Fryderyk Chopin w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Chopin / Maria Gordon-Smith i George R. Marek ; przekł. autoryz. [z ang.] Aldona Szpakowska.- Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik",1990.
 • Chopin / Tadeusz Mayzner.- Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne,1968.
 • Chopin /Jarosław Iwaszkiewicz.-Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Chopin i jego ziemia / tekst Józef Kański ; zdjęcia Andrzej Zborski ; wybór i podpisy pod il. Hanna Wróblewska ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski.- Warszawa: "Interpress",1975.
 • Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski.- Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980.
 • Chopin / Józef Michał Chomiński.- Kraków: Pol. Wydaw. Muz., 1978.
 • Fryckowe lato / Teodor Goździkiewicz.- Warszawa: "Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza", 1983.
 • Fryderyk / Tadeusz Łopalewski.- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1975.
 • Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska ; [praca konsultowana przez Radę Naukową Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, na nowo przejrz. i uzup. przy współudz. Krystyny Kobylańskiej].-Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 • Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska.-Warszawa : "Interpress", 1969.
 • Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Szulc ; [wstęp Danuty Idaszak].-Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.
 • Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną / Krystyna Kobylańska; teksty oprac. oraz wstepem i koment. opatrzyła, [indeks dzieł muz.
  zestawiła Krystyna Kobylańska ; indeks osób: Barbara Graboń.- Warszawa: Państw. Inst. Wydaw. 1972.
 • Kształt miłości.[ Powieść biograficzna o Fryderyku Chopinie] / Jerzy Broszkiewicz.- Warszawa: "Czytelnik", 1976.
 • Młodość Chopina / oprac. na podst. scenopisu Aleksandra Forda napisanego wg nowel Gustawa Bachnera [et al.] ; oprac. dialogów: Leon Kruczkowski].- Warszawa: "Książka i Wiedza", 1952.
 • Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej /Dionizja Wawrzykowska- Wierciochowa.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 • Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881.T. 1 / Janina Siwkowska. -Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1986.
 • Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881.T. 2 / Janina Siwkowska. -Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1988.
 • Opowieść o Chopinie / Jerzy Broszkiewicz .- Warszawa: "Czytelnik", 1960.Rękopisy utworów Chopina. Katalog. Vol. 1-2 / Krystyna Kobylańska.- Kraków: Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1977.
 • Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. -Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
 • Warszawskim szlakiem Chopina/ Zofia Jeżewska.- Warszawa: Inst. Wydaw. CRZZ, 1979.
 • Wielka gra : rzecz o konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff.-Warszawa: "Iskry", 1980.
 • Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich / Stefan Wysocki.-Warszawa:Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982.
 • Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich / Stefan Wysocki.-Warszawa:Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982.
 • Żelazowa Wola [Album] / Edward Hartwig.- Warszawa: "Arkady", 1975.
 • Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński ; z przedmową Artura Rubinsteina.-Warszawa ; Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999.