Bolesław Leśmian

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: do 2017 r.

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Bolesław Leśmian / oprac. Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : "Jota", 1990. 18487(b), 18488(b), 18489(b)
 • Bolesław Leśmian / oprac. Jacek Trznadel. W: Literatura okresu Młodej Polski. T. 1 / zesp. red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 831-874. 23009 czyt. ; 16574
 • Bolesław Leśmian / Tadeusz Nyczek. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. 1433(b), 1435(b)
 • Bolesław Leśmian. W: Dwudziestolecie międzywojenne. Cz. 1 / [aut. tekstów Tadeusz Bujnicki et al. ; red. Anna Skoczek]. - Bochnia [etc.] : Wydawnictwo SMS, [2006]. - S. 321-342. 63123
 • Bolesław Leśmian. W: Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / red. nauk. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1975. - S. 247-261. 21382 czyt. ; 1869"D"
 • Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna / Ryszard Nycz. W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa. T. 1 / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. - S. 29-51. 56966 czyt. ; 58248
 • Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety / Cezary Rowiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. 44376
 • Encyklopedia ludzi Zamościa / Andrzej Kędziora. - Zamość : Abacus, 2007. - S. 170-171. 63807 czyt. ; 63760
 • Lacan i Leśmian - dwa zwierciadła / Paweł Dybel. W: Urwane ścieżki : Przybyszewski - Freud - Lacan / Paweł Dybel. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000. - S. 243-262. 60461
 • Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M / Piotr Kuncewicz. - Warszawa : "Graf-Punkt", cop. 1995. - S. 528-530. 55681 czyt.
 • Leśmian Bolesław / Jacek Trznadel. W: Polski słownik biograficzny. T. 17. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1992]. - S. 167-169. 54840 czyt.
 • Leśmian Bolesław / Jacek Trznadel. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. (przewodn.) Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 561-562. 48213 czyt. ; 48214 czyt.
 • Leśmian Bolesław / Jacek Trznadel. W: Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-O / [red. nauk. Artur Hutnikiewicz, Andrzej Lam]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 359-360. 57628 czyt.
 • Leśmian, Leśmian... : wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / zebrane przez Adama Wiesława Kulika. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2008. 64686 czyt.
 • Miejsce leśmianowskiej twórczości w literaturze polskiej : wydawnictwo poseminaryjne / [oprac. red. Danuta Zwolińska]. - Zamość : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, 2007. 63753
 • Młoda Polska / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994 - S. 138-144. 55500 czyt. ; 55501, 55502, 55540
 • Pisarze polscy : wybór sylwetek 1890-1970 / Anna Milska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1973. - S. 68-79. 16735
 • Poezja „pierwszego wyrazu”: szeroko pojęta poezja typu skamandryckiego. W: Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 150-156. 57588 czyt. ; 57589, 57590, 57591
 • Poezja niemożliwa : modele Leśmianowskiej wyobraźni / Tymoteusz Karpowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. 19011, 20139
 • Poezje wybrane / Bolesław Leśmian ; oprac. Jacek Trznadel. Wyd. 3. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 1991. - S. I-LXIII. 18957(b), 18958(b)
 • Powrót do źródeł: odmiana rodzima (Bolesław Leśmian. Nurt ludowy). W: Dwudziestolecie międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 100-104. 57588 czyt. ; 57589, 57590, 57591
 • Studia o Leśmianie / red. Michał Głowiński i Janusz Sławiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1971. 13868
 • Teatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913) / Dobrochna Ratajczak . -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 38377 czyt. ; 38378
 • Twórczość Leśmiana : (próba przekroju) / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. 7164
 • Wiersze Bolesława Leśmiana : interpretacje / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. 15861
 • Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie / pod red. Zdzisława Jastrzębskiego. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1966. 9271
 • Zaświat przedstawiony : szkice o poezji Bolesława Leśmiana / Michał Głowiński. - Warszawa : Państwowe Instytut Wydawniczy, 1981. 42596 , 42629, 42683


Artykuły z czasopism:

 • Akta osobowe Bolesława Leśmiana w Archiwum Państwowym w Lublinie / Piotr Dymmel. W: Archiwariusz Zamojski. 2007, s. 53-58
 • Akta osobowe Bolesława Leśmiana w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu / Andrzej Kędziora. W: Archiwariusz Zamojski. 2005, s. 7-38
 • Alcabon - twój brat / Tadeusz Stefańczyk. W: Twórczość. 2004, nr 4, s. 85-89
 • Analiza jungowska wiersza "Dziewczyna" B. Leśmiana / Piotr Dębek. W: Język Polski w Szkole Średniej. 1996/1997, z. 4 s. 78-83
 • Apologia epifanii, czyli motyw kontemplacyjnego zapatrzenia w twórczości Bolesława Leśmiana / Anna Sobieska. W: Pamiętnik Literacki. 2003, z. 3, s. 51-84
 • B.L. (1878-1937) / Irena Maciejewska. W: Polonistyka. 1988, nr 1, s. 30-34
 • Baśń jako światopogląd (Baśń i baśniowość w twórczości B. Leśmiana) / Anna Czabanowska-Wróbel. W: Pamiętnik Literacki. 1988 z. 4, s. 29-62
 • Baśń o "świętej niemiłości" - Bolesława Leśmiana "Pieśni przemądrej Wasylisy" / Aleksandra Kijak. W: Ruch Literacki. 2006, nr 1, s. 59-72
 • Bolesław Leśmian (1877-1937) : bibliografia / Grażyna Markiewicz. W: Bibliotekarz Zamojski. 2007, nr 1, s. 38-46
 • Bolesław Leśmian: poezja i rzeczy ostateczne / Jacek Trznadel. W: Arcana. 2001, nr 3, s. 74-86
 • Bolesław Leśmian - poezja, przekłady na język angielski / Marian Polak-Chlabicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2014, nr 3, s. 104-107
 • Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności / Piotr Pietrych. W: Pamiętnik Literacki. 2001, z. 1, s. 53-71
 • Bolesław Leśmian w życiu kulturalnym Zamościa / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 42
 • Bolesław Leśmian. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik. W: Poradnik Bibliotekarza. 1992, nr 7/8, s. 36-38
 • Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana / Małgorzata Klimczak. W: Poradnik Językowy. 2001, z. 4, s. 42-48
 • Georg Heym i Bolesław Leśmian (Przyczynek do poetyki wczesnego ekspresjonizmu) / Andrzej Lam. W: Przegląd Humanistyczny. 1990, nr 12, s. 11-21
 • Jubileusz Leśmiana / Piotr Łopuszański. W: Twórczość. 1995, nr 12, s. 92-95
 • Kanon na trzy głosy. „O zdziczeniu obyczajów pośmiertnych” Bolesława Leśmiana / Barbara Kołosowska. W: Ruch Literacki. 2008, nr 4/5, s. 439-453
 • Kilka uwag o językowo-stylistycznym kształcie neologizmów w twórczości Bolesława Leśmiana / Cecylia Galilej. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 50-55
 • Kim jesteś, poeto? : o Bolesławie Leśmianie / Piotr Łopuszański. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 4, s. 7-14
 • Kobieta w poezji Leśmiana / Krystyna Walc. W: Poezja. 1988, nr 10, s. 48-56
 • Kristeva - Leśmian - Konopnicka / Lena Magnone. W: Pamiętnik Literacki. 2008, nr 4, s. 7-22
 • "Kto cię odmłodzi, żywocie wieczny?". Mistyka żydowska w poezji Bolesława Leśmiana / Anna Czabanowska-Wróbel. W: Pamiętnik Literacki. 2003, z. 3, s. 85-101
 • Leśmian - dzieje geniusza / Jarosław Marek Rymkiewicz. W: Twórczość. 2000, nr 5, s. 56-92
 • Leśmian - Encyklopedia (Fragmenty) / Jarosław Marek Rymkiewicz. W: Arcana. 2000, nr 4, s. 106-118
 • Leśmian po angielsku : (zarys recepcji) / Marta Kaźmierczak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 55-60
 • Leśmian pod skórą : rozmowa ze Sławomirem Bartnikiem, księgarzem, prezesem Towarzystwa Leśmianowskiego / Sławomir Bartnik ; rozm. przepr. Małgorzata Mazur. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 4, s. 4-6
 • Leśmian w anegdocie / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 40-41
 • Leśmian w Hrubieszowie : dom przy ulicy Kilińskiego / Jerzy Leopold Krzyżewski. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 32-35
 • Leśmian w sztuce / Elżbieta Gnyp. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 1, s. 42-47
 • Leśmiana w język rosyjski wyprawa / Izabella Migal. W: Teksty Drugie. 2010, nr 6, s. 195-210
 • Leśmianowa Kolekcja Sztuki : zbiory Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS" / Elżbieta Gnyp. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2015, nr 2, s. 50-51
 • Metaforyczna substancjalność światła w tekstach Bolesława Leśmiana / Barbara Masny. W: Poradnik Językowy. 2013, nr 5, s. 90-102
 • Mityczne figury Ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana / Marzena Karwowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 3, s. 57-77
 • O edycji zbiorowej dzieł Leśmiana / Piotr Łopuszański. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 1, s. 225-229
 • O klechdach, które przetrwały do dziś : wspomnienia o Bolesławie Leśmianie i Bronisławie Przyłuskim / Jacek Krzysztof Danel. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2009, nr 1, s. 62-67
 • O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana "Postacie" / Emilia Radtke. W: Pamiętnik Literacki. 1990, z. 2, s. 139-165
 • O pewnym epitecie w wierszu Bolesława Leśmiana "Strój" / Leszek Engelking. W: Pamiętnik Literacki. 1996, z. 1, s. 153-155
 • Od kontynuacji do stylizacji. Wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku / Małgorzata Kowalewska. W: Pamiętnik Literacki. 2003, z. 3, s. 5-25
 • Od „pieśni bez słów” do słowa jako poręczenia bytu : o dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana / Elżbieta Winiecka. W: Teksty Drugie. 2010, nr 6, s. 211-226
 • Oksymoroniczne gry intertekstualne - Leśmian / Stanisław Balbus. W: Ruch Literacki. 1990, z. 4/5, s. 271-291
 • Pieniądz i słowo : nowoczesne paradoksy Leśmianowskiego języka poetyckiego / Jan Zięba. W: Teksty Drugie. 2010, nr 6, s. 227-237
 • Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych Leśmiana / Anna Sobieska. W: Pamiętnik Literacki. 2000, z. 1, s. 113-124
 • Podstawy języka artystycznego polskiej poezji współczesnej / Stanisław Dubisz. W: Poradnik Językowy. 2012, nr 7, s. 5-15
 • Poeta i pieniądze / Piotr Łopuszański. W: Mówią Wieki. 2000, nr 2, s. 33-37
 • Poezja Leśmiana a młodopolskie mity miłości / Wojciech Gutowski. W: Ruch Literacki. 1988, z. 3, s. 187-203
 • Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana - zwycięstwo ciała czy ducha? / Elżbieta Zarych. W: Teksty Drugie. 1999, nr 6, s. 149-160
 • Przypowieść o przekornym istnieniu i pozornej śmierci : Bolesław Leśmian "Pszczoły" / Magdalena Nowak. W: Warsztaty Polonistyczne. 1999, nr 2, s. 105-112
 • Regionalna bibliografia leśmianowska / oprac. Ewa Orzechowska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 104-107
 • Rejent / Teresa Renata Bodys. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 10-19
 • Rejent Lesman - wielki poeta Leśmian : dramatyczne wybory / Mieczysław Sawczuk. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 35-38
 • "Rytm jako światopogląd" w dramatach mimicznych Leśmiana / Ewa Orzechowska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 60-64
 • Sytuacja odjazdu literacko kreowana / Antoni Mackiewicz. W: Warsztaty Polonistyczne. 1995, nr 4, s. 14-24
 • Sofia zaklęta w baśniową carewnę : "Pieśni Wasilisy Priemudroj" Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolicznej / Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz. W: Pamiętnik Literacki, 2003, z. 3, s. 27-49
 • Świat jest stworzony po to, by cudem był poecie... : rzecz o przyjaźni Bolesława Leśmiana z Adamem Szczerbowskim / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 4, s. 46-50
 • „Treść, gdy rytm się stacza” : Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem / Piotr Śniedziewski. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 3, s. 135-152
 • Trochę inna Dziewczyna / Anna Wiatr. W: Twórczość. 2000, nr 3, s. 87-105
 • Trzy postacie sceniczne w śmiertelnym upojeniu ("Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana wobec modernistycznego teatru śmierci) / Marcin Bartnikowski. W: Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 1, s. 43-56
 • W Iłży : śladami Bolesława Leśmiana / Izabela Winiewicz-Cybulska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 4, s. 17-20
 • Warszawskie ślady Leśmiana / Andrzej Barański. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 4, s. 15-21
 • Wielkie żarcie, mniejsze żarcie, żarcie na niby : o motywie jedzenia w prozie baśniowej Bolesława Leśmiana na przykładzie "Przygód Sindbada Żeglarza" / Bogusław Grodzki. W: Pamiętnik Literacki. 2012, nr 1, s. 47-76
 • Wiersze Bolesława Leśmiana w przekładzie Karla Dedeciusa / Jolanta Krzysztoforska-Doschek. W: Ruch Literacki. 1995, z. 4, s. 537-544
 • "Wszak musi ktoś pokochać to, co już się stało" : o splocie miłości i śmierci w "poetyckiej erotyce" Bolesława Leśmiana / Rafał Milan. W: Ruch Literacki. 2015, nr 5, s. 493-510
 • Z pasją i wiarą (O wierszu Bolesława Leśmiana pt. "Szewczyk") / Karol Maliszewski. W: Warsztaty Polonistyczne. 1997, nr 4, s. 67-71
 • Z rejenta akademikiem / Andrzej Barański. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2017, nr 2, s. 21-25
 • Zeszyty zamiast sreber : losy ocalonych rękopisów Bolesława Leśmiana / Dariusz Pachocki. W: Arcana. 2013, nr 4/5, s. 206-229
 • Znaki, słowa i obrazy : rzecz o krztynie czasu / Jagoda Adamus. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2009, nr 2, s. 43-46