Komunikacja werbalna. Komunikacja niewerbalna.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2008
Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

I. Komunikacja werbalna
Wydawnictwa zwarte:

 • Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2002.
 • To nie tak! : jak styl konwersacyjny kształtuje relacje z innymi / Deborah Tannen. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2002.
 • Ty nic nie rozumiesz! : kobieta i mężczyzna w rozmowie / Deborah Tannen. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1999.
 • Zasady komunikacji werbalnej / Bruce E. Gronbeck. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001.

Artykuły z czasopism:

 • Anatomia perswazji / Robert Cialdini // Świat Nauki. - 2001, nr 4, s. 64-69.
 • Dużo mówimy, mało rozmawiamy / Zygmunt Bajorski // Nowe w Szkole. - 2004, nr 2, s. 2-7.
 • Elementy językoznawstwa w komunikacji interpersonalnej / Monika Kostka // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 20-21.
 • Formatowanie języka / Krzysztof Skibski // Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 24-25.
 • Informacje zwrotne dla zaawansowanych / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 37, s. 12.
 • Inspirujący dialog / Sylwia Smolik // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 5-7.
 • Jak rozmawiać z dziećmi / Maria Pułczyńska // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 14-16.
 • Jak wpłynąć na odbiorcę? : perswazja w języku / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 4 (2004/2005), s. 61-65.
 • Kłopoty z komunikacją – który stopień zagrożenia? / Róża Ziemichód-Kornacka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 9-10.
 • Komunikacja interpersonalna. Propozycje zajęć warsztatowych / Roman Bulanda-Frączkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 30-31.
 • Kto? Z kim? Jak rozmawia? / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła . - 2005, nr 7, s. 34-37.
 • “Magiczne” źródła naznaczania w języku / Joanna Jadczak // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 28-30.
 • Mów do mnie językiem żyrafy / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s. 33-36.
 • Mów tak, by Cię słuchano / Tamara Bogumiła Sieradzka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 21.
 • Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla szkoły podstawowej / Anna Elżbieta Wiśniewska // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s. 27-28.
 • Negocjator / Małgorzata Nowaczek // Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 1, dod. “Kierowanie Szkołą”, nr 1, s. 4-6.
 • O skutecznym komunikowaniu się nauczyciela z uczniami na lekcjach chemii / Elżbieta Kowalik, Romuald Piosik // Chemia w Szkole.- 2008, nr 3, s. 12-16.
 • O sztuce rozmawiania / Bożena Szczytniewska / Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 163-167.
 • Od monologu do dialogu – refleksje o (nie)porozumieniu miedzy nauczycielem a uczniem / Ewa Murawska // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 51-56.
 • Odnowić dialog / Małgorzata A. Gawle // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 18.
 • Otwarta komunikacja / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2004, nr 4, s. 16-17.
 • Porozumieć się, to znaczy umieć słuchać / Zofia Okoń // Edukacja I Dialog. - 2004, nr 3, s. 39-41.
 • Porozumiewać się, aby się zrozumieć / Lesław Lachowicz // Lider. - 2000, nr 7-8, s. 5-6.
 • Próby podniesienia poziomu komunikacji / Ewa Siniecka-Czerepow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38.
 • Retoryka w komunikacji / Małgorzata Mochoń // Inspiracje Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 10-14.
 • Rozmawiajmy, by żyć z ludźmi / Aneta Kawecka, Jolanta Jaskółka // Nowe w Szkole. 2002, nr 3, s. 7-10.
 • Rozmowa jako forma przygotowania do kształcenia kompetencji lekturowych / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 4, s. 16-26.
 • Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 16-17.
 • Skuteczna rozmowa z dzieckiem / Katarzyna Nowak // Wychowawca. - 2002, nr 12, s. 12-13.
 • Słowo na początek / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2004, nr 7, s. 50-52.
 • Słowo w procesie budowania zaufania / Krystyna Osińska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1985, nr 5-6, s. 52.
 • Słuchaj, jak to widzę / Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 25, s. 16.
 • Słuchanie a komunikacja / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 401-404.
 • Słuchanie jest prawdziwą sztuką / Berta Strychalska-Gać // Edukacja I Dialog. - 2004, nr 5, s. 49-56.
 • Słuchanie – nie słyszenie! / Wioletta Spikowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 29.
 • Umiejętność słuchania / Elżbieta Augustyniak-Brągiel // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 3, s. 8-11.
 • Warsztaty z technik komunikacyjnych / Krystyna Kasprzyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 13-14.
 • Wypowiedzenia a kultura osobista. Precyzja wypowiedzi / Monika Kostka // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. 22-24.
 • Zagrożenia współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej / Jarosław Liberek // Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 17-23.

II. Komunikacja niewerbalna
Wydawnictwa zwarte:

 • Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii / Wiesław Sikorski. - Kraków : "Impuls",2004.
 • Gesty zamiast słów : psychologia i trening komunikacji niewerbalnej / Wiesław Sikorski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich / Mark L. Knapp, Judith A. Hall. - Wrocław : "Astrum", 2000.
 • Komunikacja niewerbalna : naucz się odczytywać ludzkie zachowania / Oldrich Tegze. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006.
 • Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Dale G. Leathers. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Mowa ciała : co znaczą nasze gesty? / Andy Collins [pseud.]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002.
 • Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / Allan Pease. - Kielce :"Jedność", 2005.
 • Mowa ciała : zrozumieć człowieka po jego gestach / Philippe Turchet. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2006.
 • Porozumiewanie się bez słów : komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie / Anne Warrick. Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się "Mówić bez Słów", 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Fenomen mowy ciała. Cz. 1 / Berta Strychalska-Gać / Nowe w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-19.
 • Funkcje i znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie edukacji / Monika Kostka // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 9, s. 16-18.
 • Komunikacja niewerbalna a terapeutyczna rola nauczyciela / Włodzimierz Garstka // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 483-487.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna nauczycieli / Ryszard Więckowski // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 34-36.
 • Komunikacja niewerbalna też ważna / Marzena Dymek // Nowa Szkoła. - 1996, nr 3, s. 20-23.
 • Komunikacja niewerbalna w nauczaniu i wychowaniu / Paulina Mucha // Nowa Szkoła, 2003, nr 8, s. 21-23.
 • Komunikacja niewerbalna w szkole / Zbigniew Rębiś // Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 5, s. 277-279.
 • Komunikacja niewerbalna – z kasetą łatwiej / Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz // Edukacja Medialna. - 1999, nr 3, s. 58-60.
 • Komunikaty paralingwistyczne w dialogu terapeutycznym / Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1-2, s. 13-19.
 • Komunikować się inaczej / Ewa M. Otrębska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 6-9.
 • Mowa ciała w klasie / Wiesław Sikorski. Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 39-48.
 • Mówimy oczami i ciałem / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 43-46.
 • Nos Pinokia, czyli o kłamstwie i kłamaniu / Marta Bolińska. Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 4 (2007/2008), s. 66-69.
 • Symbole dotykowe / Ewa Kurczak-Wawrowska // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 20-26.
 • Image dyrektora szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, s. 21-22.