Integracja percepcyjno-motoryczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :1991-2018
Wyboru dokonała : Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte

 • 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekł. Emilia Skowrońska]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74600
 • Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. 76243
 • Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. 68838czyt.
 • Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? / Lucy Jane Miller ; [przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska ; przedm. Carol Stock Kranowitz]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74497
 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007. 63005
 • Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. 73645L
 • Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2015. 73471
 • Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska ; [ilustracje Klaudia Leclerq]. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. 75750L
 • Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. 67736
 • Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli : formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców / Jane Koomar [et al.] - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. 71088czyt.L 
 • Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. 73316czyt., 66016
 • Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017. 75581
 • Integracja sensoryczna w dialogu : naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskiwaniu równowagi / Ulla Kiesling ; przekład Emilia Skowrońska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. 75900 
 • Jak wychować sensorycznego bystrzaka : pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : poradnik dla rodziców / Lindsey Biel, Nancy Peske ; przekład Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. 75904 
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. 73832
 • Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przekład: Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017. 75912
 • Pamięć sensoryczna czyli Myśleć ciałem : doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej / Małgorzata Modrak. - Warszawa : Difin, 2016. 74928
 • Psychomotoryka 2 : ruch pełen znaczeń / red. Joanna Kruk-Lasocka, Jacek Krajewski. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. 70762
 • Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine ; przeł. Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74965
 • Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016. 75077
 • Super oko : ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo-wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. 73864czyt.L
 • Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 75926czyt.
 • Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton ; przekł. Anna Zbróg. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. 71110czyt.L
 • Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów / Violet F. Maas ; tł. Ewa Grzybowska, Zbigniew Przyrowski, Marta Ślifirska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. 6488"D"czyt., 57560, 57836, 57837
 • Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. 71111czyt.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. 64838
 • Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. 67605czyt., 67606
 • Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 63250czyt., 63055
 • Wzrok i słuch : zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. 68923
 • Zabawy z ryżem : edukacyjne zabawy rozwijające kreatywność i integrację sensoryczną / Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015. 73546

Artykuły z wydawnictw zwartych

 • Diagnostyka motoryki małej / Emilia Mikołajewska. W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 165-178. 76135czyt.
 • Diagnoza funkcjonalna i symptomy zaburzeń funkcji podstawowych. Wybrane problemy / Joanna Skibska. W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 94-119. 76135czyt.
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej dziecka / Anna Waligóra-Huk. W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 205-216. 76135czyt.
 • Dyslalia : objawy, przyczyny, klasyfikacje, podstawy diagnozy oraz postępowanie logopedyczne / Elżbieta M. Minczakiewicz. W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 345-365. 76135czyt.
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej / Dorota Katarzyna Kaczmarek. W: Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. - S. 37-55. 68818czyt.L
 • Integracja sensoryczna / Dorota Kohut. W: Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 31-52. 68931
 • Metoda Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem / Małgorzata Sekułowicz. W: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 49-56. 73772czyt.
 • Metoda integracji sensorycznej w terapii małych dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Hwang. W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 39-45. 66078
 • Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców / Izabela Marczykowska. W: Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo, terapia / redakcja Joanna Godawa. - Kraków : Impuls, 2017. - S. 13-26. 75916czyt.
 • Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka / Małgorzata Karga. W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 221-238. 64136
 • Poznaję świat zmysłami - wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci z perspektywy integracji sensorycznej / Marta Wiśniewska. W: Małe dziecko - dużo pomysłów : wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka / pod red. Radosława Piotrowicza, Małgorzaty Walkiewicz-Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016.
  - S. 72-82. 76072czyt.
 • Prawidłowe procesy przetwarzania sensorycznego jako podwaliny tak zwanych umiejętności szkolnych i dobrej sprawności językowej / Magdalena Szczepara-Fabian. W: Zmysły w komunikacji : mowa i jej uwarunkowania / redakcja naukowa: Justyna Wojciechowska, Beata Kazek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - S. 165-186. 76061czyt.
 • Rodzaje zaburzeń mowy u dzieci z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej / Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Jarosław Krasnodębski. W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 273-287. 75820czyt.
 • Zabawy sensoryczne - uczenie przez doświadczenie / Paulina Wiśniewska, Natalia Prostko. W: Małe dziecko - dużo pomysłów : wybrane obszary wspomagania rozwoju dziecka / pod red. Radosława Piotrowicza, Małgorzaty Walkiewicz-Krutak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. - S. 132-145. 76072czyt.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych / Izabela Bieńkowska. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
  - S. 252-262. 68805czyt.
 • Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem / Katarzyna Patyk, Grzegorz Borkowski. W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / redakcja naukowa Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017.
  - S. 200-214. 76085czyt.
 • Zastosowanie metody Freda Warnkego w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego / Magdalena Christ. W: Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia : kultura, społeczeństwo terapia / redakcja Joanna Godawa. - Kraków : Impuls, 2017. - S. 27-40. 75916czyt.

Artykuły z czasopism

 • A może by nad morze? Wszak lato tuż-tuż! / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 6, s. 59-61.
 • Będą święta i pisanki, i kurczęta, i baranki! / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 3, s. 36-38.
 • Codzienna stymulacja sensoryczna / Marta Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2006, nr 1, s. 100-103.
 • Coraz lepiej rysuję, wycinam... kreślę po śladzie / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 4, s. 8-13.
 • Czy dziecko z tego wyrośnie... / Bożena Połeć. W: Życie Szkoły. 2006, nr 9, s. 24-28.
 • Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka - do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców / Bożena Połeć. W: Nauczanie Początkowe. 2004/2005, nr 2, s. 79-91.
 • Dam ci serce : scenariusz zajęć dla cztero- i pięciolatków / Anna Karaś. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 1, s. 62-63.
 • Dbamy o sprawność naszych rąk - przykład zajęć dla klasy I / Małgorzata Kwaśniewska. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 2, s. 63-69.
 • Dieta sensoryczna przedszkolaka / Wojciech Kozłowski, rozm. przepr. Dominika Stefanowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 2, s. 41-44. 
 • Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 8/9, dod., s. 14-15.
 • Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew. W: Meritum. 2012, nr 3, dod. : Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 11-15.
 • Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska. W: Życie Szkoły. 2005, nr 2, s. 44-56.
 • Dziecko z dyspraksją / Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 6, s. 50-53.
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 3, s. 36-40.
  Dzień Babci i Dziadka to radość i gratka! / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 7/8, s. 35-37.
 • Dzisiaj chłopcy i dziewczynki uśmiechnięte mają minki! : scenariusz zajęć dla najstarszej grupy przedszkolaków / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 2, s. 60-61.
 • Edukacja przez ruch / Małgorzata Powałek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 3, s. 40-41.
 • Edukacja przez ruch. Kolczatek / Ewa Walczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2012, nr 10, s. 40-41.
 • Edukacja przez ruch w lodowej krainie / Ewa Walczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2013, nr 1, s. 40.
 • Fale, spirale... / B.S. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 8, s. 59.
 • Funkcjonowanie Janka w środowisku domowym i szkolnym / Justyna Swat. W: Rewalidacja. 2009, nr 1, s. 34-39.
 • Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych / Joanna Fronczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 8, s. 52-54. 
 • Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska. W: Edukacja i Dialog. 2004, nr 4, s. 21-26.
 • Informacja werbalna w nauczaniu czynności ruchowych / Krzysztof Sas-Nowosielski. W: Kultura Fizyczna. 2002, nr 9/10, s. 5-10.
 • Integracja sensoryczna / Marlena Redyk. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 9, s. 40-41.
 • Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2006, nr 10, s. 18-20.
 • Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2011, nr 6, s. 46-49.
 • Integracja sensoryczna w reedukacji posturalnej / Jacek Wilczyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 3, s. 8-12.
 • Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 2, s. 22-23.
 • Jak wspierać sprawność manualną na stracie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska. W: Życie Szkoły. 2011, nr 9, s. 54-62.
 • Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska. W: Życie Szkoły. 2011, nr 8, s. 48-56.
 • Jak wykorzystać naturalne potrzeby dziecka do rozwijania integracji sensorycznej / Iwona Brylińska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 10, s. 18-20.
 • Jesień, jesień na dworze : scenariusz zajęć wspierających integrację wielozmysłową dla dzieci starszych / Joanna Fronczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 8, s. 56, 58.
 • Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodszych / Ewa Ostarek. W: Życie Szkoły. 2017, nr 2, s. 6-12.
 • Kinezjologia, ale czy edukacyjna? Cz. 2 / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 37, s. 16.
 • Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna - młodzieży uprawiającej sporty zimowe / Kazimierz Chojnacki, Dariusz Tchórzewski. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2009, nr 2, s. 32-41.
 • Kropki, kreski... / Beata Szurowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 4, s. 61-62.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w ćwiczeniach z piłką / Teresa Zygmunt. W: Lider. 2001, nr 9, s. 21.
 • Kształtowanie poczucia rytmu. Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej : konspekt lekcji wychowania fizycznego w trudnych warunkach dla klasy I / Żaneta Miazek. W: Lider. 1997, nr 10, s. 14-16.
 • Kształtując ciało, ćwiczymy mózg - o laboratorium percepcyjno-motorycznym / Agata Jopikiewicz, Magdalena Lelonek. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 2, s. 30-34.
 • Lateralizacja czynności ruchowych, czyli którą ręką? / Ewa Klima. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 10, s. 52-54.
 • Logopeda w szkole ... / Alicja Wiland. W: Życie Szkoły. 2007, nr 3, s. 43-45.
 • Magiczna kraina : scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich / Magdalena Wlaźlak. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 1, s. 65-67.
 • Metoda Dobrego Startu jako strategia przygotowania do nauki czytania i pisania w klasie I / Elżbieta Zyzik. W: Nauczanie Początkowe. 2011/2012, nr 4, s. 50-54.
 • Metoda opowieści ruchowej na zajęciach gimnastyki korekcyjnej / Barbara Kotowska. W: Życie Szkoły. 2001, nr 6, s. 339-342.
 • Minitreningi percepcyjno-motoryczne / Barbara Zakrzewska. W: Życie Szkoły. 2002, [nr] 8, s. 480-487.
 • Motoryka mała - jak możemy wspomagać jej rozwój? / Martyna Krasny. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 7, s. 56-58 .
 • Motoryka mała / Anna Kordzińska-Grabowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 4, s. 37-39. 
 • Na drodze do nauki czytania i pisania - ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej / Maria Roesler. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 12, s. 39-41.
 • Na pomoc Neptunowi : scenariusz zabaw i zajęć w gabinecie polisensorycznym / Natalia Szymańska. W: Bliżej Przedszkola. 2008, nr 7-8, [Magazyn Specjalny, z. 2], s. 31-33.
 • Na wakacjach : zabawy paluszkowe dla przedszkolaków / Piotr Winczewski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 58-61.
 • Nauczyciele wychowania fizycznego o nauczaniu motorycznym / Wojciech Wiesner. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 11, s. 22-25.
 • Nawyki żywieniowe dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej / Beata Głodzik. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2013, s. 25-34.
 • Niepewność grawitacyjna i nietolerancja ruchu / Aleksandra Buchholz. W: Szkoła Specjalna. 2017, nr 4, s. 292-301.
 • Ofiary niezdarnego mózgu / Katarzyna Wanat-Żołądek. W: Charaktery. 2008, nr 8, s. 64-68.
 • Oko w plecach / Marek Binder. W: Charaktery. 2007, nr 4, s. 52-55.
 • Podejście polisensoryczne w nauczaniu języków obcych w szkole podstawowej : aspekty teoretyczne i konteksty praktyczne / Sebastian Mrożek. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 12-16.
 • Postawa ciała a czas reakcji złożonej na bodziec wzrokowy u dziewcząt w wieku 14-16 lat / Jacek Wilczyński. W: Kultura Fizyczna. 2005, nr 9/10, s. 8-12.
 • Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem Piórkowskiego u dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat / Jacek Wilczyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 10, s. 11-19.
 • Postawa ciała a wyniki w nauce uczniów 10-12 letnich / Jacek Wilczyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 6/7, s. 8-11.
 • Problem zaburzeń układu przedsionkowego u dzieci. Cz. 3 / Mariola Pytlińska. W: Remedium. 2015, nr 11, s. 17.
 • Program "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych opartych na rozwoju sensomotorycznym” / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. W: Szkoła Specjalna. 2014, nr 1, s. 44-52.
 • Program percepcyjno-motoryczny - z doświadczeń pedagoga wspierającego / Bernadetta Węcławik. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 4, s. 301-304.
 • Projekty warte naśladowania : Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie / Anna Grabias, Barbara Cyroń -Komorkiewicz. W: Wszystko dla Szkoły. 2012, nr 10, s. 21-22.
 • Przyszedł maj nam w to graj / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 5, s. 51-53.
 • Psoty, figle i bazgroły : funkcje podstawowych technik systemu Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 3, s. 3-8.
 • Rola przedszkola w rozwijaniu funkcji percepcyjno-motorycznych / S. Korzonek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1991, nr 4, s. 201-204.
 • Rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej w świetle klasyfikacji diagnostycznej DC:0-3R / Jolanta Kazanowska. W: Rewalidacja. 2012, nr 1, s. 63-70.
 • Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Parakiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 3, s. 59-64.
 • Ruchy doskonalące umysł / Anna Curzytek, Irena Lenar-Bar. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 62-64.
 • Rytmiczne fraktale : konstrukcja kart pracy w systemie Edukacja przez ruch / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 2, s. 3-8.
 • Skoczek nadaje znaczenie swym doświadczeniom : mózg jako źródło wzorów uczenia się / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 3-8.
 • Smok z zygzaków. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 8.
 • Specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. 2017, nr 10, s. 23-27.
 • Sprawność manualna / Ewa Brzozowska. W:Wychowanie w Przedszkolu. 2013, nr 11, s. 16-18.
 • Stokrotki i sasanki w ogródku panny Anki / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 4, s. 44-46.
 • Szkolne zajęcia z żonglerki / Grzegorz Więcław. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 2, s. 56-59.
 • Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty / Edyta Kosior. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 3, s. 204-217.
 • Świat jednej sali / Beata Kołakowska. W: Charaktery. 2013, nr 6, s. 52-56.
 • Świeci gwiazdka, jedna, druga - scenariusz zajęć świątecznych dla klas I-III / Aniela Fiołkowska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 22.
 • Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2012, nr 11, s. 16-20.
 • Terapia integracji sensorycznej metodą pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim / Marta Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2008, nr 2, s. 79-84.
 • Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cz. 1 / Beata Bielska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 3, s. 54-57.
 • Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cz. 2 / Beata Bielska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 4, s. 30-31.
 • Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych / Ewa Jaworowska. W: Życie Szkoły. 2001, nr 5, s. 289-290.
 • Uczeń z ryzykiem dysleksji / Jolanta Rafał-Łuniewska. W: Remedium. 2017, nr 1, s. 8-9.
 • Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 2, s. 28-34.
 • Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 9, s. 48-50.
 • Ulotka dla rodziców : kiedy warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 8, s. 35.
 • Ulotka dla rodziców : wskazówki do pracy z dzieckiem / Anna Kordzińska-Grabowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 4, s. 40.
 • W krainie zwierząt : zabawy paluszkowe dla przedszkolaków / Piotr Winczewski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 2, s. 16-17.
 • W przedszkolnym ogrodzie : propozycja zajęć z elementami edukacji matematycznej / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 3, s. 42-43.
 • W szkolnym labiryncie : doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej / Beata Bielska. W: Bliżej Przedszkola. 2012, nr 4, s. 29-33.
 • W trosce o dobrą współpracę zmysłów - czyli o terapii integracji sensorycznej słów kilka / Urszula Krakowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 10, s. 48-49.
 • Wady postawy / Ewa Cygańczuk. W: Życie Szkoły. 2001, nr 4, s. 228-233.
 • Warianty opóźnionego rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od roku do trzech lat / Alicja Zarin, Marina Jakowlewa. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 4, s. 258-263. 
 • Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu / Bożenna Odowska-Szlachcic ; rozmawiała Marta Kaczmarczyk. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 2-5.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju / Bożena Gryta. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 56-57.
 • Wspieranie całościowego rozwoju dziecka z wykorzystaniem technik i metod systemu "Edukacja przez ruch" / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 7, s. 3-7.
 • Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona / Elżbieta Bernaciak. W: Wychowanie na co Dzień. 2004, nr 3, s. 11-13.
 • Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk. W: Rewalidacja. 2006, nr 1, s. 3-18.
 • Współczesne możliwości wspierania rozwoju dzieci / Katarzyna Figat. W: Lider. 2010, nr 11, s. 26-27.
 • Wszystko o rozwoju motoryki małej u dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Kaliszewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 20-24.
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym / Marta Baj-Lieder. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 3, s. 16-21.
 • Wymowa międzyzębowa jako norma rozwojowa / Anna Dudek, Krzysztof Szamburski. W: Poradnik Językowy. 2011, nr 9, s. 71-85.
 • Wyniki programu "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o rozwój sensomotoryczny". Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. W: Szkoła Specjalna. 2014, nr 2, s. 122-134.
 • Zabawy z kolorowymi kulami : tworzenie gry zręcznościowej dla pięcio-, sześciolatków / Agnieszka Kubiczek. W: Bliżej Przedszkola. 2013, nr 7/8, s. 6-7.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) - jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 2, s. 28-30.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk. W: Życie Szkoły. 2014, nr 3, s. 10-13.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej u przedszkolaków / Małgorzata Stańczyk. W: Bliżej Przedszkola. 2014, nr 2, s. 26-27.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w rozwoju dziecka / Justyna Pilecka-Zouaidia. W: Katecheta. 2010, nr 4, s. 53-58.
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. 2017, nr 9, s. 21-27.
 • Zaburzenia orientacji przestrzennej / Edyta Szczepkowska. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 24-32. 
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej / Edyta Szczepankowska. W: Życie Szkoły. 2017, nr 2, s. 17-23.
 • Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych / Beata Marzęda-Przybysz. W: Życie Szkoły. 1999, nr 7, s. 487-490.
 • Zaburzenia układu proprioceptywnego / Mariola Pytlińska. W: Remedium. 2015, nr 12, s. 15. 
 • Zastosowanie Metody Języka Ojczystego w stymulowaniu rozwoju i terapii dzieci / Maria Magdalena Rogowska, Izabela Krasiejko. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 9, s. 21-29.
 • Zastosowanie techniki z zakresu integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym / Marta Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2008, nr 2, s. 17-22.
 • Zimo, pobaw się z nami ! : scenariusz zajęć dla sześciolatków według edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej / Anna Skulich. W: Bliżej Przedszkola. 2014, nr 1, s. 64-65.
 • Zmysły drogą do poznawania świata i swoich możliwości / Anita Małecka. W: Rewalidacja. 2010, nr 1, s. 77-98.
 • Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. W: Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 14-36.