Prawa dziecka (2003-2019)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2019
Wyboru dokonał(a) : Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bezpieczeństwo i postrzeganie praw dziecka i ucznia. W: Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. S. 218-251. 67055 czyt.
 • Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie prawa / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. - Warszawa : Difin, 2019. 77601
 • Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej / Magdalena Arczewska. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2017. 77198
 • Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 65516 czyt. ; 65515
 • Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. 76485
 • Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach ; [opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016. 75385
 • Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej : zarys dydaktyki szczegółowej / Małgorzata Kozak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 70922 czyt.
 • Gwarancje praw dzieci afrykańskich / Mariusz Jabłoński. W: System ochrony praw człowieka / Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz. - Wydanie 2. - Kraków : Zakamycze, 2005 S. 263-267. 62131czyt. ; 62132
 • Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / [opracowanie Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, copyright 2016. 75387
 • Inspirujące znaczenie katalogu praw dziecka zawartego w Konwencji o prawach dziecka dla regionalnego systemu ochrony praw dziecka / Justyna Stadniczeńko, Dawid Stadniczeńko. W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. S. 168-180. 76217czyt.
 • Internacjonalne kolokacje jako składniki dyskursu kapitalistycznego i ich recepcja we współczesnej polszczyźnie : perspektywa korczakowska. T. 1 / pod redakcją Marka Michalaka ; [tłumaczenie Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. 76785czyt. ; 76786
 • Komitet Praw Dziecka / Roman Wieruszewski. W: System ochrony praw człowieka / Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz. - Wydanie 2. - Kraków : Zakamycze, 2005. S. 94-95. 62131czyt. ; 62132
 • Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej / Maciej Dercz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 74513 czyt.
 • Konwencja Praw Dziecka. W: Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. S. 81-82. 75117
 • Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008. 64575 czyt. ; 64576
 • Nieletni przestępcy i międzynarodowe standardy ochrony ich praw w systemach ochrony praw człowieka / Ilona Topa. W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. S. 199-209. 76217czyt.
 • Ochrona dziecka. W: Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006. S. 224-229. 62139czyt. ; 62140
 • Ochrona praw dziecka w sytuacjach nadzwyczajnych / Małgorzata Andrzejczak-Świątek. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. 75001
 • Ochrona praw dziecka w świetle wybranych standardów międzynarodowych i polskich / Justyna Cymerys-Cesarz. W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. S. 155-161. 76216czyt.
 • Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego / Marzena Czaja. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2016. 75000
 • Opieka nad rodziną i dzieckiem. W: Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. S. 177-209. 62123czyt. ; 62124
 • Pochylmy się nad dzieckiem : idea i dzieło Janusza Korczaka / pod redakcją Mariusza Korczyńskiego, Marzeny Okrasy, Bożenny Wierzchowskiej-Konery. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. 73085 czyt.
 • Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2008. 64291 czyt.
 • Prawa dzieci w edukacji / Stuart Hart [et al.] ; przekł. Sylwia Pikiel ; [wstęp do wyd. pol. Tadeusz Lewowicki ; wstęp Stuart N. Hart]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. 61662 czyt. ; 61661
 • Prawa dziecka : perspektywa prywatnoprawna i społeczna / redakcja Dagmara Jaroszewska-Choraś, Agnieszka Kilińska-Pękacz, Agnieszka Wedeł-Domaradzka. - Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2019. 77811czyt.
 • Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / redakcja naukowa Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. 75158 czyt.
 • Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro : perspektywa korczakowska. T. 2 / pod redakcją Marka Michalaka ; [tłumaczenie Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. 76787czyt. ; 76788
 • Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro : perspektywa korczakowska. T. 3 / pod redakcją Marka Michalaka ; [tłumaczenie Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. 76789czyt. ; 76790
 • Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2006. 67650czyt.
 • Prawo do (potrzeba) edukacji. W: Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. S. 286-291. 75117
 • Prawo dziecka do nauki / Ilona Anna Hajscewicz-Zimek. W: Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność / red. Robert Tabaszewski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. S. 157-165. 70867
 • Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [opracowanie tekstu Elżbieta Cichy]. - Wydanie 2. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017. 76473
 • Respektowanie prawa do autoekspresji a rytuały oporu gimnazjalistów / Anna Babicka-Wirkus. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. 76474
 • Rok Janusza Korczaka 2012 : nie ma dzieci - są ludzie / red. Barbara Smolińska-Theiss ; [tł. Aleksandra Gellert]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. 73345 czyt.
 • Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, copyright 2018. 76794czyt. ; 76795
 • Twoje prawa - ważna sprawa / Pernilla Stalfelt ; tł. Iwona Jędrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owieczka, cop. 2011. 70787
 • Wpływ biznesu na prawa dzieci a zobowiązania państw / Stanisław Leszek Stadniczeńko. W: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. S. 181-199. 76217czyt.
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych. -Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2016. 75386
 • Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 62143
 • Zamiast edukacji przymusowej : apel o przestrzeganie praw dziecka w edukacji / Peter Hartkamp ; przełożyła Martyna Mentel. - Gliwice : Wydawnictwo Element, 2017. 75549

 

Artykuły z czasopism:

 • Adopcja dziecka niepełnosprawnego / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 2, s. 135-141
 • Cel mamy wspólny : z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 51/52, s. 6
 • Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 5, s. 377-386
 • Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2009, nr 1, s. 18-19
 • 20 lat minęło, czyli: Konwencjo, jesteś czy cię nie ma / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 1, s. 46-48
 • Dzieci bić nie wolno - nigdy / Marek Michalak. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2018/2019, nr 2, s. 7-23
 • Dziecko to człowiek : z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawiają Jakub Rzekanowski i Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 5, s. 5
 • Dziecko w rodzinie - pomagać, wspierać czy interweniować / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2006, nr 4, s. 18-19
 • Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2006, nr 10, s. 18-19
 • Dziecko w obliczu prawa. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2006, nr 12, s. 18-19
 • Granice interwencji w rodzinie / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2017, nr 1, s. 15-17
 • Istota i znaczenie pojęcia "dziecko" / Beata Krajewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 3, s. 34-38
 • Jak najmniej złych dorosłych / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 50, s. 11
 • Jak realizować prawa najmłodszych dzieci do rozwoju i partycypacji - doświadczenia Fundacji Komeńskiego / Anna Blumsztajn. W: Polityka Społeczna. 2009, nr 9, s. 67-69
 • Karcenie dzieci w teorii i praktyce / Piotr Braun. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 2012, nr 1/2, s. 17-21
 • Klaps to też bicie : rozmowa tygodnia z prof. Markiem Konopczyńskim, z Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka / rozmawiała Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 26, s. 2
 • Korczak łączy / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 39, s. 10-11
 • Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 38-39
 • Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2011, nr 9, s. 18-20
 • Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 3 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2011, nr 10, s. 18-19
 • Między prawem a rzeczywistością. Tepedowski Rzecznik Praw Dziecka / Barbara Głowacka. W: Opieka, Wychowanie, Terapia. 2012, nr 3/4, s. 30-38
 • Mit : edukacja przymusowa zapobiega pracy dzieci / Peter Hartkamp. W: Edukacja i Dialog. 2017, nr 11/12, s. 41-43
 • Nauczyciel a ochrona praw dziecka / Ewa Jarosz. W: Chowanna. 2013, t. 2(41), s. 217-230
 • Nie ma dzieci, są ludzie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 22, s. 8
 • "Nie ma dziecka - jest człowiek" / Joanna Olech. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 51, dodatek : Książki w Tygodniku "Nie ma dzieci, są czytelnicy", s. 4-6
 • Nie można siedzieć cicho : z dr hab. Ewą Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego rozmawia Katarzyna Piotrowiak. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 40, s. 8
 • (Nie)samotni rzecznicy / Alicja Qandil, Michał Tracz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 2, s. 55-58
 • Nietykalność cielesna dziecka / Katarzyna Jadach. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 6, s. 17-24
 • O (niewielkiej) użyteczności prawa dla ochrony uczuć / Marek Andrzejewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2005, nr 3, s. 3-10
 • O prawach małych dzieci wychowanych poza rodziną / Maria Kolankiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 5, s. 3-9
 • O prawach wychowanków domów dziecka / Wiesława Walc. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 10, s. 17-24
 • Ochrona dobra dziecka i realizacja jego prawa do wychowania się w rodzinie a organizacja pieczy zastępczej / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. 2017, nr 2, s. 134-151
 • Odebranie dziecka rodzicom w sytuacji przemocy domowej / Beata Krajewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 31-33
 • Opieka nad dzieckiem w świetle zmienionych przepisów prawa / Marzena Bartosiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 4, s. 17-19
 • Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Katarzyna Chrąściel. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 46-50
 • Prawa dziecka. Analiza antropologiczna i psychologiczna / Marek Dziewiecki. W: Wychowawca. 2018, nr 2, s. 8-11
 • Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski. W: Wychowawca. 2009, nr 3, s. 5-9
 • Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc. W: Nowa Szkoła. 2005, nr 6, s. 16-24
 • Prawa dziecka i ucznia w szkole / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 3, s. 11-14
 • Prawa dziecka - od teraźniejszości ku przyszłości / Małgorzata Kowalik-Olubińska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. 34, z. 2 (2015), s. 87-100
 • Prawa dziecka w świetle "Konwencji o prawach dziecka" / Remigiusz Krajewski. W: Wychowanie na co Dzień. 2007, nr 3, s. 16-18
 • Prawa edukacyjne ucznia autystycznego / Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 9, s. 49-52
 • Prawa procesowe dziecka. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2013, nr 5, s. 23-25
 • Prawa procesowe dziecka. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2013, nr 7/8, s. 28-30
 • Prawna ochrona wartości dziecka i dzieciństwa / Anna Nowak. W: Chowanna. 2010, t. 1(34), s. 119-126
 • Prawnokarna ochrona dziecka przed porzuceniem / Radosław Krajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 38-40
 • Prawo dzieci do wiedzy o ich prawach wpisane w proces edukacji / Beata Krajewska. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 4, s. 8-14
 • Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie / Marek Andrzejewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 4, s. 6-11
 • Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 2003 nr 10, s. 30-33
 • Prawo dziecka do swoich praw / Bogusław Śliwerski. W: Pedagogika społeczna. 2017, nr 4, s. 37-58
 • Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s. 17-20
 • Prawo dziecka do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny / Karolina Borkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 4, s. 45-50
 • Prawo dziecka do zdrowia : konferencja międzynarodowa, Konstancin-Jeziorna, 17-19.11.2005 / Alina Wróbel. W: Rocznik Pedagogiczny. 2006, T. 29, s. 111-117
 • Problematyka ochrony praw dziecka w konwencjach Rady Europy / Klaudia Cenda-Cwer. W: Ruch Pedagogiczny. 2008, nr 5/6, s. 71-88
 • Przemoc w wychowaniu - kolejna odsłona społecznego kontekstu. Pedagogiczna analiza raportu Rzecznika Praw Dziecka (2017) / Ewa Jarosz. W: Pedagogika Społeczna. 2017, nr 4, s. 59-79
 • Przyznajmy dzieciom prawa człowieka / Anna Golus. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 39, s. 26-28
 • Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 1, s. 9-13
 • Realizacja prawa dziecka do wychowania się w rodzinie w Polsce / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. 2013, nr 4, s. 298-307
 • Rzecz o historii praw dziecka / Anna Rosner. W: Mówią Wieki. 2014, nr 12, s. 27-31
 • Rzecznik praw i obowiązków / Ewa Sowińska ; rozm. przepr. Jolanta Makowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s. 3-6
 • Skala ingerencji sądu w rodzinę / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2011, nr 1, s. 18-19
 • Standardy interwencji w rodzinie / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2016, nr 10, s. 1-4
 • Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej / Bogumiła Bogacka-Osińska. W: Wychowanie na co Dzień. 2012, nr 4/5, s. 3-10
 • Świadomość praw dziecka wśród dzieci i ich rodziców - edukacyjne wyzwanie nauczycieli wczesnej edukacji / Maria Sobieszczyk. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 4, s. 15-22
 • Świat bez przemocy i biedy / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 50, s. 10
 • Trzeba nam działać Korczakiem : z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 33/34, s. 6-7
 • W obronie praw dziecka do życia i rozwoju : deklaracja Stowarzyszenia Obrońców Praw Człowieka / Regina Pawłowska. W: Wychowawca. 2013, nr 3 , s. 5-6
 • Wakacyjna historia praw dziecka / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 8, s. 60-63
 • Wysoki sądzie, wysłuchaj dziecko! / Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. W: Remedium. 2016, nr 5, s. 32
 • Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad. W: Nowa Szkoła. 2005,
  nr 9, s. 56-58