Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2003-2009
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela.

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte

 • Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006.
 • Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003.
 • Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.
 • Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk [oraz poszczeg. rozdz. oprac. Ewa Kozłowska et al.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.

 

Artykuły z czasopism

 • Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 12, s. 48-51.
 • Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 8, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 8, s. 5-11.
 • Dlaczego wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 21-23.
 • Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska. W: Życie Szkoły. 2009, nr 7, s. 13-18.
 • Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska. W: Życie Szkoły. 2007,nr 7, s. 5-11.
 • Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 6, s. 40-46.
 • Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 7, s. 4-9.
 • Dziecko samodzielne w szkole / Kinga Kuszak. W: Życie Szkoły. 2007, nr 1, s. 5-10.
 • Gotowość szkolna sześciolatka / Elżbieta Koźniewska ; rozm. Elżbieta Marek. W: Życie Szkoły. 2006, nr 8, s. 52-55.
 • Kilka przykazań przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 7, s. 55-58.
 • Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 5, s. 20-22.
 • O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... rady dla rodziców / Gertruda Zając. W: Życie Szkoły. 2007, nr 7, s. 29-30.
 • O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 8, s. 46-51.
 • Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig. W: Edukacja. 2009, nr 3, s. 89-95.
 • Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2007, nr 3, s. 101-113.
 • Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz. W: Życie Szkoły. 2007, nr 7, s. 21-25.
 • Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, wkładka metodyczna: s. 7-8.
 • Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 9, s. 48-52.
 • Trudności w pisaniu i czytaniu / Beata Rechnio. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 16-17.
 • W lubelskich szkołach : w przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska. W: Życie Szkoły. 2009, nr 9, s. 30-35.
 • Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 12-14.
 • Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 12, s. 14-16.
 • Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 3, s. 10-15.
 • Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 5, s. 46-51.