Czas wolny dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: lata 1964-2012

Wyboru dokonała: Wanda Stasiuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • A kiedy mają wolny czas... / Barbara Domańska, Jerzy Feliksiak. - Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
 • Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Wyd. 1. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.
 • Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978 dr. ukończ. 1979.
 • Organizacja pracy i odpoczynku ucznia / Barbara Wilgocka-Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.
 • Pedagogika podwórkowa / pod red. Ireny Chmieleńskiej. - Wyd. 1. - Warszawa : Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci : Wydawnictwo Harcerskie, 1963
 • Problematyka organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży / Stanisław Matias. - Wyd. 1. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1980
 • Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 • Radosna wycieczka / Marco Legumi ; [tł. Beata Zasempa]. - wyd. 1 - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • 365 niegłupich zabaw po szkole / Sheila Ellison, Judith Gray ; przeł. Katarzyna Rudzka. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010.
 • Wychowanie pozaszkolne a kultura czasu wolnego uczniów w środowisku wielkoprzemysłowym / Henryk Gąsior. - Wyd. 1. - Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1973.
 • Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.

Artykuły z czasopism

 • Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Kazimierz Denek // Lider . - 2010, nr 1, s. 7-10.
 • Aktywność ruchowa i styl życia gimnazjalistów / Iwona Otręba // Lider . - 2011, nr 2, s. 24-25.Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym : studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. 2007, nr 6, s. 21-22.
 • Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 8-12.
 • Czas ładowania akumulatorów / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 17.
 • Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9.
 • Edukacja sportowa w otwartych obiektach sportowych Warszawy/ Dorota Kamień // Lider . - 2011, nr 7-8, s. 24-28.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22.
 • Gdzie się bawić? : jak się bawić? / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 3, s. 9
 • "Lato w Mieście" od kuchni / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 18-20.
 • Motywacja a poziom sprawności fizycznej dziewcząt ze środowiska wiejskiego i miejskiego / Jolanta Hyjek, Bożena Daszkiewicz, Zenon Sochacki // Lider . - 2011, nr 7-8, s. 29-30.
 • Multimedialna galeria malarstwa : scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1 , dod. „Biblioteka centrum informacji” , nr 4 , s. 22.
 • Odpoczywaj w ruchu / Maria Dąbrowska ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 5.Połowa wakacji za nami / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 6.
 • Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech // Lider . - 2011, nr 6, s. 29-30.
 • Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43.
 • Pixel : szkolne koło fotograficzne / Magdalena Marchewka. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s. 18-19.Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów : raport z badań / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 19-24.
 •  Plaża? : mamy coś lepszego! / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 7."Lato w Mieście" od kuchni / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 18-20.
 • Po lekcjach / Aldona Kaszubska // Cogito. - 2006, nr 16 , s. 14-15.Wakacje ze sztuką i nauką - wakacyjne warsztaty twórczości / Danuta Jesiak // Chemia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 61-63.
 • Połowa wakacji za nami / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 6.
 • Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider .- 2008, nr 2, s. 15-16
 • Wakacje ze sztuką i nauką - wakacyjne warsztaty twórczości / Danuta Jesiak // Chemia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 61-63.
 • Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczuk // Szkoła Specjalna. T. 69, nr 1 (2008), s. 61-6
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22.