Alkoholowy Zespół Płodowy

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

Zestawienie bibliograficzne w wyborzeLITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 • Biorę odpowiedzialność program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 • Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 • Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 • Alkoholowy Zespół Płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25.
 • Diagnoza FAS w praktyce / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7.
 • Dzieci z FAS w szkole... ; I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-30.
 • Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61.
 • Dziecko z FAS : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 30.
 • Dziecko z FAS - poradnik / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 47-50.
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej / Beata Gumienny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22.
 • FAS - od diagnozy do terapii / oprac. MAR // Remedium. - 2008, nr 6, s. 12.
 • FAScynujące dzieci / Krzysztof Liszcz ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 10-11.
 • Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym / Krzysztof Liszcz // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13.
 • Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg / Olga Dziadowska // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39-41.
 • Nie piję za jego zdrowie / oprac. MAR // Remedium. - 2007, nr 10, s. 12.
 • Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20- 21.
 • One nie potrafią sobie tego darować / Magdalena Ilnicka // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 6-8.
 • Picie brzemienne / Paweł Wawelski // Polityka. - 2006, nr 35, s. 76-[77].
 • Płodowy zespół alkoholowy : zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120.
 • Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32.
 • Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/ FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31.
 • Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/ FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31.
 • Refleksje po konferencji „Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS” / Elżbieta Szefler // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 304-309.
 • Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo / Janusz Sierosławski // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 4-5.
 • Światowy Dzień FAS / Elżbieta M. Jurzysta // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 30.
 • Temat tabu / Teresa Szydłowska // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 36-37.
 • Urodzeni uzależnieni / Wiesław Lipski // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 34-35.
 • VIII Światowy dzień FAS / oprac. SOC // Remedium. - 2008, nr 10, s. 33.
 • Wódka z mlekiem / Ewa Winnicka // Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22.
 • Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS tematem konferencji / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 62-64.
 • Z badań nad uzależnieniem kobiet i jego następstwami zdrowotnymi / Sabina Nikodemska // Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 18-21.
 • Z FAS-trygowane dzieci / Ewelina Sawaściuk // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67.
 • Za Fasadą / Barbara Kaczmarska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 7-8.
 • Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis // Wychowawca. - 2011, nr 10 , s. 5-6.