Autyzm 2003-2008

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2008
Wyboru dokonała : Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte

 • Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.
 • Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2007.
 • Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2006.
 • Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska- Dutka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju : dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008.
 • Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

Artykuły z czasopism

 • Autyzm jako proces : przeciwdziałanie eskalacji zaburzeń / Hanna Olechnowicz. W: Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 3-14.
 • Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 4, s. 296-305.
 • Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 3, s. 175-183.
 • Stwarzanie warunków do podnoszenia godności życia dorosłego ucznia z autyzmem na przykładzie projektu edukacyjnego „Uczeń jako twórca” / Zofia Dzierka, Ilona Kika-Ryszka, Joanna Lach. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 39-47.
 • Szanse dzieci z autyzmem w integracji / Małgorzata Sekułowicz. W: Forum Oświatowe. 2006, nr 2, s. 105-112.
 • Świętokrzyskie sercu bliskie / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 7 (2006), s. 61-64.