Brat Albert Chmielowski

Wyboru dokonał(a) : Elżbieta Rafalska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Albert brat, właśc. Adam Chmielowski (1845-1916). W : Wielka księga świętych. 1, A-F / aut. tomu Zbigniew Bauer, Adam Leszkiewicz. – Kraków : Pinnex, cop. 2003. – S. 30-32.
 • Brat Albert, właśc. Adam Chmielowski (1845-1916). W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 429-430.
 • Chmielowski Adam Hilary Bernard / Konstanty Michalski, Feliks Kopera. W : Polski słownik biograficzny. T. 3, (Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek) / red. Władysław Konopczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. S. 338-340.
 • Św. Brat Albert (Adam Chmielowski) 1845-1916. W : Słownik polskich świętych : ilustrowany, podręczny, popularno-naukowy : święci, błogosławieni, 90 kandydatów na ołtarze / Kazimierz Bukowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1995. - S. 17-22.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • "Dobry jak chleb..." : katecheza o Bracie Albercie dla klas 5-6 / Julita Nagel. W: Katecheta. 2004, nr 12, s. 40-41.
 • Brat Albert w Krakowie / Maria Andres. W: Poradnik Bibliotekarza. 1995, nr 2, s. 9-13.
 • Ojciec ubogich i nędzarzy / Barbara Trzos.W: Wychowawca. 2017, nr 6, s. 14-15.
 • Patroni inspirują / Witold Salański.W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 5, s. 8.
 • Santo subito / oprac. Małgorzata Mazur, Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 16, s. 18.
 • Św. Brat Albert/ Maria Lupa. W: Wychowawca, 2009, nr 5, s. 20-21.
 • Święty Brat Albert - człowiek, który przywracał nadzieję ubogim : scenariusz inscenizacji / Jerzy Bartoszek. W: Katecheta. 2006, nr , s. 36-39.
 • Życie i działalność Brata Alberta a potrzeby współczesnego świata : relacja z realizacji pracy dydaktycznej metodą projektów / Elżbieta Kotkowska. W: Katecheta. 2004, nr 7/8, s. 57-63.