK [Armii Krajowej] 1940-1944 / Bronisław Lubicz-Nycz ;| pod red. Tomasza Strzembosza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Batalion "Zośka" / Anna Borkiewicz-Celińska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
 • Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 (Wroc. : WDN)
 • Byli żołnierzami "Parasola" / Danuta Kaczyńska ; [przedm. Aleksander Gieysztor]. Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 • Cztery z tysiąca / Jerzy Chlebowski. Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
 • Dywersja w Zamojszczyźnie 1939-1944 / pod red. Zygmunta Klukowskiego.- Zamość : [b.w.], 1947.
 • Dziennik 1944-45 / Zygmunt Klukowski ; [red. i oprac. Wojciech Samoliński].- Lublin : Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego, 1990.
 • Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : (1939-1944) / Zygmunt Klukowski ; wstęp i red. Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Warszawa : Agencja "Omnipress" - Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, 1989.
 • Farba T : wspomnienia byłego żołnierza AK / Piotr Pietkiewicz ; [do dr. przygot. Grzegorz Niewiadomy]. - Gdańsk : "Modem", 1990.
 • Gdy każdy dzień był walką / Maria Michalczyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
 • Gdzie Karpat progi... : Armia Krajowa w powiecie dębickim / Antoni Stańko ; [współaut. Kazimierz Wilhelm Czak, Stanisław Lachman-Nowakowski i Jan Szymaszek]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1984.
 • "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony / Robert Bielecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 • Idąc na hasło : zapiski partyzanta / Jan Nagrabiecki "Wandal". - Warszawa :Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1989.
 • Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 2006.
 • "Kedyw" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 / Henryk Witkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
 • Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud.], Zdzisław Jeziorański [nazwa]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 1989.
 • Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej / Ireneusz Caban. - Lublin : "Czas", 1995 (Lub. : PL).
 • My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. Wyd. 2. - Warszawa : "Pax",1988.
 • Na barykadach Warszawy / Stanisław Komornicki.Wyd. 6. - Warszawa.
 • Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981.
 • Na polskim szlaku : wspomnienia z lat 1939-1947 / Klemens Rudnicki. -Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
 • Na północ od Starówki : żołnierze łączności Żoliborza / Kazimierz
 • Malinowski – "Mirski". - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 • Na zew Ziemi Wileńskiej / Edmund Banasikowski. - Warszawa ; Paryż :Editions Spotkania, 1990.
 • Oddział partyzancki "Spaleni" / Andrzej Ropelewski, "Karaś" [pseud.]. - Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
 • Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu AK Tomaszów Lubelski / Ireneusz Caban. - Warszawa : O.K. Tomasz Wiater, 2000.
 • Oficer do zleceń / Władysław Roman. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Ojciec : wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego / Irena Rowecka-Mielczarska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 • Operacja wileńska AK [Armii Krajowej] / Roman Korab-Żebryk ; [przedm.Tadeusz Jędruszczak]. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1985.
 • Ostatni z rodu : rozmowy z Tomaszem Zanem / Wojciech Wiśniewski. -Warszawa ; Paryż : Editions Spotkania, 1990.
 • Pamiętnik doktora "Skiby" / Cyprian Sadowski ; [oprac. literackie Maciej Kledzik]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990.
 • Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : powstanie warszawskie / [wybór, red.Tadeusz Sumiński ; aut. pamiętników Ali - Jerzy Waleszkowski et al.].Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1986.
 • "Parasol" : dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej / Piotr Stachiewicz ; [przedm. Adam Borys]. Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1984.
 • Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim 1944 r[oku] / Bożena Urbanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
 • Pod znakiem Lwa i Syreny / Stanisław Pempel. - Warszawa : "Rytm", 1989.
 • Polska karząca 1939-1945 : polski podziemny wymiar sprawiedliwościw okresie okupacji niemieckiej / Leszek Gondek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1988.
 • Polska Lubelska 1944 / Tadeusz Żenczykowski. - Warszawa : Editons Spotkania, 1990.
 • Ponury, Nurt, ich żołnierze : świętokrzyskie zgrupowania partyzanckie ArmiiKrajowej 1943-1945 : [opracowanie zbiorowe] / [pod kier. Zdzisława Witebskiego – "Poraja"]. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1988. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : "Semper", cop. 1999.
 • Powstanie Warszawskie 1 sierpnia-2 października 1944 : służby w walce /pod red. Romualda Śreniawy-Szypiowskiego ; [aut. Aleksander Gieysztoret al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994.
 • VII [Siódmy] Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Obroża" /Jacek Zygmunt Sawicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 • Spiska 14 : aresztowanie generała "Grota" - Stefana Roweckiego / Andrzej Chmielarz, Andrzej Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 • Starówka 1944 : zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim / Piotr Stachiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983.
 • Stefan Rowecki w relacjach / pod red. nauk. Tomasza Szaroty ; [do dr. przygot. zespół Danuta Kaczyńska et al.]. - Warszawa : "Pax", 1988.
 • Steny biją celnie / Stanisław M. Jankowski ; [oprac. graf. Witold Siemaszkiewicz]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
 • Sto osiem rajdów Rysia / Józef Bieniek. - Nowy Sącz : Sądecka Oficyna. Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1986.
 • Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna : zarys genezy, organizacji i działalności / Kazimierz Malinowski. -Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1986.
 • W imieniu Polski podziemnej : z dziejów wojskowego sądownictwa specjalnego Armii Krajowej / Paweł Maria Lisiewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 • W Jędrzejowskim Obwodzie AK [Armii Krajowej] / Andrzej Ropelewski [pseud.] "Karaś". - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • W Kedywie i w "Burzy" / Zygmunt Firley. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
 • W lwowskiej Armii Krajowej / Jerzy Węgierski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1989.
 • Wachlarz : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943 / Cezary Chlebowski. Wyd. 3 popr. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1990.
 • Wojenne edukacje / Eugeniusz Czerwiński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976.
 • Wróciłem z Sybiru / Zbigniew Steller. - Zamość : Urząd Miejski. Wydział Kultury Sportu i Turystyki, 2001.
 • Wspomnienia żołnierza / Zenon Tarasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 • Wydanie świętego Maksymiliana w ręce oprawców / Krzysztof Kąkolewski. Warszawa : Wydawnictwo "Polonia", 1989.
 • Zapiski / Kazimierz Moczarski ; wstęp, wybór tekstów i oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
 • Zastępy cieni : opowieść o walce harcerzy ziemi radomskiej w latach 1939-1945 / Jan Seredyński, Zacheusz Pawlak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1982.
 • Ze wspomnień kuriera / Julian Zubek "Tatar". - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Zośka i Parasol : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich / Aleksander Kamiński ; [wstęp Bogdan Hillebrandt]. Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 1986.
 • Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski :relacje, wspomnienia, opracowania, dokumenty / oprac. i słowo wstępne Ireneusz Caban ; [aut. Franciszek Bednarski et al. ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim]. - Lublin : "Czas", 1997.
 • Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie zamojskim : 1939-1944 : szkice, wspomnienia, dokumenty / Jan Grygiel ; red. nauk. i wstęp Zygmunt Mańkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1985.ZWZ-AK we Lwowie : 1939-1945 / Stanisław Pempel.
 • Zygmunt Klukowski : lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959 / Aleksander Przysada. Szczebrzeszyn : Miejski Dom Kultury, 2000.
 • Żołnierze łączności walczącej Warszawy / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1983.
 • Żołnierze walczącej Warszawy / Tadeusz Kubalski "Zbroja". - Warszawa :Instytut Prasy i Wydawnictwo "Novum", 1988.

Artykuły z czasopism

 • Akcja "Burza" - kroczące powstanie / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2014, nr 1, s. 13-20.
 • Armia Krajowa : walka i pamięć / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2016, nr 8, s. 82-86.
 • Batalion dezerterów / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. - 2015, nr 3, s. 14.
 • Bohaterski polonista / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 40, s. 15.
 • Bój o Wilno : Operacja "Ostra Brama" Armii Krajowej / Tomasz Bohun. W: Mówią Wieki. 2014, nr 7, s. 50-55.
 • Brygada Korwina w szeregach ZWZ-AK w latach 1941-1943 / Oskar Borzęcki. W: Dzieje Najnowsze. 2015, nr 3, s. 49-74.
 • Chłopskie święto / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. - 2014, nr 22, s. 14.
 • Dlaczego walczyliśmy / Witold Kieżun. W: wSieci. 2014, nr 31, s. 16-21. Gdzie są szczątki Rysia? / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. - 2014, nr 33, s. 14.
 • Idąc za głosem ojca / Bogdan Nowak.W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 11, s. 18-19.
 • "Inka" wraca do domu / Maciej Pawlicki. W: wSieci. 2014, nr 40, s. 68-71.
 • Jan Rodowicz "Anoda" / Tadeusz M. Płużański. W: Najwyższy Czas!. - 2014, nr 3, s. XXXVIII-XXXIX.
 • Jeszcze bardziej czerwony” / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2016, nr 39/40, s. XLVI-XLVIII.
 • „Kładła na stole bochen serca” : sylwetka Matki Polskich Harcerzy - Zdzisławy Józefy Bytnarowej / Janusz Krężel. W: Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 2, s. 81-88.
 • Komenda AK nie kiwnęła palcem : z Piotrem Zychowiczem, dziennikarzem, autorem publikacji historycznych, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. - 2014, nr 30/31, s. X-XI.
 • Koszmar filmowego snu / Mariusz Pilis. W: // Sieci. - 2013, nr 24, s. 56-57.„Lalek” : ostatni Żołnierz Niezłomny / Tadeusz M.Płużański. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 14/15, s. LVI-LVII.
 • Leśne ślady "Ponurego" / Aleksander Socha. W: Mówią Wieki. - 2007, nr 12, s. 76-79.
 • Młodzież "kalekiego czasu" / Maciej Krawczyk.W: Mówią Wieki. 2016, nr 8, s. 87-90.
 • Mojego brata komuniści pogrzebali w mundurze Wermachtu : bohaterowie z kwatery na "Łączce" / Marcin Wikło. W: W Sieci. - 2013, nr 9, s. 34-36.
 • Monachijskie mieszkanko Kalksteina / Tomasz Łysiak. W: wSieci. - 2014, nr 19, s. 92-93.
 • Mój ojciec, kurier Witolda / Tadeusz M. Płużański. W: wSieci. - 2014, nr 3, s. 78-81.
 • Mój ojciec - gen. Bór-Komorowski : z Adamem Komorowskim rozmawia Tesa Ujazdowska. W: Arcana. - 2013, nr 4/5, s. 6-12.
 • "Na białych Polaków obława" : uwagi na marginesie lektury / Tadeusz Wolsza. W: Dzieje Najnowsze. 2015, nr 1, s. 244-253.
 • Na pomoc powstańcom : Niemcy oraz Sowieci nie pozwolili oddziałom AK wesprzeć walczących w Warszawie / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 31, s. 20.
 • Na spotkanie akowcom („Po prostu” w 1956 r.) / Dominika Rafalska. W: Dzieje Najnowsze. - R. 40, nr 3 (2008), s. 95-107.
 • Najpierwszy żołnierz wyklęty / Zuzanna Kurtyka. W: wSieci. - 2014, nr 12, s. 83-86.
 • Nazi matki, nazi ojcowie / Piotr Zaremba. W: Sieci. - 2013, nr 25, s. 25-27.
 • Nieugięty kapelan partyzantów / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 45, s. 16-17.
 • Niezłomny opór Polaków : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Piotrem Semką, historykiem, publicystą tygodnika Do Rzeczy, autorem książki My, reakcja. Historia emocji antykomunistów w latach 1944-1956. W: wSieci. 2016, nr 1, s. 40-42.
 • Niezwykła biografia "Doliny" / Bogdan Nowak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2015, nr 2, s. 70-72.
 • Norman Davies już nie jest sam! / Bartosz Kaliski. W: Nowe Książki. - 2012, nr 2, s. 37-38.
 • Okrutny front / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 10, s. 16.
 • Olbrzymia dawka dumy : Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Tadeuszem "Tadkiem" Polkowskim, raperem, organizatorem akcji "Burza 2014" w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W: wSieci. - 2014, nr 9, s. 16-19.
 • Ostatni rozkaz pułkownika Kotowicza / Piotr Samolewicz. W: Mówią Wieki. 2016, nr 7, s. 46-50.
 • Pilecki w dole śmierci na "Łączce" / Tadeusz M. Płużański. W: Najwyższy Czas!. - 2013, nr 6, s. XIV-XV.
 • Pod Lasowcami : uroczystości patriotyczne w 73. rocznicę bitwy / her. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 6, s. 10.
 • Policzek dla Pileckiego i „wyzwolenie” Auschwitz / Tadeusz M. Płużański.W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2017, nr 3, s. XXIIXXIV.
 • Porucznik "Ostoja" / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2017, nr 5, s. 17.
 • Powstaliśmy / Maciej Pawlicki. W: wSieci. 2016, nr 31, dod. Polsko, Bohaterów Swoich Sław. 72. Rocznica Powstania Warszawskiego, s. 4-5.
 • Powstanie zamojskie na ekranie : premiera fabularyzowanego dokumentu"Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944" / (ar). W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 2, s. 22.
 • Powstańcy epoki smartfonów / Marcin Wikło. W: wSieci. 2014, nr 45, s. 16-18.
 • Propaganda komunistyczna wobec Armii Krajowej w latach 1943-1955 / Mariusz Mazur. W: Dzieje Najnowsze. 2015, nr 1, s. 61-79.
 • Przemilczane ludobójstwo / Michał Gniadek-Zieliński. W: Najwyższy Czas! :pismo konserwatywno-liberalne. 2016, nr 43/44, s. LIV-LVI.
 • Radość w piekle walk / Robert Alexander Gajdziński. W: wSieci. 2014,nr 40, s. 80-82.
 • Raport polityczny za drugą połowę sierpnia 1944 r. z terenu Obwodu Augustowskiego Armii Krajowej / Maciej Dariusz Kossowski.W: Dzieje Najnowsze. 2015, nr 1, s. 227-232.
 • Rotmistrzem Pileckim zainteresuje się Hollywood? / Tadeusz M. Płużański.|W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 51/52, s. XVIII.
 • Rzeźnik o poetyckiej naturze / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas! :pismo konserwatywno-liberalne. 2016, nr 37/38, s. LII-LIV.
 • Sowiecka grupa dywersyjno-wywiadowcza "Arsenał" i jej działalność na ziemiach polskich : (październik 1944-styczeń 1945) / Jerzy Bednarek. W: Dzieje Najnowsze. 2016, nr 2, s. 75-92.
 • Spór o Sahryń '44. Cz. 1 / Mariusz Radosław Sawa. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 2, s. 81-83.
 • Spór o Sahryń '44. Cz. 2 / Mariusz Radosław Sawa.W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 84-86.
 • To nie Jedwabne! / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. - 2013, nr 30, s. 7.
 • To ziemia zbliżała się do mnie... / Elżbieta Zawacka ; rozm. przepr. Grzegorz Łakomski. W: // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 10-13.
 • Tego mitu nie zabijecie / Marek Pyza, Marcin Wikło. W: wSieci. 2016, nr 31, s. 26-29.
 • Tropy prowadzą do Lisek / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 14, s. 15.
 • Ucieczka Rotmistrza / Adam Cyra. W: Arcana. - 2013, nr 3, s. 39-44.
 • W obronie zasad i honoru : film Ryszarda Bugajskiego „Generał Nil”. W: Polonistyka. - R. 63, nr 3 (2009), s. 46-48.
 • W obronie Ziemi Zamojskiej 1942/1943 / Zygmunt Mańkowski. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2005, z. 3, s. 403-413.Wreszcie wolna Polska! / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2016, nr 31, dod. Polsko, Bohaterów Swoich Sław. 72. Rocznica Powstania Warszawskiego, s. 6-9.
 • Zamach w Wielki Piątek / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 9,s. 16.
 • Za Zamek, za Katyń, za Sybir, za krew zapłaci „Zapory” piechota / Tadeusz M. Płużański. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2016, nr 15/16, s. LII-LIV.
 • Zginęli za polską sprawę / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas! 2015, nr 33/34, s. XLVIII-L.