Adaptacja dziecka w przedszkolu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2016

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • A u nas w przedszkolu... : pod red. Marii Brody-Bajak ; [autorki scenariuszy i zabaw Beata Bielska, Dagmara Czyż, Magdalena Ledwoń, Natalia Łasocha, Justyna Niedbała, Katarzyna Tomiak-Zaremba, Karolina Turek]. Kraków : CEBP 24.12, 2015.
 • "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszacych małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. Kraków : "Impuls", 2006.
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012.
 • Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016.
 • Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. Kraków : "Impuls", 2013.
 • I nauka i draka czyli Jak zadbać o zdrowie przedszkolaka i uczniaka / Paweł Zawitkowski oraz Paulina Stobnicka-Stolarska, Dagmara Mieszkis-Święcikowska. Warszawa : Wydawnictwo Marceli Szpak, 2010.
 • Misja : szkoła! : poradnik dla rodziców / Dorota Zawadzka. Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2016].
 • Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram ; [tł. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", 2003.
 • Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012.
 • Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Rozwijanie mądrości dziecka : koncepcja i wskazówki metodyczne / Elżbieta Płóciennik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 • Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut.: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2014.
 • Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 • Tuż przed zmianą : obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych / red. nauk. Aldona Kopik, Barbara Walasek-Jarosz. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.
 • W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Adaptacja : co przeżywa małe dziecko? / Monika Występska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 6, s. 54-56
 • Aniołek w przedszkolu, diabełek w domu / Dorota Pietrzyk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 48-51
 • Bezpieczny przedszkolak : rozmowa z Agnieszką Makowską o profilaktyce bezpieczeństwa wśród dzieci / rozm. przepr. Marta Łyskawińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 18-21
 • Dobry start przedszkolaka - fundament sukcesu w życiu / Monika Rościszewska-Woźniak. W: Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 13-16
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska. W: Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 7 (2009), s. 13-18
 • Dzień dobry - witam was! : scenariusz zajęć adaptacyjnych z udziałem rodziców / Justyna Niedbała. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 50-51
 • Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek. W: Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 6, s. 7-12
 • Gdy przedszkolakiem się staję, imiona kolegów i kolory poznaję : sytuacje edukacyjne na pierwsze dni w przedszkolu / Edyta Kaczanowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7/8, s. 75-77
 • Gdy przedszkolakiem się staję, znaczki z szatni poznaję : scenariusz zajęć na pierwsze dni w przedszkolu / Edyta Kaczanowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 38-39
 • Ja sama! Czyli o samodzielności najmłodszych słów kilka / Kamila Olga Stępień. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 3, s. 57-59
 • Jak być bezpiecznym : scenariusz zajęć dla cztero- i pięciolatków / Natalia Glinka. W: Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 31-33
 • Katastrofa, czy mądry start : trzylatek w przedszkolu / Joanna Palacz. W: Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 70-74
 • Mały buntownik / Anna Grabowska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2015, nr 1, s. 50-55
 • Niwelowanie lęków u dzieci : propozycja zajęć w przedszkolu / Joanna Bawoł. W: Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 6-8
 • O adaptacji w pytaniach i odpowiedziach / s. Dawida Danuta Wyszkowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 4, s. 24-25
 • Od nauczania do uczenia się : wspieranie rozwoju dziecka / Irena Adamek. W: Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 4-7
 • Pięciolatki do przedszkoli / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 10, s. 7
 • Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska. W: Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7
 • Pierwsze kroki w przedszkolu : rozmowa z psycholog Magdaleną Lange-Rachwał o pozytywnej adaptacji, roli nauczycieli i rodziców oraz metodach lęku związanego z adaptacją / rozm. przepr. Kamila Olga Stępień, Marta Łyskawińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 7, s. 12-16
 • Problemy jedynaka w przedszkolu : funkcjonowanie i wspieranie jedynaka w przedszkolu / Alicja Strzelecka-Lemiech. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 4, s. 46-49
 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców - scenariusze zajęć. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 33-34
 • Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 17-24
 • Ulotka dla rodziców : adaptacja dziecka w przedszkolu ; jak zminimalizować negatywne reakcje, unikając błędów we własnym postępowaniu? / Małgorzata Broniszewska. W:Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 5, s. 35
 • W przedszkolu jestem trochę grzeczny, a trochę niegrzeczny : czyli o etykiecie językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Halina Zgółkowa. W : Poradnik Językowy . - 2014, nr 4, s. 29-38
 • W przedszkolu z mamą / Ewa Szperlich, Maria Lehman. W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 146-149
 • Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 3, s. 10-15
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska. W: Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 7-12
 • Zachęcać czy nie? : co powinien zrobić nauczyciel, gdy dziecko nie chce jeść w przedszkolu / Maria Jaśkiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 2, s. 56-59
 • "Zawsze mogę liczyć na pomoc..." / Anna Rumińska, Danuta Skalska. W: Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 29-30
 • Złość - trudna emocja : o metodach rozładowywania napięcia i pomocy dzieciom przedszkolnym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 8, s. 60-64