Opieka nad dzieckiem – domy dziecka, wioski dziecięce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2015
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Marek Andrzejewski. - Poznań : Media Rodzina, 2007.
 • Dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Halina Filipczuk. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1988.
 • Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Od socjologii do pracy socjalnej : społeczny fenomen dzieciństwa / Katarzyna Ornacka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.
 • Ogniska "Dziadka" Lisieckiego / zebr. i oprac. Kazimierz Dąbrowski ; przy współpr. Zdzisława Kuzińskiego, Andrzeja Kowalskiego oraz Andrzeja i Barbary Pileckich ; "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka". - Warszawa : Wydawnictwo Digipol, 2007.
 • Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty w XX wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka / Marek Safjan.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983.
 • Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. - Katowice : "Śląsk", 2002.
 • Potrzeby psychiczne sierot społecznych / Barbara Czeredrecka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
 • Problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki nad dzieckiem / red. Zbigniew Węgierski. - Bydgoszcz : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980.
 • Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
 • Rodzinne domy dziecka : w stronę rozwoju kompetencji / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak. - Warszawa ; [Płock] : Fundacja Orlen - Dar Serca, 2013.
 • Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Są takie dzieci / Halina Filipczuk ; [rys. Józef Wilkoń ; posł. I. Chmieleńska]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1961.
 • Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. - Warszawa : "Żak", 2000.
 • Wioski Dziecięce SOS w Polsce i na świecie 1949-1999 / Wiesław Kowalski. - Kraśnik : Wydawnictwo MAD Graf, 1999.
 • Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem : wybór tekstów / red. naukowa Zofia Waleria Stelmaszuk. - Warszawa : "Żak", 1999.
 • Wychowało nas państwo : rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2014.
 • Wychowanie w domu dziecka / Jadwiga Raczkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.
 • Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Artykuły z czasopism

 • 30-lecie działalności SOS Wiosek dziecięcych w Polsce / Anna Bielecka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 5, s. 42-46.
 • Adaptacja karty pobytu dziecka / Dariusz Perszko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 10, s. 39-41.
 • Bezpieczeństwo wychowanków w domach dziecka / Elżbieta Polus-Szeniawska. W: Lider. 1997, nr 6, s. 8.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowanków i ich rodzin / Elżbieta Gomułka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 1, s. 13-17.
 • Dom dla Młodzieży - miejsce szczególne / Grzegorz Rzeźnik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s. 42-43.
 • Dom dziecka a środki unijne / Jacek Bursa, Olga Oczkowska-Fiuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s. 44-46.
 • Doświadczenie instytucjonalizacji w biografiach dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych / Agnieszka Golczyńska-Grondas. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 1, s. 29-37.
 • Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lęborskiego w latach 1945-2005 / Telimena Ryta. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 71-79.
 • Indywidualny plan pracy z dzieckiem i rodziną w instytucji opiekuńczo-wychowawczej / Tomasz Polkowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 3, s. 17-30.
 • Jubileusz Wioski Dziecięcej SOS / Zygmunt Nosal. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 17, s. 8.
 • Kameralne formy opieki / Tadeusz Perzanowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 22-26.
 • Metody przekształceń instytucji opiekuńczo-wychowawczych z doświadczeń Towarzystwa "Nasz Dom" / Tomasz Polkowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 1, s. 15-26.
 • "Nasz Dom" w latach 1992-2002 / Tomasz Polkowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s. 61-64.
 • Niewykorzystane szanse / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2007, nr 9, s. 18-19.
 • O problemach rodzicielstwa zastępczego / Leszek Dobrzyński. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s. 24-30.
 • O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 9, s. 19-24.
 • O przekształcaniu domu dziecka w wielofunkcyjną placówkę / Andrzej Wróblewski; rozm. przepr. Danuta Szymańska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 4, s. 16-26.
 • Odstępstwa od idei Hermanna Gmeinera - twórcy wiosek dziecięcych SOS / Wiesław Kowalski. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2010, t. 29, s. 280-288.
 • Opowiadam się za kierunkiem sentymentalnym / Jacek Nawrot. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 7, s. 43-49.
 • Praca domu dziecka z rodziną wychowanka / Maria Posłuszna-Owcarz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 4, s. 26-28.
 • Praca w filii domu dziecka / Wioleta Stefaniak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s. 26-27.
 • Praca z rodziną wychowanka / Bożena Cierpioł. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 1, s. 27-28.
 • Problemy domu dziecka / Bożena Cierpioł. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 38-39.
 • Problemy domu małych dzieci / Beata Skwarek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 31-34.
 • Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska. W: Remedium. 2007, nr 9, s. 1-3.
 • Proces wychowawczy w domu dziecka - priorytety formalne i realne / Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz. W: Polityka Społeczna. 2013, nr 4, s. 29-34.
 • Projekt karty pobytu dziecka w placówce / Jolanta Gościewska, Katarzyna Renczyńska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 4, s. 28-30.
 • Próba przekształcenia Domu Dziecka / Elżbieta Stencel. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 4, s. 31-33.
 • Przygotowanie dzieci do życia w rodzinach zastępczych / Bożena Religa, Kornelia Ziętek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s. 47-50.
 • Przyjmowanie wychowanka do domu dziecka / Iwona Kurek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 6, s. 13-14.
 • Przywracanie dzieci rodzinie : studium przypadku / Sylwia Borowiec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 7, s. 38-46.
 • Reintegracja rodzin wychowanków / Elżbieta Gomułka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 1, s. 26-27.
 • Rodzice SOS / Dorota Łosiewicz. W: W Sieci. 2014, nr 27, s. 60-62.
 • Rodzinne domy dziecka na Warmii i Mazurach / Aleksandra Drzazgowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 10, s. 42-44.
 • Rodzinne domy dziecka w Polsce : historia, organizacja, funkcjonowanie / Joanna Oborska. W: Wychowawca. 2012, nr 12 , s. 8-11.
 • Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka / Albin Kelm. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2 , s. 41-45.
 • Sytuacja w domach dziecka w rok po reformie / Tadeusz Perzanowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 5, s. 22-24.
 • Szczęśliwa Wioska : 30. urodziny Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju / Małgorzata Pytkowska. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 21, s. 19.
 • „Te” dzieci / Ewa Szperlich. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 1, s. 129-131.
 • Usamodzielnianie wychowanków / Halina Bejger. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 3, s. 29-32.
 • Współpraca domu dziecka z rodzinami wychowanków / Ewa Wolska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s. 33-35.
 • Wychowanie w wioskach dziecięcych SOS / Mieczysław Łobocki. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 3, s. 16-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Z doświadczeń wychowawczyni / Marta Nowak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 40-41.
 • Z historii towarzystwa "Nasz Dom" / Teresa Skudniewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 7, s. 56-60.
  Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych / Beata Boćwińska-Kiluk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 9, s. 50-52.
  Zmiana jako kategoria zdarzeń życiowych w codzienności wychowanków / Monika Kurzynoga. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2012, nr 10, s. 36-41.