Sekty

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 1997-2016


 • ABC o sektach / pod red. Mariusza Gajewskiego. - Tychy : "Maternus Media", 2004. 60769
 • Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji / Elżbieta Mudrak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64528 czyt., 64527
 • Fałszywi nauczyciele : sekty dzisiaj / Mariusz Gajewski. - Poznań : Wydawnictwo Monumen, cop. 2016. 74630
 • Grupy kultowe : uwarunkowania społeczne / red. nauk. Mariusz Gajewski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012. 67482
 • Heretycy i inkwizytorzy / Edward Potkowski. - Warszawa : Bellona, cop. 2011. 66859
 • Islam : nurty, odłamy, sekty / Zbigniew Landowski . - Warszawa : Książka i Wiedza, 2008. 64151 czyt.
 • Kontrowersyjne grupy religijne : psychologiczne aspekty przynależności / Dariusz Kuncewicz. - Tychy : "Maternus Media", 2005. 60775 czyt.
 • Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009. 64860 czyt.
 • Media w społeczeństwie informacyjnym. Sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Śląski, 2009. 65078
 • O chłopcu wychowywanym jak pies : i inne historie z notatnika dziecięcego psychiatry / Bruce D. Perry [oraz] Maia Szalavitz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2011. 66646
 • Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. 61576
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006. 64032 czyt.
 • Raj oswojony : antropologia nowych ruchów religijnych / Marta Zimniak-Hałajko. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2003. 60391Rozpoznać sektę : kryteriologia sekt / Marcin Pytlak ; przedm. Ireneusz Sławomir Ledwoń. Lublin : IZT - Instytut Zastosowań Techniki, 2002. 58819
 • Sekty / Jean Vernette. - Warszawa : Wydawnictwo "Volumen", 1998. 58324
 • Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : Wydawnictwo "Maternus Media", cop. 1999. 21761(b) czyt., 21764(b), 21765(b)
 • Sekty : destrukcyjne grupy kultowe / Dariusz Sikorski, Sławomir Bukalski. Lublin : "Gaudium", 2004. 60843 czyt., 60844
 • Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie S. Abgrall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. 60509 czyt., 60727
 • Sekty : w poszukiwaniu utraconego raju / Tadeusz Paleczny. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. 21792(b) czyt., 21572
 • Sekty i kulty / [Zenon Waldemar Dudek (red. nacz.)]. - Warszawa : Wydawnictwo "Eneteia", [2001]. 61217 czyt.
 • Sekty i nowe ruchy religijne / Bogdan Ferdek. - Wrocław : Wydawnictwo "Atla 2", 1998. 59360 czyt., 59361
 • Sekty i nowe ruchy religijne / Mariusz Gajewski. - Kraków : Wydawnictwo "Salwator", cop. 2009. 65215 czyt., 65214
 • Sekty szatańskich bogów / V. P. Borovička. - Warszawa : "Sensacje XX wieku", cop. 1997. 58320 czyt.
 • Świątynia zagłady / Jacek Syski. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1980. 40175
 • Uwaga rodzice! - sekty / John Prokop. - Warszawa : "Interspar" : "Ma-Gro", 1999. 21849(b) czyt.
 • Zagrożone człowieczeństwo. T. 2, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67767 czyt.

Artykuły z czasopism: za lata 2007-2016

 • XII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe / Tadeusz Rosa. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 4, s. VI-VIII.
 • Heretycy czy antyklerykałowie? / Katarzyna Skrzypiec. W: Mówią Wieki. - 2012, nr 10, s. 31-33.
 • Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś. W: Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 17-19.
 • Nastolatki i sekty. Cz. 1 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 14, s. 12.
 • Nastolatki i sekty. Cz. 2 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 12.
 • Nastolatki i sekty. Cz. 3 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 18, s. 12.
 • Nastolatki i sekty. Cz. 4 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 20, s. 12.
 • O sektach raz jeszcze / oprac. Magda Wójcik. W: Remedium. - 2007, nr 9, s. 20.
 • Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania sektom / Krzysztof Grala. W: Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III, VI-VIII.
 • Sekty czyli niebezpieczny miraż / Mira Prajsner. W: Remedium. - 2007, nr 8, s. 1-3.
 • Sekty - niebezpieczna droga - złudne marzenia / Radosław Mysior. - W: Nowa Szkoła. 2016, nr 6, s. 15-27.
 • Sekty niszczą przeszłość / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2016, nr 31/32, s. XLII-XLIII.
 • Sekty - wyzwanie duszpasterskie : scenariusz katechezy w klasie I LO / Ewa Święconek. W: Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 23
 • Uczestnictwo w nowych ruchach religijnych : przyczyny konwersji i charakter partycypacji / Marta Zimniak-Hałajko. W: Kultura i Społeczeństwo. - 2003, nr 1, s. 79-101.
 • Wokół definicji kategoryzacji nowych ruchów religijnych / Maria Libiszowska-Żółtkowska. W: Kultura i Społeczeństwo. 2007, nr 2, s. 199-217.
 • Wokół dylematów związanych ze zjawiskiem kontrowersyjnych grup religijnych / Elżbieta Mudrak. W: Kultura i Edukacja. - 2015, nr 1, S. 195-209.
 • Wpływ nowych organizacji religijnych na osobowość młodego człowieka / Wiktoria Petruk. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2009, z. 3, s. 287-296.