Zbigniew Herbert

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:
Bibliografia podmiotowa:


 • Antologia dramatu. T. 1 / wybór i posłowie Jerzy Koenig. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976 23445 ; 23446 ; 2900"D"
 • Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 6 przejrz. i popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997 ; 56579
 • Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. [5] przejrz. i popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995 ; 21221(b)
 • Dramaty / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997 56580 ; 56581 ; 56582 ; 56583 ; 56599
 • Elegia na odejście / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 2 krajowe]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1993 19654(b) ; 19655(b)
 • Elegia na odejście / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 1 krajowe]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1992 54794 ; 54795
 • Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998 56797 ; 56798 ; 6446"D" ; 6447"D"
 • Hermes, pies i gwiazda / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997 56799 ; 56800
 • Korespondencja / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg ; z aneksem Zbigniew Herbert Hamlet na granicy milczenia, Henryk Elzenberg Odpowiedź na ankietę i z faksymiliami wierszy Zbigniewa Herberta i Henryka Elzenberga ; red. i posł. Barbara Toruńczyk. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2002 ; 61198
 • Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert. - Kraków : Wydawnictwo "a5", 2001 ; 68574
 • Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2000 ; 57828
 • Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1993 ; 21032(b)
 • "Mistrz z Delft" i inne utwory odnalezione / Zbigniew Herbert ; oprac., ułożyła w tom i opatrzyła koment. Barbara Toruńczyk ; współpr. Henryk Citko. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2008 64669
 • 89 wierszy / Zbigniew Herbert ; wybór i układ aut. - Kraków : "a5", 1998 ; 56681
 • Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994 20565(b) ; 20566(b) ; 4207"D" ; 4208"D"
 • Poezje / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1998 ; 56779
 • Poezje wybrane / Zbigniew Herbert ; transl. by John and Bogdana Carpenter [et al.] ; selected by Tomasz Kunz ; afterword by John and Bogdana Carpenter. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000 ; 68534
 • Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - [Wyd. 1 krajowe]. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1992 ; 54796 ; 54797
 • Rovigo / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1993 ;19652(b) ; 19653(b)
 • Rovigo / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1992 ; 54640
 • Struna światła / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994 ; 20349(b) ; 20350(b) ; 20641(b)
 • Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert ; zebrał, oprac. i notami opatrzył Paweł Kądziela. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2001 ; 61218
 • Wiersze wybrane / Zbigniew Herbert ; wybór i oprac. Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2004 ; 60192
 • Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1982 ; 46608 czyt.
 • Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert ; oprac. edytorskie Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2008 ; 66946 ; 64670
 • Znaki na papierze : utwory literackie, rysunki i szkice / Herbert ; [wybór i oprac. tekstów Henryk Citko ; koncepcja i oprac. graf. Maciej Buszewicz ; opis formalny i rzeczowy rys. Anna Postek]. - Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2008 ; 65352

Bibliografia przedmiotowa:

 • Akropol i cebula : o Zbigniewie Herbercie / Janusz Drzewucki. - Warszawa : Fundacja Literacka "Tikkun", 2004 ; 68694
 • Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych / Małgorzata Niemczyńska. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2000 ; 66790
 • Anioł w literaturze i w kulturze. T. 2 / pod red. Jolanty Ługowskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005 ; 62946
 • Bajka polska : od Kadłubka do Herberta / wybrał i oprac. Wacław Woźnowski. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992 ; 54970
 • Ciemne źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - Londyn : PULS Publications, 1998 ; 56806
 • Edytorstwo : jak wydawać współczesne teksty literackie / Łukasz Garbal. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 ; 67222
 • Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Wyd. 2 rozsz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1990 ; 53459
 • Gry pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982 ; 45537 ; 45538
 • Herbert : biografia. [T. 1, Niepokój] / Andrzej Franaszek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018 ; 76366
 • Herbert : biografia. [T. 2, Pan Cogito] / Andrzej Franaszek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018 ; 76367
 • Herbert : poetyka, wartości i konteksty / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2002 ; 60559 czyt.
 • Jadę zobaczyć, czy tam jest lepiej : niemalże brewiarz środkowoeuropejski / Francesco M. Cataluccio ; przekł. Stanisław Kasprzysiak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012 ; 67419
 • Kolumbowie : rocznik 20 / Roman Bratny. – Wyd. 18 dodr. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984 ; 54341
 • Kolumbowie : rocznik 20 / Roman Bratny. - Wyd. 18. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983 ; 46065
 • Krytyczna teoria społeczeństwa Herberta Marcusego / Jerzy Waserman. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 ; 37544 czyt. ; 38424
 • Mikrokosmos wiersza : interpretacje poezji współczesnej / Piotr Michałowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012 ; 67303 czyt.
 • O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków [etc. ] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987 ; 13608(b)czyt.
 • Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie / Joanna Siedlecka. - Wyd. przejrz. i popr. - Warszawa : "Prószyński i S-ka", 2002 ; 61921 ; 61160 czyt.
 • Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony : szkice o Zbigniewie Herbercie / Bohdan Urbankowski. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004 ; 68695
 • Poezja i pamięć : o trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008 ; 65421
 • Poezja Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 ; 21710(b)czyt. ; 21711(b) ; 21712(b) ; 21713(b) ; 21714(b)
 • Poezja Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego : propozycje metodyczne / Barbara Myrdzik ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. - Lublin : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984 ; 11848(b)czyt.
 • Polski esej literacki : antologia / wstęp i opracowanie Jan Tomkowski. - Wrocław : Zakłada Narodowy im. Ossolińskich, 2017 ; 75881
 • Potęga smaku / Danuta Opacka-Walasek ; oprac. Bożena Matejek, Barbara Puszczewicz. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Wydawnictwo Telewizja Polska S.A., 1997 ; 591DT
 • Tajemnica siódmego anioła : cztery interpretacje / Władysław Panas. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN", 2005 ; 68712
 • Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 ; 58412 czyt. ; 58413 ; 59866 ; 59867
 • Upór i trwanie : wspomnienia o Zbigniewie Herbercie / [red. Katarzyna Szczypka]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000 ; 58561
 • Uśmiech Sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta / Julian Kornhauser. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001 ; 58283 ; 58284
 • Wiersze Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994 ; 20795(b) ; 5428"D" ; 5429"D"
 • Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998 / Zbigniew Herbert ; zebrał, oprac. i notami opatrzył Paweł Kądziela. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2001 ; 61218
 • Z doświadczeń nauczycieli języka polskiego liceum ogólnokształcącego : (odczyty pedagogiczne) / pod red. Stanisława Matiasa ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. - Warszawa : IKN, 1984 ; 9049(b) czyt.
 • Zbigniew Herbert : "Kamień na którym mnie urodzono" / Rafał Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011 ; 66787

Artykuły z czasopism:

 • Apokryfy w polskiej poezji współczesnej / Joanna Dembińska-Pawelec. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 4, s. 137-150
 • Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa : Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca / Paweł Zajas. W: Teksty Drugie. 2015, nr 5, s. 386-410
 • Cnota w twórczości Zbigniewa Herberta : Dziedzictwo i Przekleństwo / Tomasz Garbol. W: Arcana. 2017, nr 1/2, s. 132-144
 • Co po nas zostanie? / Katarzyna Droga. W: Cogito. 2006, nr 21 , s. 52-53
 • Czarna magia - dwa tworzywa jeden wymiar : „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta i René Magritte'a / Iwona Mikołajczyk. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 4, s. 87-100
 • Czy "czerń" musi być zła ? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta/ Ewa Badyda. W: Język Polski. 2006, z. 2, s. 116-125
 • Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska. W: Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s.89-101
 • Czym jest głos wewnętrzny? : o wierszu Zbigniewa Herberta / Tomasz Markiewka. W: Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 3, s. 99-107
 • Czytanie jako sport ekstremalny : nieuładzony życiorys / Wojciech Stanisławski. W: Sieci. 2018, nr 22, s. 74-75
 • Do czego nam dziś potrzebny Pan Cogito / Marcin Telicki. W: Polonistyka. 2010, nr 9, s. 43-46
 • Doskonała niedoskonałość / Aldona Szukalska. W: Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 48-51
 • Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/ Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak. W: Polonistyka. 2009, nr 9, s. 6-10
 • Dwa klucze do bogów antycznych : (Herbert i Kubiak) / Paweł Czapczyk. W: Twórczość. 2011, nr 4, s. 80-88
 • 10 książek o Powstaniu, które musisz znać / Wojciech Stanisławski. W: Sieci. 2017, nr 31, dod. 73. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, s. 84-85
 • Ekfraza poetycka a audiodeskrypcja / Beata Jerzakowska. W: Polonistyka . - 2013, nr 5, s. 10-13
 • Filozofia nauczania : czyli o podmiotowości raz jeszcze / Krzysztof Koc. W: Polonistyka. - R. 64, nr 2 (2010), s. 26-31
 • Głos, czyli wszystko / Maria Prussak. W: Teksty Drugie. - 2011, nr 1/2, s. 253-257
 • Głosy do spadania / Aneta Wiatr. W: Twórczość. 2009, nr 7, s. 75-87
 • „Hamlet” w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil. W: Język Polski w Gimnazjum. - R. 8, nr 2 (2006/2007), s. 80-83
 • Herberta „Lekcja Białoszewskiego” czyli o związkach semantyki z etyką / Agnieszka Kluba. W: Teksty Drugie. 2017, nr 4, s. 401-415
 • Herbert : ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak. W: Polonistyka. 2010, nr 9, s. 23-29
 • Herbert w rodzinnym kręgu / Marek Klecel. W: Twórczość. 2010, nr 8, s. 113-120
 • Herberta „Lekcja Białoszewskiego” czyli o związkach semantyki z etyką / Agnieszka Kluba. W: Teksty Drugie. 2017, nr 4, s. 401-415
 • Heureza metodą mądrych pytań / Sylwia Łukasik-Gębska. W: Język Polski w Gimnazjum. - R. 11, nr 4 (2009/2010), s. 95-102
 • Inny Herbert? / Krzysztof Lisowski. W: Nowe Książki. - 2012, nr 2, s. 53-54
 • Jak oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś. W: Język Polski w Gimnazjum. - R. 8, nr 2 (2006/2007), s. 28-34
 • Jak Sarmata z Kosmopolitą / Janusz Drzewucki. W: Twórczość. 2017, nr 2, s. 131-134
 • Jednostka? Masa? Tłum? Rozważania o tym, co przemoc robi z człowiekiem / Katarzyna Kozłowska, Anna Stachowicz. W: Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 19-23
 • „Kamyk” i „Cebula” czyli w Sieci liryki / Anna Wiercińska-Biernacka. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 4, s. 56-62
 • "Krosna wierności" - tropem staroangielskiej zagadki Zbigniewa Herberta / Monika Opalińska. W: Arcana. - 2011, nr 2/3, s. 16-41
 • "Która lektura?": Poezja Herberta wobec hermeneutyki / Agnieszka Czajkowska. W: Ruch Literacki. 2006, nr 6, s. 617-626
 • Latarnie w ciemnościach stalinowskiej nocy / Łukasz Garbal. W: Znak. - 2017, nr 11, s. 119
 • Listy jak gołębie / Janusz Drzewucki. W: Twórczość. 2014, nr 2, s. 120-123
 • Malowanie Herberta / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Akcent (Lublin). 2015, nr 2, s. 119-122
 • Mistrz Henryk / Włodzimierz Paźniewski. W: Twórczość. 2017, nr 2, s. 162-164
 • Między złotym środkiem a kwaterą główną / Janusz Drzewucki. W: Twórczość. - 2012, nr 2, s. 101-104
 • Miniantologia wierszy podziemnych. W: Polonistyka . 2011, nr 7, s. 59-61
 • Mitologiczna migawka, Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie / Cezary Zalewski. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 507-518
 • Mówić "językiem aniołów" / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka . 2014, nr 7, s. 9-14
 • Mr. Cogitos precepts / Zbigniew Herbert. W: Arcana. - 2013, nr 2, s. 58-59
 • Myśliciel w meloniku : Zbigniew Herbert, "Pan Cogito" / Urszula Wykurz. W: Język Polski w Gimnazjum 2017/2018, nr 1, s. 87-99
 • Nad młodzieńczymi wierszami Herberta / Marek Adamiec. W: Pamiętnik Literacki. - 2012, nr 1, s. 259-264
 • „Najlepsze życzenia z głębi mego kamiennego serca " : scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Monika Simonjetz. W: Polonistyka . - 2015, nr 6, s. 36-39
 • Nie tylko Caravaggio. "Tomasz" Zbigniewa Herberta a "Św. Tomasz Didymus" Denise Levertov / Tomasz Garbol. W: Ruch Literacki. 2009, nr 3, s. 247-254
 • Nie wysłany list do Jerzego Narbutta : Na odejście mistrza ; Fotografia ; Ostatni lot Saint-Exupéry ; Bradbury ; Herbert. Z audycji radiowej ; Zdjęcie śledcze por. Zygmunta Dula (W.U.B.P. Bydgoszcz) próba opisu / Krzysztof Czacharowski. W: Arcana. - 2012, nr 1/2, s. 106-109
 • Nike i pomniki / Piotr Bernatowicz. W: Polonistyka. 2011, nr 8, s. 27-31
 • Oswajanie średniowiecza, czyli o lekcjach wprowadzających w epokę / Krzysztof Koc. W: Polonistyka. - R. 62, nr 1 (2009), s. 30-35.P
 • an od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 4, s. 28-30
 • Panie, dziękuję Ci... : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole . - 2014, nr 11, s. 30-32
 • Perły z Herberta : z Bożeną Kondratiuk, dyrektorką XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 45, s. 8-9.
 • Poeci i filozofowie : o myśli XVII wieku / Katarzyna Droga. W: Cogito. 2007, nr 4 , s. 51-54
 • Poemat moralisty : monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta / Anna Figlus. W: Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 32-33
 • Pokrewieństwo wyboru / Josef Mlejnek, tłum. A. Babuchowski. W: Arcana. 2018, nr 3, s. 93-102
 • Polsko-angielskie spotkania z poezją / Lidia Cybulska. W: Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 105-109
 • Pracownia pisarska - o brulionach Zbigniewa Herberta / Francesca Fornari. W: Teksty Drugie. 2015, nr 6, s. 307-325
 • „Prawda widzenia”. O zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta / Dorota Kozicka. W: Ruch Literacki. 2006, nr 6, s. 597-616
 • Przeciw wyznawcom nicości. O wierszu Zbigniewa Herberta „Nasze dziecko” / Rafał Rutkowski. W: Ruch Literacki. 2006, nr 3, s. 378-386
 • Raport z miasta / Wojciech Pestka. W: Twórczość. 2009, nr 9, s. 149-152
 • Siena w literaturze polskiej XX wieku : Iwaszkiewicz - Miłosz - Herbert / Helena Markowska. W: Pamiętnik Literacki. 2017, z. 2, s. 99-111
 • Spotkanie z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik. W: Pamiętnik Literacki. 2012, nr 1, s. 129-145
 • Spór i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak. W: Pamiętnik Literacki. 2009, nr 2, s. 41-55
 • Szkoła pisania. W: Cogito. 2006, nr 3, s. 74-75
 • Szkoła pisania. W: Cogito. - 2006, nr 4, s. 74-75
 • Szkoła pisania. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 74-75
 • Śmierć jest kobietą / Katarzyna Droga. W: Cogito. 2006, nr 19 , s. 45-47
 • Śpiewjące dziewczyny z sąsiedztwa / Izolda Kiec. W: Polonistyka. 2011, nr 1, s. 30-33
 • Transgresywność poezji Herberta : pejzażowa forma istnienia pamięci / Robert Mielhorski. W: Przegląd Humanistyczny. 2005, nr 2, s. 47-56
 • Trzy "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz. W: Polonistyka. 2010, nr 1, s. 6-13
 • Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Juryga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 22-23
 • Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 1, s. 25-44
 • Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w „Roku Herberta” / Roman Sowa. W: Język Polski w Liceum. - R. 23, nr 3 (2008/2009), s. 84-97
 • Uśmiech Zbigniewa Herberta / Andrzej Sulikowski. W: Twórczość. 2017, nr 4, s. 139-143
 • W czeskiej perspektywie: Herbert - Zahradníček : Wprowadzenie do eseju Josefa Mlejnka / Andrzej Babuchowski. W: Arcana. 2018, nr 3, s. 91-92
 • W Sienie schodzimy na ziemię (a Herbert w tle) / Piotr Kępiński. W: Twórczość. 2017, nr 2, s. 147-155
 • Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek. W: Język Polski w Liceum. - R. 23, nr 2 (2008/2009), s. 35-46
 • Wielkim poetą jest / Leszek Szaruga. W: Nowe Książki. - 2012, nr 5, s. 42-43
 • Współczesność / oprac. Joanna Wysłowska. W: Cogito. - 2009, nr 5, s. 45
 • Współczesność. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 60-73
 • Współczesność a tradycja: Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem / Jakub Z. Lichański. W: Przegląd Humanistyczny. 2008, nr 4, s. 1-15
 • Wszędzie ta sama ziemia : Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2015/2016, nr 1, s. 46-59
 • Wyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski. W: Polonistyka. 2008, nr 5, s. 44-49
 • Zanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki. W: Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 2, s. 15-21
 • Zbigniew Herbert / Anna Wojtasiak. W: Cogito. - 2006, nr 9 , s. 84-89
 • Zbigniew Herbert : geografia kamienia / Szymon Wróbel. W: Twórczość. - 2012, nr 3, s. 69-90
 • Zbigniew Herbert - klasyk nieprzekładalności / Teresa Bałuk-Ulewiczowa. W: Arcana. - 2013, nr 2, s. 53-57
 • Zbigniewa Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki (przykłady) / Maria Cyran. W: Język Polski w Liceum. 2016/2017, nr 1, s. 23-37
 • Zimowe ogrody Herberta / Mariusz Solecki. W: Twórczość. 2012, nr 1, s. 148-149
 • Zjazd Królów : Zbigniew Herbert w polskim Paryżu Anno Domini 1967 / Andrzej Franaszek. W: Teksty Drugie. 2017, nr 4, s. 376-400
 • Źródło europejskiej kultury : cykl lekcji poświęconych mitom / Bożena Olszewska. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 9. s. 18-21
 • „Żyłem rozpięty między przeszłością a chwilą obecną..." / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 2, s. 27-29