Dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonał(a) : Małgorzata Oryszczak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE ZA LATA 2009-2019:

 • Autodestruktywność dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska, Jowita Wycisk. - Warszawa : Difin, 2019. 77276
 • Człowiek wobec uzależnień : wybrane problemy / Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz red. nauk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. 71148 czyt.
 • Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, 2010. 66238
 • Napoje energetyzujące i inne „dopalacze” / Bohdan T. Woronowicz. W : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. - s. 446-448. 65125
 • Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018. 76743
 • Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Bellona, cop. 2018. 76534
 • Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. 75114 czyt.
 • Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 73403
 • Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009. 64850 ; 64851 czyt.
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 73037
 • Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. - Wyd. 2 zm., poszerz., uzup. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. 74909 czyt.
 • Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod redakcją naukową Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67573 czyt. ; 76278

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ZA LATA 2009-2018:

 • Czuję się jakbym miał umrzeć... / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 44, s. 8.
 • Dlaczego dopalacze są niebezpieczne? / Katarzyna Padło. W: Wychowawca. 2016, nr 2, s. 8-10.
 • Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym / Magdalena Korzycka-Stelmach. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2011, nr 2, s. 22-27.
 • "Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 9, s. 24-25.
 • Dopalacze i inne używki / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 42, s. 12.
 • "Dopalacze", Internet oraz nowe rozwiązania prawne / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 12, s. 26-27.
 • Dopalacze jak czkawka : [profilaktyka dopalaczy] / Roman Pomianowski. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 5-16.
 • Dopalacze kradną życie / Eryk Matuszkiewicz. W: Katecheta. 2015, nr 9, s. 80-84.
 • Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Remedium. 2010, nr 11, s. 1-3.
 • "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej : wyniki badań / Artur Malczewski. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 30-31.
 • Dopalacze mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik. W: Remedium. 2009, nr 2, s. 20.
 • Dopalacze - nowe oblicze uzależnień : profilaktyka i zwalczanie (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 8, s. 53-59.
 • „Dopalacze” - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 26-27.
 • Dopalacze. Spektakl trwa... / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 20, s. 15.
 • "Dopalacze" w Europie - sposoby reakcji na problem / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 5, s. 26-27.
 • "Dopalacze" - wyniki I-TREND / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 12, s. 24-25.
 • Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: „Nie!” / Bogusława Bukowska ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2010, nr 12, s. 12-14.
 • Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR. W: Remedium. 2011, nr 9, s. 28-29.
 • Jednostki samorządu terytorialnego a "dopalacze" i narkotyki / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 42-43.
 • Lekcja "na haju" / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 38, s. 16.
 • Moda na chemię / Piotr Jabłoński. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 4-5.
 • Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2010, nr 6, s. 20-34.
 • Nie daj się skusić / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 24, s. 7.
 • Nie działaj sam / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 40, s. 14.
 • Nie strasz - informuj / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 39, s. 13.
 • Nowe narkotyki atakują / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 37, s. 12.
 • Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski. W: Remedium. 2011, nr 6, s. 26-27.
 • Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski. W: Remedium. 2011, nr 7-8, s. 58-59.
 • Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 12, s. 28-29.
 • Stawka jest wysoka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 38, s. 13.
 • Substancje i zachowania uzależniające / Walentyna Olszewska. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 7, s. 39-41.
 • Twoje życie, twój wybór / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 29, s. 15.
 • Użytkownicy "dopalaczy" pod lupą / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 11, s. 26-27.
 • Użytkownicy "dopalaczy" - wyniki badań / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 1, s. 26-27.
 • Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 10, s. 26-27.
 • Wierzę w profilaktykę : z dr hab. n. med. Anną Krakowiak z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi rozmawia Elżbieta Sokołowska. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 30/31, s. 7.
 • Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Remedium. 2011, nr 10, s. 1-3. 50.Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski. W: Charaktery. 2010, nr 9, s. 66-69.
 • Zabójcy mózgu : z prof. Mariuszem Jędrzejką, pedagogiem społecznym, socjologiem, dyrektorem naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: wSieci. 2016, nr 20, s. 44-46 .

MULTIMEDIA

 • Dopalacze [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011. 721 CD
 • Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / reżyseria Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, Wołkowicz, Iwona, 2013. 1197 CD
 • Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : moda na dopalacze / reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, 2011. 864 CD
 • Witaminki [Film] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011. 935 CD