Nastoletni rodzice

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :1988-2018
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2004. 59759
 • Matki, które nie potrafią kochać : uzdrawiający poradnik dla córek / Susan Forward, Donna Frazier-Glynn ; przeł. Joanna Józefowicz-Pacuła. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2014. 70939
 • Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64836
 • Ojcostwo w doświadczeniach niepełnoletnich chłopców / Łukasz P. Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. 74755
 • Solo, ale w ostrogach : poradnik dla samotnych rodziców / Joanna Urszula Lis. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. 73642
 • Wczesne rodzicielstwo - zagrożenie czy szansa? : nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy / Paulina Bunio-Mroczek. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 75544

Artykuły z wydawnictw zwartych

 • Ciąża nieletnich i ryzykowne zachowania seksualne. W: Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [et al.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Wydawnictwo Edukacyjne, 2005. - S. 214-250 62494czyt., 62495
 • Jak usamodzielnić dziecko z dzieckiem? Proces usamodzielnienia małoletnich matek szansą na reintegrację rodziny? / Agnieszka Skowrońska-Pućka. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. - S. 65-81 76978czyt.
 • (Nie)wirtualne problemy nastoletnich matek. Potrzeba wsparcia / Agnieszka Skowrońska-Pućka. W: Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 231-242. 73036czyt.
 • Psychiatria, seks i nauka. Konstytuowanie się nastoletniego macierzyństwa w południowej Brazylii / Dominique P. Béhague. W: Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży : wybór tekstów / redakcja naukowa Anna Witeska-Młynarczyk. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2018. - S. 307-341 76930czyt.
 • Zjawisko wczesnego macierzyństwa w świetle aktualnej literatury i dotychczasowych badań / Emilia Wołynieć. W: Środowisko - zasoby - profesjonalizacja : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - S. 52-65 68857

Artykuły z czasopism

 • Chwila zapomnienia / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2008, nr 9, s. 12.
 • Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 6, s. 13-19.
 • Ciąża nieletnich / Teresa Umer. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 10, wkł. s. (12)-(15).
 • Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak. W: Nowa Szkoła. 2007, nr 3, s.47 – 49.
 • Dlaczego dzieci rodzą dzieci? / Marcin Florkowski. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 10, s. 18.
 • Dzieci mają dzieci / Anna Resler. W: Psychologia w Szkole. 2014, nr 4, s. 12-17.
 • Dzieci, ich dzieci i popkultura / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 3, s. 62-64.
 • Edukacja seksualna w doświadczeniach nastoletnich matek : studium przypadku / Sylwia Polcyn-Matuszewska. W: Chowanna. 2015, t. 2, s. 219-238.
 • Kiedy matka porzuca dziecko / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 1, s. 13.
 • Małoletnie rodzicielstwo : wyzwanie dla polskiego ustawodawstwa / Jolanta Zozula. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 5, s. 3-16.
 • Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman. W: Polityka Społeczna. 2007, nr 8, s. 54-59.
 • Małżeństwa osób młodocianych / Urszula Kempińska. W: Problemy Rodziny. 1999, nr 4, s. 35-38.
 • Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 3, s. 44-49.
 • Młode matki a rekreacja fizyczna / Urszula Parnicka. W: Problemy Rodziny. 1998, nr 3, s. 51-54.
 • Młodociane rodzicielstwo w perspektywie socjopedagogicznej / Maria Wołodko-Pająk. W: Pedagogika Społeczna. 2013, nr 3, s. 115-129.
 • Nastoletni rodzice / Jolanta Stopka. W: Cogito. 2005, nr 13, s. 8-10.
 • Nastoletnie macierzyństwo - czy i jak szkoła powinna wspierać uczennice w ciąży? / Beata Krajewska. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 3, s. 10–17.
 • Nastoletnie matki w Polsce – przygotowanie do życia w rodzinie / Wiktoria Wróblewska. W: Problemy Rodziny. 1992, nr 3, s. 9-13.
 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski. W Polityka Społeczna. 2011, nr 1, s. 14-18.
 • Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański. W: Wychowawca. 2011, nr 3, s. 14-15.
 • Nieletnia matka – diagnoza zjawiska / Dominika Rodecka-Wróbel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1996, nr 4, s. 138-144.
 • Nieletnie matki w placówkach resocjalizacyjnych / Marcin Mazur. W: Niebieska Linia. 2018, nr 3, s. 3-6.
 • Nieletnie matki w Polsce / Jan Kolbowski. W: Problemy Rodziny. 1988, nr 4, s. 27-31.
 • Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz. W: Wychowawca. 2010, nr 3, s. 20-21.
 • Nieprzystosowanie kobiety do roli matki : przykłady zaniedbania funkcji rodzicielskiej / Anna Chańko, Emilia Wołyniec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 1, s. 22-28.
 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 2, s. 35-38.
 • Ojcostwo w percepcji matek / Przemysław Eugeniusz Kaniok. W: Opieka Wychowanie Terapia. 2011, nr 1-2, s. 17–20.
 • Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka. W: Małżeństwo i Rodzina. 2005, nr 1-2, s. 40-44.
 • Postawy rodzicielskie młodocianych matek / Halina Maciejewicz. W: Problemy Rodziny. 1989, nr 5, s. 10-15.
 • Postawy wobec macierzyństwa / Urszula Dudziak. W: Problemy Alkoholizmu. 1996, nr 7, s. 16-18.
 • Potrzeba pracy socjalnej z nastoletnimi małżeństwami i ich rodzinami / Urszula Kempińska. W: Praca Socjalna. 2015, nr 2, s. 3-19.
 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski. W: Problemy Rodziny. 2001, nr 3, s. 44-47.
 • Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 8, s. 47-48.
 • Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 3, s. 44-50.
 • Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska. W: Remedium. 2012, nr 1, s. 6-7.
 • Program „Dobra mama” / Wanda Masalska-Szymanek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 7, s. 26-30.
 • Przedwczesne ojcostwo jako problem...? / Mateusz Marciniak. W: Rocznik Pedagogiczny. 2008, s. 141-150.
 • Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s. 62-64.
 • Rodzice w roli współorealizatorów szkolnego programu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa / Krzysztof Wąż. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2010, nr 2, s. 233-255.
 • Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 10, s. 23–28.
 • Sąd zezwala rodzić / Olgierd Domino. W: Najwyższy Czas! 2013, nr 10, s. XXXVIII-XXXIX.
 • Stosunek studentów i rodziców polskich do problemu studentek samotnie wychowujących dziecko / Violetta Szwedowska. W: Opieka Wychowanie Terapia. 1994, nr 3, s. 41.
 • Sytuacja młodych matek we współczesnej rodzinie / Urszula Parnicka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 2, wkł. s. (10)–(12).
 • Sytuacja prawna nieletnich rodziców / Agnieszka Olszewska. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 10, s. 40-44.
 • Szkolny "Bejbi blues" / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 5, s. 4.
 • "Wczesne małżeństwa" w krajach rozwijających się - dramat jednostki czy poszanowanie tradycji? / Urszula Kempińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 7, s. 56-60.
 • Wczesne rodzicielstwo : przyczyny, pomoc, profilaktyka / Justyna Bober-Dobosz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 1, s. 29-36.
 • Wsparcie przede wszystkim / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 7, s. 11.
 • Wybór zawodu i stosunek do pracy małżeństw młodocianych – komunikat z badań / Urszula Kempińska. W: Wychowanie na co Dzień. 2012, nr 3, s. 24-28.
 • Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki / Anna Kowalewska. W: Lider. 1998, nr 10, s. 19-20.
 • Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułanecki. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 6, s. 19–21.
 • Z pomocą młodocianym matkom. W: Problemy Alkoholizmu. 1996, nr 6, s. 18.
 • Za młodzi na seks / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 20, s. 8.

Multimedia

 • Dziecko [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2013. 1192 CD
 • Wpadka [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2009. 356 CD