Działalność wydawnicza i księgarska braci Pomarańskich

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Gembarzewski Miłosz: Muzyk spośród ludu: wspomnienie o Józefie Pomarańskim Miłosza Gembarzewskiego. Zamość. KMK w Zamościu. 1937
 • Kołodziejczyk Jerzy: Zamość jako ośrodek wydawniczy. W: Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej. Pod red Kazimierza Myślińskiego. Zamość. UMCS, PHT Oddz. w Lublinie, ZTPN. 1969, s. 329-342
 • Kowalczyk Kazimierz: Katalog wydawnictw Księgarni Nakładowej Zygmunta Pomarańskiego i Ski. Sp.z o.o. W Zamościu. Zamość BP. 199
 • Kowalczyk Kazimierz: Życie kulturalne Zamościa 1918 – 1939. W: Czterysta lat Zamościa: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN, UMCS, ZTPN 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu. Pod red Jerzego Kowalczyka. PAN. Wydział I Nauk Społecznych. Wrocław. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 183-198
 • Michalewska Anna: Pomarański Stefan. W: Słownik Pracowników Książki Polskiej. Warszawa, Łódź. PWN. 1972, s. 699-700
 • Roztworowski Emanuel: Pomarański Zygmunt. W: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, Kraków. PAN. 1983, t. 27, s. 377
 • Spaczyński Zdzisław: Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie. Lublin. Wydawnictwo Lubelskie, 1980
 • Starnawski Jerzy: Pomarański Zygmunt. W: Słownik Pracowników Książki Polskiej. Warszawa, Łódź. PWN, 1972, s. 700
 • Stawecki Piotr: Pomarański Stefan. W: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, Kraków. PAN. 1983, t. 27, s. 375-377
 • Szklarska – Lohmanowa Alina: Pomarański Józef. W: Polski Słownik Biograficzny. Wrocław, Kraków. PAN. 1983, t. 27, s. 375
 • Szyszka Bogdan: Życie kulturalne Zamościa w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. W: Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego. /red. P. Kondraciuk, A. Urbański/. Zamość. Muzeum Zamojskie, ZTPN, 2001, s. 5-10


Artykuły z czasopism

 • Księgarnia braci Pomarańskich / Kazimierz Kowalczyk. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998, nr 4, s. 79-88
 • Pomarańscy. Działalność wydawnicza i księgarska / Bohdan Królikowski. W: Tygodnik Powszechny 1975, nr 12, s. 6
 • Stefan Pomarański (1893 -1944): wspomnienie / Zbigniew R. Muszyński. W: Gazeta Wyborcza 2001, nr 223, dod. Gazeta w Lublinie, nr 223, s. 5
 • „Teka Zamojska” z perspektywy 70 lat / Bogdan Szyszka. W:  Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989, nr 4, s. 8-10
 • Wiadomości o braciach Pomarańskich, zamojskich księgarzach i wydawcach / Bohdan Królikowski. W: Rocznik Biblioteki Narodowej.1978, s. 151-179
 • Wspomnienie z przed lat dwudziestu / Pomarański Stefan. W:  Teka Zamojska 1983, z. 1, s.44-51
 • Wydawnictwo Pomarańskich / Grażyna Markiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996, nr 4, s. 93
  Wykaz skrótów:
  • BP – Biblioteka Publiczna
  • KMK – Koło miłośników Książek
  • PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne
  • ZTPN – Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • PAN – Polska Akademia Nauk
  • PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe