Insurekcja Kościuszkowska 1794 r.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1951-2012
Wyboru dokonał(a) : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 190 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej : (materiały z sesji 16 maja 1984 roku) / pod. red. Mieczysława Adamczyka i Henryka Suchojada. - Warszawa ; Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986.
 • 200 rocznica powstania kościuszkowskiego / pod red. Henryka Kocója. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
 • Austria a trzeci rozbiór Polski / Zbigniew Góralski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Bitwa pod Racławicami / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Blaski i cienie insurekcji kościuszkowskiej / Krzysztof Bauer. - Warszawa : WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Franciszek Gorzkowski : ok. 1750-1830 : Warmiak w służbie insurekcji / StanisławSzostakowski. - Olsztyn : Wydawnictwo "Pojezierze", 1977.
 • Powstanie kościuszkowskie/ Mirosław Frančić. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza,1988.
 • Nie znam takiego monarchy : Jan Kiliński / Dionizy Sidorski. - Katowice : Wydawnictwo"Śląsk", 1982.
 • Kościuszko : opowieść / Karol Koźmiński. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1958.
 • O powstaniu kościuszkowskim / zebrał i opatrzył przypisami Władysław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1951.
 • Od Racławic do Maciejowic / [red. kolegium Stefan Berdak et al.]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 • Polscy jakobini : karta z dziejów insurekcji 1794 roku / Bogusław Leśnodorski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1960.
 • Powstanie kościuszkowskie 1794 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Ancher", 1994.
 • Powstanie kościuszkowskie 1794 - 1984 : bibliografia wyborowa / [oprac. Janina Woźnicka]. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1984
 • Powstanie kościuszkowskie w świetle korespondencji posła szwedzkiego w Warszawie : raporty J. Ch. Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Sudermańskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczeń-sierpień 1794) / Johan Christopher Toll ; przeł. Leokadia Postén. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
 • Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego / Zdzisław Sułek. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982
 • Stanisław August w insurekcji kościuszkowskiej / Zbigniew Góralski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Bellona", 1991
 • Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza",1994
 • Uniwersał Połaniecki i sprawa jego realizacji / Jerzy Kowecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
 • Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985
 • Wielka Rewolucja Francuska a Polska : zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowskiego : (problemy wybrane) / Henryk Kocój. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1987
 • Wojciech Bartosz Głowacki : chłopski bohater spod Racławic i Szczekocin / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981
 • Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku / Stanisław Herbst. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1983

Artykuły z czasopism:

 • Do zbudzonego przemawiam Narodu... . Montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościuszkowskiego / Barbara Jachimczak // Biblioteka wSzkole. - 1994, nr 1, s. 5-7
 • Insurekcja kościuszkowska – nadzieje i rzeczywistość. Cz. 1 / Krzysztof Bauer // Wiadomości Historyczne. - 1983, nr 5, s. 404-427
 • Insurekcja kościuszkowska – nadzieje i rzeczywistość. Cz. 2 / Krzysztof Bauer // Wiadomości Historyczne. - 1983, nr 6, s. 492-520
 • Insurekcja kościuszkowska – nadzieje i rzeczywistość. Cz. 3 / Krzysztof Bauer // Wiadomości Historyczne. - 1984, nr 1, s. 32-54
 • Insurekcja kościuszkowska – nadzieje i rzeczywistość. Cz. 4 / Krzysztof Bauer // Wiadomości Historyczne. - 1984, nr 2, s. 109-143
 • Insurekcyjne kłopoty syndyka Lichockiego / Władysław Błahut // Życie Literackie. - 1984, nr 15, s. 8
 • Kara na zdrajców ojczyzny / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. - 2008, nr 5, s. 20-24
 • Międzynarodowe konteksty Powstania Kościuszkowskiego / Jerzy Skowronek // Wiadomości Historyczne. - 1996, nr 3, s.129-137
 • O prezydencie Warszawy z czasów powstania kościuszkowskiego / Andrzej Zahorski // Mówią Wieki. - 1958, nr 10, s. 12-16
 • O wolność, całość, niepodległość – geneza i I etap powstania kościuszkowskiego / Maria Kubacka // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 2/3, s. 136-140
 • Obrona Warszawy w 1794 roku / Stanisław Herbst // Mówią Wieki. - 1958, nr 1, s. 17-21
 • Opowieść o patriotyźmie partykularnym z 1794 r. / Andrzej Woltanowski // Mówią Wieki. - 1987, nr 1, s. 29-34
 • Ostatni rycerz / Henryk Kocój // Tygodnik Zamojski. - 2012, nr 12, s. 20
 • Powstanie Kościuszkowskie 1794 r. / Łukasz Kądziela // Wiadomości Historyczne. - 1994, nr 5 , s. 257-260
 • Powstanie kościuszkowskie a rewolucja francuska. Cz. 1 / Henryk Kocój // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 12 , s. 17-30
 • Powstanie kościuszkowskie a rewolucja francuska. Cz. 2 / Henryk Kocój // Przegląd Humanistyczny. - 1984, nr 2 , s. 41-61
 • Powstanie kościuszkowskie na Litwie / Dariusz Nawrot // Życie Literackie. - 1984, nr 15, s. 8-9
 • Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska-Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2 , s. 42-49
 • Powstanie kościuszkowskie w pamięci narodowej / Jolanta Niklewska // Mówią Wieki-Magazyn Historyczny. - 1994, nr 6, s. 5-7
 • O wieszaniu czyli czynności głęboko humanistycznej / Marzena Woźniak - Łabieniec // Arcana. - 2007, nr 2/3, s. 156-167
 • Dyplomaci pruscy o powstaniu kościuszkowskim / Marian Marek Drozdowski // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 2, s. 128-131
 • Rewolucja w rozsypce. Eseje Pawła Jasienicy („Rozważania o wojnie domowej”) i Jarosława Marka Rymkiewicza („Wieszanie”) jako pytanie o etyczny sens historii / Agnieszka Czajkowska // Ruch Literacki. - 2008, nr 4/5, s. 471-483
 • Stanisław August i papiery z ambasady rosyjskiej w 1794 r. Cz. 1 / / AndrzejWoltanowski // Mówią Wieki. - 1986, nr 8, s. 31-34
 • Stanisław August i papiery z ambasady rosyjskiej w 1794 r. Cz. 2 / / AndrzejWoltanowski // Mówią Wieki. - 1986, nr 9, s. 29-33
 • Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku / Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 2, s. 27-37
 • Wiedeń wobec powstania kościuszkowskiego w świetle raportów Benedykta Cachego, posła austriackiego w Warszawie / Henryk Kocój // Studia Historyczne. - 1984, z. 1, s. 21-33
 • Wielkopolanie pod bronią 1794-1919 / Marek Rezler // Poznaj Swój Kraj. - 1993, nr 2, s. 20-21
 • Wieszanie / Marek Nowakowski // Arcana. - 2009, nr 1, s. 131-134

Multimedia:

 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 14 1792-1820 / komentuje Jacek Staszewski, Andrzej Szwarc ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz. - Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005.