Drama w nauczaniu i wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1990-2014
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Baw się i ucz z nami : scenariusze zajęć dramowych dla szkoły podstawowej / Danuta Jóźwik, Renata Szymonek. - Kielce : "Mac", 2000.
 • Drama - zabawa i myślenie / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1990.
 • Drama : przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin, 2014.
 • Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Drama a wychowanie / Anna Dziedzic. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000.
 • Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. - Kraków : "Impuls", 2006.
 • Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Drama na lekcjach języka polskiego i zajęciach wychowawczych w liceum / Wiesława Młynarczyk. - Płock : "Korepetytor" M. Gałczyński, 2001.
 • Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.
 • Drama w kształceniu pedagogicznym / Teresa Lewandowska-Kidoń. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
 • Drama w nauczaniu początkowym : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Maria Alicja Szymańska. - Łódź : Wydawnictwo JUKA, 1996.
 • Drama w szkole podstawowej : lekcje języka polskiego : materiały metodyczne / Maria Gudro ; Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 1994.
 • Drama w szkole podstawowej : lekcje języka polskiego w klasach 4-6 / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Edukacja poprzez język : o całościowym uczeniu się / Bogusława Dorota Gołębniak, Grażyna Teusz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999.
 • Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Pedagogika dramy : teoria i praktyka / Krystyna Pankowska. - Warszawa : "Żak", 2000.
 • Techniki dramy w teorii i praktyce : nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. - Warszawa : "Sukurs", 2004.
 • Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 2.2 / pod red. Jolanty Baran, Tamary Cierpiałowskiej, Doroty Kornaś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Zapraszamy do szkolnego teatru : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej. - Płock : "Korepetytor" Marian Gałczyński, 2001.

Artykuły z czasopism

 • Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 50-52.
 • Co to jest teatr? : średniowieczne korzenie teatru - od liturgii do jarmarku / Ewa Pietruszka. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 4, s. 19-20.
 • Ćwiczenia dramowe / Barbara Krawczyk. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 5, s. 16-18.
 • Drama - jedna z metod pracy : refleksje młodego nauczyciela / Tatiana Grabowska. W: Życie Szkoły. 2009, nr 9, s. 42-47.
 • Drama - nie tylko w terapii / Katarzyna Wojewódzka. W: Lider . 2011, nr 7-8, s. 12-14.
 • Drama a poczucie sprawstwa. Cz. 1 / Adam Rusiłowski-Jagiełło. W: Remedium. 2008, nr 6, s. 29-31.
 • Drama a poczucie sprawstwa. Cz. 2 / Adam Rusiłowski-Jagiełło. W: Remedium. 2008, nr 7-8, s. 50-51.
 • Drama i dramaterapia / Oksana Dąbrowska. W: Arteterapia. 2009, nr 1, s. 32-36.
 • Drama kreatywna - perspektywa rozwojowa / Kamila Witerska. W: Chowanna. 2011, s. 71-82.
 • Drama kreatywna a inteligencja emocjonalna : przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych / Alicja Gałązka. W: Chowanna. 2011, s. 83-104.
 • Drama metodą twórczej edukacji / Elżbieta Trojan. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 6, s. 32-35.
 • Drama na lekcjach ortografii : (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2011/2012, nr 2, s. 51-54.
 • Drama Online, czyli... / Marcin Paks. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, s. 17.
 • Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2008,nr 1, s. 33-54.
 • Drama w edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Butkiewicz. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 11, s. 24-26.
 • Drama w pracy pedagoga szkolnego / Joanna Swędrak. W: Życie Szkoły. 2008, nr 7, s. 27-30.
 • Drama w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym / Dorota Sołoducha. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2013, z. 1, s. 43-49.
 • Drama w wychowaniu / Urszula Grygier. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 6, s. 38-43.
 • Dramaterapia / Aleksandra Karaś-Kałwa. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 42-45.
 • Formy teatralne w przedszkolu / Bogusława Matysiak, Iwona Inforowicz. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 5, s. 68.
 • Metoda dramy w nauce komunikacji / Maria Gudro-Puischel. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2006/2007, nr 2, s. 15-22.
 • Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz. W: Edukacja. 2008, nr 4, s. 91-97.
 • Narracja w dramie / Aldona Żejmo-Kudelska. W: Remedium. 2009, nr 5, s. 24-25.
 • Niewypowiedziane ukryte w nas / Monika Just. W: Życie Szkoły. 2004, nr 10, s. 50-54.
 • Niszczenie warstwy ozonowej i trujące właściwości ozonu. W: Aura. 2010, nr 7, dod.„Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 191, s. 5-7.
 • Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2011/2012, nr 2, s. 102-109.
 • Proaktywne uczenie dzieci / Jakub Kołodziejczyk. W: Remedium. 2008, nr 12, s. 12.
 • Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 2 / Agata Widzowska-Pasiak. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 2, s. 35-39.
 • Przykładowe miniscenariusze do wydrukowania i wykorzystania do ćwiczenia "Co robię, gdy..." (drama) / Magdalena Goetz. W: Głos Pedagogiczny.2014, nr 8, s. 27-28.
 • Reade'rs Theater - teatr wyobraźni / Elżbieta Gajewska. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 3, s. 75-79.
 • Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 3, s. 83-87.
 • Rola baśni w życiu dziecka / Izabela Rudnicka. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 4, dod. „Świat książki dziecięcej”, s. 1-3.
 • Spotkania z teatrem / Maria Wojsa. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 2, s. 68-69.
 • Teatr w Edukacji : polskie doświadczenia / Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. W: Remedium. 2010, nr 10, s. 22-23.
 • Terapia dramą / Monika Just. W: Życie Szkoły. 2004, nr 2, s. 21-26.
 • Terapia przez teatr / Joanna Dybczyńska. W: Polonistyka. 2008, nr 5, s. 56-59 
 • W szkole jak w teatrze, czyli sztuka i wychowanie na jednej scenie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. W: Życie Szkoły. 2012, nr 5, s. 8-9.
 • Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. W: Chowanna. 2011, s. 150-161.
 • Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łabęcka, Lilianna Mańka. W: Życie Szkoły. 2000, nr 8, s. 492-496.
 • Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik. W: Życie Szkoły. 2002, nr 7, s. 423-425.
 • Zgaduj-Zgadula : quiz dla klas I i II szkoły podstawowej / Iwona Rubacha. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 3, s. 16-17.
 • Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny. W: Życie Szkoły. 2001, nr 1, s. 30-31.
 • „Zobaczyć słonia” - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 78-84.
 • „Zobaczyć słonia” / Magdalena Wieczorek. W: Remedium. 2008, nr 12, s. 26-27.