Edukacja domowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2004-2017

Wyboru dokonał(a) : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Edukacja domowa / Marek Budajczak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 60350
 • Edukacja domowa, czyli inna forma spełniania obowiązku szkolnego / Wanda Pakulniewicz. W: Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski ; [autorzy Anna Lidia Brzywca, Agnieszka Olechowska, Wanda Pakulniewicz, Agnieszka Pawlak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 237-258. 74740 czyt.
 • Edukacja domowa - edukacja przyszłości / Wiesław Stebnicki. - [Warszawa] : Fijorr Publishing, cop. 2014. 71161
 • Edukacja nie-sentymentalna : o kształceniu dziewcząt różnych stanów w XIX wieku / Izabela Jarosińska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. 74627
 • Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Holt ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka ; wprow. do wyd. pol. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64390 czyt. 64389

  Artykuły z czasopism:

 • A może by tak bez szkoły? / Elżbieta Binswanger-Stefańska. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 11/12, s. 27-30.
 • Alternatywne formy edukacji / Małgorzata Stańczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 9, s. 52-54.
 • Edukacja domowa / Iwona Kobus. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 8, s. 48-50.
 • Edukacja domowa / Marzena Nykiel. W: wSieci. 2013, nr 33, s. 64-65.
 • Edukacja domowa / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 9, s. 42-44.
 • Edukacja domowa i wychowanie w polskich rodzinach ziemiańskich na Litwie na przełomie XIX i XX wieku / Mirosław Ustrzycki. W: Kultura i Społeczeństwo. 2010, nr 4, s. 99-116.
 • Edukacja domowa jako globalny trend w edukacji XXI wieku / Marek Budajczak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 11-15.
 • Edukacja domowa w opinii nauczycieli / Dorota Sikora. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 3, s. 45-51.
 • Homeschooling / Oprac. Redakcja na podstawie materiałów prasowych squla.pl. W: Remedium. 2017, nr 2, s. 32.
 • Homeschooling, czyli edukacja domowa : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 4, s. 56-60.
 • Kierunki działalności naukowo-pedagogicznej Anieli Szycówny i jej współpraca z „Ruchem Pedagogicznym” / Grzegorz Michalski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 37-43.
 • Kształcić naturalnie : z Lindą López rozmawia Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 38/39, s. LI.
 • Nauczanie przez rodziców - próba oceny / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 11-13.
 • Nauczyciele domowi dzieci ziemiaństwa polskiego w XIX wieku / Krystyna Wróbel-Lipowa. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 5, s. 11-26.
 • Paidagogos - rodzic z pasją / Anna Janicka-Galant. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 1, s. 24-26.
 • Podróż przez świat wiedzy / Anna Janicka-Galant. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 11, s.18-19.
 • Prawdziwie wielodzietni / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2012, nr 21, s. XXXVIXXXVII.
 • Prawie jak w szkole / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 6, s. 4.
 • Szkolni ,,indywidualiści" / Anna Rzędowska. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 3, s. 8-10.
 • Tyle socjalizmu, ile szkół państwowych / Jerzy Szyszko. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 1/2, s. LX-LXI.
 • Znaczenie epizodów wspólnego zaangażowania dla rozwoju małego dziecka / Ewa Arciszewska. W: Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 333-336.