Jan Karski

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

 • Człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 1, s. 11.
 • Dlaczego kurier zamilkł / Marian Turski // Polityka. - 2014, nr 1, s. 66-68.
 • Dokończyć misję / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 4, s. 4.
 • Emisariusz pamięci / Rafał Habielski // Nowe Książki. - 2004, nr 10, s. 11. - Zawiera rec. książki: Tajne państwo : opowieść o polskim Podziemiu / Jan Karski. - Wyd. 2. - Warszawa, 2004.
 • Jan Karski (1914-2000) / Marian Turski // Polityka. - 2000, nr 30, s. 83.
 • Jan Karski: Humanity's Hero : The story of Poland's wartime emissary [film] / Polish History Museum, 2013.
 • Jana Karskiego „Story of a Secret State” / Andrzej Krzysztof Kunert // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 26. - Zawiera rec. książki: Tajne państwo : opowieść o polskim Podziemiu / Jan Karski ;oprac. Waldemar Piasecki. - Warszawa, 1999.
 • Karski - Obama - Medal / Marian Turski // Polityka. - 2012, nr 23, s. 8-9.
 • Karski: życie z winą / Kaya Mirecka-Ploss ; rozm. przepr. Bogdan Białek // Charaktery. - 2014, nr 7, s. 92-93.
 • Kurier : scenariusz spektaklu o Janie Karskim / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 24-27.
 • Kurier, który nie zawiódł / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 11, s. 7.
 • Legenda w piwnicy / Jan Dziadul // Polityka. - 2011, nr 12, s. 100-102.
 • Moja Łódź / Jan Karski // Polityka. - 2000, nr 23, s. 90.
 • Mój Karski / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 19, s. 8.
 • Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010. - s. 167-168: Polacy wobec zagłady Żydów.
 • Polska Kasandra / Yannick Haenel ; rozm. przepr. Maja Szymanowska // Polityka. - 2010, nr 6, s. 62-63.
 • Pożegnanie Jana Karskiego / Marek Edelman // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 4, s. 127-128.
 • Przystanek przed zagładą / Bogdan Nowak // Kronika Tygodnia. - 2014, nr 20, s. 14.
 • Raport z Izbicy / Jadwiga Hereta // Tygodnik Zamojski. - 2012, nr 23, s. 10.
 • Tajne państwo : opowieść o polskim Podziemiu / Jan Karski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014.
 • Wyjątkowa spowiedź życia emisariusza Jana Karskiego / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 1, s. 104-105.
 • Wystawy, prelekcje, gry uliczne / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 19, s. 9.