Dr Zygmunt Klukowski w zbiorach BP

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1958-2017

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Do Zygmunta Klukowskiego / Dariusz Górny. Zamość : nakł. aut. : GREENart-Jacek Kardasz, 2017.
 • Dziennik 1944-45 / Zygmunt Klukowski ; [red. i oprac. Wojciech Samoliński]. Lublin : Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego, 1990.
 • Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : (1939-1944) / Zygmunt Klukowski ; wstęp i red. Zygmunt Mańkowski. Lublin : Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Klukowski Zygmunt (1885 - 1959) // Polski słownik biograficzny kom. red. Władysław Konopczyński (red. główny) et al.]. Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. - T.13, 1991, s. 30-31.
 • Ludzie bezpieki / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo "Alfa", 1990.
 • Ruch ludowy na Zamojszczyźnie / Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. s.44-58, s. 172-175
 • Zamojszczyzna. T. 1, 1918-1943. T. 2, 1944-1959 / Zygmunt Klukowski. Warszawa : Ośrodek "Karta", 2007.
 • Zamojszczyzna. T. 2, 1944-1959 / Zygmunt Klukowski. Warszawa : Ośrodek "Karta", 2007.
 • Zamojszczyzna : 1918-1959 / Zygmunt Klukowski. Wydanie 3, poprawione, rozszerzone. Warszawa : Ośrodek Karta, 2017.
 • Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski / Jacek Feduszka // Zamość : Lublin : Witryna Kresowa Zdzisław Kazimierczuk ; Akapit, 2010.
 • Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie zamojskim / Jan Grygiel ; red. nauk. i wstęp Zygmunt Mańkowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. s. 159-193
 • Zwierzyniec / Halina Matławska. Zwierzyniec : Rada Miejska : Roztoczański Park Narodowy, 1991. s. 228-229
 • Zygmunt Klukowski : lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959 / Aleksander Przysada. Szczebrzeszyn : Miejski Dom Kultury, 2000.
 • WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • Andrew, wnuk Klukowskiego : Niezwykłe losy rodziny doktora Zygmunta Klukowskiego / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 31, s. 16
 • Aresztowanie, śledztwo i proces dra Zygmunta Klukowskiego (15.04.1950-18.04.1951) / Zygmunt Mańkowski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2000, z. 1, s. 215-240
 • Bibliofilska pasja doktora / Krzysztof Wróblewski. W:  Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1998, nr 2/3, s. 60-62
 • Bronimy czegoś więcej / Piotr Skwieciński. W: Sieci. 2018, nr 7, s. 42-44
 • Dobry pomysł [Zygmunt Klukowski] / Waldemar Kaźmierczak. W: Tygodnik Zamojski. 1983, nr 27, s. 11
 • Doktor Maria(n) od spraw kobiecych / Robert Horbaczewski.  W: Kronika Tygodnia.  2014, nr 15, s. 22-23
 • Doktor i zegary / (ar).  W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 4, s. 20
 • Dr Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna : w pięćdziesiątą rocznicę pierwszej edycji dzienników / Adrian Uljasz. W: Kultura i Społeczeństwo.  2008, nr 4, s. 21-23
 • Dziennika Zygmunta Klukowskiego – część dalsza / Antoni Walentyn. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1990, nr 2, s. 46. Rec. Książki: Dziennik 1944-45 / Zygmunt Klukowski ; [red. i oprac. Wojciech Samoliński]. Lublin, 1990.
 • Kiedy burzono świątynie... / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2017, nr 41, s. 14
 • Kilka chwil wolności / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 30, s. 14
 • Koło Miłośników Książki w Zamościu (1925-1939). Część 1 / Jacek Feduszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 2, s. 26-28
 • Koło Miłośników Książki w Zamościu (1925-1939). Część 2 / Jacek Feduszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 3, s. 70-72
 • Lekarz i bibliofil : wspomnienie o doktorze Zygmuncie Klukowskim / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 18, s. 12-13
 • Lekarz prowincjonalny / Jan Lewandowski. W: Akcent (Lublin). 2017, nr 4, s. 240-246
 • Listy Zygmunta Klukowskiego do Sochańskich / Bogdan Szyszka. W: Archiwariusz Zamojski. 2006, s. 71-90
 • Mój przyjaciel Tadeusz Klukowski / Romuald Kołodziejczyk. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 3/4, s. 74-87
 • Notatka z Norymbergi / Zygmunt Klukowski.  W: Tygodnik Zamojski. 1998, nr 2, s.
 • O Zygmuncie Klukowskim w kontekście obchodów 50. rocznicy śmierci / Danuta R. Kawałko. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 1, s. 47-50
 • Oczami doktora / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 7, s. 12
 • Pamięć i bunt / Dariusz Górny. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2011, nr 3, s. 37
 • Pomóżmy w poszukiwaniach "Krzysztofa" / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2018, nr 16, s. 14
 • Ponownie w więzieniu [Zygmunt Klukowski] /Henryk Pająk. W: Tygodnik Zamojski. 1990, nr 30, s. 5
 • Pracowite życie / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1985, nr 3, s. 7
 • Prawo po latach : Unieważniono wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie w sprawie Zygmunta Klukowskiego / Krzysztof Czubara.  W: Tygodnik Zamojski. 1999, nr 29, s. 5
 • Rewolucja bez konsekwencji? / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2018, nr 19, s. 14
 • Sławni, znani, zasłużeni / oprac. Aleksander Przysada. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1998, nr 2/3, s. 35-42
 • "Stary doktor" po nowemu / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2017, nr 35, s.16
 • Szczebrzeszyn w czasie II wojny światowej (1939-1944) / Krzysztof Czubara. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 3/4, s. 27-36
 • Ukochał miasto i ludzi / Aleksander Przysada. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1998, nr 2/3, s. 51-59
 • Wspomnienia Klukowskiego / [Krzysztof Czubara] K.Cz. W: Tygodnik Zamojski. 2004, nr 43, s. 15
 • Zamach w Wielki Piątek / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 9, s. 16
 • Zamojszczyzna 1918-1959 Zygmunta Klukowskiego / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 4, s. 82
 • Zamość w biografii Stanisława Młodożeńca / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 2, s. 60-62
 • Zapisane w pamięci : o dziejach Bodaczowa / Agnieszka Szykuła-Żygawska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 2, s. 84
 • Zbiory dr Zygmunta Klukowskiego w bibliotece KUL / Danuta Kawałko. W: Archiwariusz Zamojski. 2007, s. 133-136
 • Zygmunt Klukowski (1885-1959) / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2001, nr 1/2, s. 120-122. Rec. Książki: Zygmunt Klukowski : lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959 / Aleksander Przysada. Szczebrzeszyn, 2000
 • Zygmunt K l u k o w s k i / Bogdan Szyszka.  W:Tygodnik Zamojski. 1980, nr 48, s. 9
 • Zygmunt Klukowski - lekarz, historyk, bibliofil : scenariusz wystawy / Danuta Kowal. W: Bibliotekarz Zamojski. 2010, nr 1, s. 61-64
 • Zygmunt Klukowski - pięćdziesiąta rocznica śmierci / Danuta R. Kawałko. W: Bibliotekarz Zamojski. 2010, nr 1, s. 31-35