Samotność, osamotnienie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2006-2011
Wyboru dokonała : Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Samotność : powrót do jaźni / Anthony Storr; przeł. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010.
 • Samotność chciana i niechciana / [oprac. i red. Anna Matusiak]. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2009.
 • Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007.
 • W dżungli samotności / Beata Pawlikowska ; z il. aut. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego, 2010.
 • Wirus samotności / Wojciech Kruczyński ; [przedmowa Janusza L. Wiśniewskiego]. - Warszawa : Prószyński Media, [2010].
 • Zagadnienie samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej / Marzena Bukowska. - Kraków : Wydawnictwo MCDN, 2008.
 • Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego, Włodzimierza Tyburskiego ; [wprow. Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski]. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

Artykuły z czasopism

 • Inne oblicze samotności / Anna Dorota Kawecka. W: Lider. 2011, nr 2, s. 23.
 • Jaki jest polski uczeń / Aneta Zdunek. W: Świat Problemów. 2010, nr 3, s. 25-28.
 • Konto usunięte / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 3, s. 19-20.
 • Na głodzie ludzi / John Cacioppo ; rozm. Agnieszka Chrzanowska, Dorota Krzemionka. W: Charaktery. 2010, nr 10, s. 58-61.
 • Nowe oblicze bezżenności : „singiel” jako zjawisko społeczne i językowe / Marta Chojnacka. W: Poradnik Językowy. 2008, nr 9, s. 81-88.
 • Percepcja jakości małżeństwa rodziców a poczucie osamotnienia uczniów w okresie dorastania / Kinga Kaleta. W: Edukacja. 2010, nr 4, s. 67-77.
 • Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła. W: Chowanna. 2010, t. 1, s. 95-105.
 • Pokochać samotnika / Magdalena Kuydowicz, Wiesław Sokoluk. W: Charaktery. 2010, nr 5, s. 36-40.
 • Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży - ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk / Małgorzata Łączyk. W: Chowanna. 2011, t. 1, s. 227-244.
 • Przestrzenie szkolnej samotności / Wiesława Tomczyk-Mroczek. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 6, s. 18-19.
 • Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 16-18.
 • Skazani na samotność / Monika Marczak. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 22-23.
 • Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 12, s. 16-19.
 • Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 2 / Justyna Szarzyńska-Głód, Alina Szulirz. W: Remedium. 2010, nr 1, s. 6-7.