Ewaluacja w edukacji (2005-2017)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2017

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. 70918 czyt.
 • Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. 73311 czyt.
 • Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej / Justyna Nowotniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 73583.
 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - autonomia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 66507, 66508, 66509 czyt. , 66510.
 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. 66512, 66513, 66514 czyt. , 66515.
 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. 66517, 66518, 66519 czyt. , 66520.
 • Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. 66522, 66523, 66524 czyt. , 66525.
 • Ewaluacja zewnętrzna : poradnik wizytatora : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej ; aut. Iwona Dąbrowska [et al. ; Ośrodek Rozwoju Edukacji]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2013]. 70809.
 • Historia i społeczeństwo : planowanie, realizacja, ewaluacja / Katarzyna Panimasz, Grzegorz Lewandowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015]. 74410.
 • Jak budować dobrą szkołę? : potencjał i bariery ewaluacji w oświacie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 74411 czyt.
 • Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2012. 67638 czyt. , 67639.
 • Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. 67666 czyt. , 67667.
 • Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 67055 czyt.
 • Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole : praktyczne zastosowanie nowych przepisów / [Zofia Rudzińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oświata Grupa Wydawnicza, 2016. 74308 czyt.
 • Praktyka ewaluacji w szkole : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. 66504 czyt.
 • Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej : tworzenie - wybór - ewaluacja / [aut. Gabriela Olszowska et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]. 67688 czyt. , 67689.
 • Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. 66503 czyt.
 • Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. 68031 czyt. , 68032.
 • Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących) : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 73350 czyt.
 • Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 73351 czyt.
 • Szkoła wobec wymagań państwa : poradnik dla rodziców : praca zbiorowa / pod red. Anny Gocłowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 73352 czyt.
 • Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. 73356 czyt.
 • Zarządzanie rozwojem szkoły / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. 67000.


Artykuły z czasopism:

 • Dane egzaminacyjne w ewaluacji zewnętrznej / Ewa Stożek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, s. 18-21.
 • Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej / Jolanta Żołyńska. W: Lider. 2005, nr 7/8, s. 21-22.
 • Dyskurs edukacyjny wpisany w komunikowanie ewaluacji : (wokół zagadnień pragmatyczno-lingwistycznych) / Beata Udzik. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 135-145.
 • Ewaluacja bez tajemnic: wymaganie 4: Uczniowie są aktywni / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 17-20.
 • Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację / Kinga Rusin. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 6, s. 17-20.
 • Ewaluacja bez tajemnic : wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 7, s. 18-21.
 • Ewaluacja bez tajemnic. Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 8, s. 4-7.
 • Ewaluacja bez tajemnic : Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 9, s. 4-6.
 • Ewaluacja bez tajemnic : Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 12, s. 4-7.
 • Ewaluacja ewaluującego: „Inwentarz Nadzoru Pedagogicznego” sprawowanego przez dyrektora szkoły : założenia teoretyczne i własności psychometryczne narzędzia / Elżbieta Strutyńska, Izabela Lebuda, Jacek Gralewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 43-60.
 • Ewaluacja i innowacje w edukacji - czyli o kompetencji i odpowiedzialności nauczycieli / Jan M. Malinowski. W: Wychowanie na co Dzień. 2010, nr 6, s. 30-31.
 • Ewaluacja i testowanie e-kursów na zgodność ze SCORM / Tymon Jastrzębski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 4, s. 121-127.
 • Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 4, s. 114-120.
 • Ewaluacja „in statu nascendi” / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 4, s. 10-13.
 • Ewaluacja jak lustro : z Karolem Semikiem, mazowieckim kuratorem oświaty, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 35 s. 4-5.
 • Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 69-75.
 • Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 11, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VII.
 • Ewaluacja materiałów dydaktycznych rozwijających międzykulturową kompetencję komunikacyjną / Ewa Maciejewska-Stępień. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 5, s. 71-76.
 • Ewaluacja metodą TOPSIS projektów Erasmus+ / Ludmiła Łopacińska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, t. 2, s. 25-35.
 • Ewaluacja na niwie naukowej / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 1, s. 18-20.
 • Ewaluacja na lekcjach języka niemieckiego / Aneta Tomasz-Majoch. W: Języki Obce w Szkole. 2005, nr 3, s. 158-161.
 • Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 12, s. 9-12.
 • Ewaluacja oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych / Justyna Siemionow. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 8, s. 28-31.
 • Ewaluacja oświatowa - zadanie czy badanie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 10, s. 20-23.
 • Ewaluacja - po co to komu? / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 32/33, s. 6-7.
 • Ewaluacja pracy nauczyciela biologii i przyrody / Renata Stoczkowska. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. 2012, nr 2, s. 67-73.
 • Ewaluacja projektu : rodzice mile widziani w szkole / Elżbieta Świderska. W: Nowa Szkoła. 2007, nr 2, s. 42-43.
 • Ewaluacja realizacji podstawy programowej : w odniesieniu do nowych obszarów (po 1 września 2015 r.) / Aneta Buczkowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 8, s. 30-34.
 • Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 48-51.
 • Ewaluacja szkolna / Kazimierz Denek. W: Lider. 2009, nr 7/8, s. 6-12.
 • Ewaluacja szkolnych systemów oceniania uczniów : poszukiwanie znaczeń / Grażyna Szyling. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 68-82.
 • Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 42-44.
 • Ewaluacja w dydaktyce języka francuskiego - sprawozdanie z seminarium magisterskiego / Monika Grabowska. W: Języki Obce w Szkole. 2005, nr 6, s. 253-260.
 • Ewaluacja wciąż od nowa / Lidia Jastrzębska. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 4, s. 3-7.
 • Ewaluacja w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Cz. 2 / Urszula Tobolska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 1, s. 34-38.
 • Ewaluacja w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Katarzyna Gozdawa-Grajewska. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 10, s. 38-40.
 • Ewaluacja w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan. W: Nowa Szkoła. 2013, nr 5, s. 48-54.
 • Ewaluacja w katechezie / Aleksandra Smutnicka. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 15.
 • Ewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie / Renata Stoczkowska. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 13-14.
 • Ewaluacja w wychowaniu fizycznym / Stanisław Żołyński. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 2, s. 27-29.
 • Ewaluacja w zreformowanej szkole - nowe obszary i techniki oceniania / Iwona Górka. W: Wychowawca. 2005, nr 2, s. 21-23.
 • Ewaluacja wewnętrzna bez tajemnic / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 5-8.
 • Ewaluacja wewnętrzna - debaty ciąg dalszy / Klemens Stróżyński, Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 4, s. 14-18.
 • Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 10, s. 23-25.
 • Ewaluacja wewnętrzna - praktyczne wskazówki / Beata Ciężka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 5, s. 22-24.
 • Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 4-12.
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Teresa Zaręba. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 2, s. 40-42.
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole : procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 12, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 12, s. 2-24.
 • Ewaluacja wewnętrzna z udziałem krytycznego przyjaciela / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 1, s. 73-83.
 • Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli / Jakub Kołodziejczyk. W: Język Polski w Gimnazjum. 2014/2015, nr 2, s. 7-14.
 • Ewaluacja - zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz. W: Edukacja i Dialog. 2007, nr 6, s. 67-72.
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora szkoły / Renata Kluska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola”, nr 9, s. 16-17.
 • Ewaluacja zewnętrzna w praktyce / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 11, s. 14-16.
 • Ewaluacja zewnętrzna - wyzwania i bariery / Łukasz Kluz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 2, s. 16-19.
 • Ewaluacja zorientowana na rozwój / Bogdan Korporowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 10, s. 11-14.
 • Generacja PLUS : nowe podręczniki do języka polskiego jako obcego na tle rozwoju preparacji i ewaluacji materiałów glottodydaktycznych / Przemysław E. Gębal. W: Języki Obce w Szkole. 2006, nr 6, s. 88-106.
 • Gimnazjalista jako nadawca i odbiorca w świetle ewaluacji formatywnej / Beata Udzik. W: Język Polski w Gimnazjum. 2011/2012, nr 3, s. 65-76.
 • Jak ewaluacja zewnętrzna wygląda w praktyce / Ewa Szczerba. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 16-18.
 • Jak komunikowane są wyniki ewaluacji zewnętrznej? / Beata Udzik. W: Język Polski w Gimnazjum. 2013/2014, nr 4, s. 7-19.
 • Jakość edukacji czy/i ewaluacji? / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 6, s. 24-27.
 • Jakość w edukacji, nadzór pedagogiczny i ewaluacja : doskonalenie systemu czy propaganda sukcesu? / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 102-119.
 • Kilka polemicznych uwag na temat tworzenia systemu wewnętrznej ewaluacji / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 24-27.
 • Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 8, s. 25-27.
 • Kilka uwag o ewaluacji kształcenia szkolnego / Tomasz M. Zimny. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 1, s. 18-24.
 • Kwestionariusz wywiadu ewaluacyjnego / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 38.
 • Metoda nauczania i jej ewaluacja / Erich Petlák, Timea Zatková. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 5-7.
 • Metody wspomagające ewaluację projektów edukacyjnych w edukacji ustawicznej / Ludmiła Łopacińska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 61-71.
 • Model ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego / Michał Bronikowski [et al.]. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2013, nr 1, s. 10-13.
 • Nauczyciel, ale jaki? / Marianna Styczyńska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 2, s. 26,29.
 • Nie bójmy się ewaluacji / Leszek Korporowicz ; rozm. Krzysztof Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2008, nr 10, s. 4-12.
 • Niska wartość informacyjna liter diagnostycznych w ewaluacjach zewnętrznych / Łukasz Kluz. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 12-14.
 • Nowe wymiary ewaluacji osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych / Urszula Bissinger-Ćwierz. W: Chowanna. 2011, t. 1(36), s. 115-132.
 • O ewaluacji raz jeszcze / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 5, s. 68.
 • O potrzebie ewaluacji efektów kształcenia w szkołach wyższych : stan, problemy, perspektywy / Barbara Ciżkowicz. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 123-134.
 • Oceny dla szkół: od A do E : nowości w nadzorze pedagogicznym - ewaluacja / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2009, nr 37, s. 8.
 • Odrębność i współgranie : polskie relacje diagnostyki i ewaluacji edukacyjnej / Sylwia Jaskuła, Leszek Korporowicz. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 27-38.
 • Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 6, s. 18-20.
 • Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja / Grzegorz Mazurkiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, s. 10-13.
 • Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych / Bogusław Śliwerski. W: Pedagogika Społeczna. 2013, nr 4, s. 7-27.
 • Pożytki z ewaluacji zewnętrznej / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 2, s. 14-16.
 • Projekt ewaluacji wewnętrznej wymagania "Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów" : (na przykładzie pierwszego pytania kluczowego) / Maria Pecyna. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 1, s. 37.
 • Promocja szkoły i budowanie wizerunku w kontekście ewaluacji zewnętrznej / Bogusław Tundzios. W: Meritum. 2014, nr 4, s. 86-90.
 • Przeżyliśmy ewaluację zewnętrzną / Wioletta Bartoszewska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 4, s. 36-37.
 • Relacja z przebiegu projektu ewaluacyjnego / Danuta Elsner, Krzysztof Bednarek. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 8, s. 57-74.
 • Rodzice - partnerzy szkoły? : perspektywa ewaluacyjna / Joanna Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak, Tomasz Kasprzak. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 1, s. 33-36.
 • Rzecz o pożytkach, czyli jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej? / Urszula Biskup, Ewa Lis, Grażyna Wolińska. W: Meritum. 2011, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 4, s. 18-21.
 • Strategie ewaluacji wewnętrznej, czyli jak prosto przeprowadzić użyteczną ewaluację w szkole / Beata Ciężka. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 76-79.
 • System Zarządzania Jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 1] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 6, s. 14-16.
 • System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna. [Cz. 2] / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, s. 22-24.
 • Systematyczna ewaluacja nauczyciela jako element podnoszący jakość kształcenia językowego / Paweł Sobkowiak. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s. 33-42.
 • Sześć istotnych zagrożeń dla ewaluacji / Stefan Wlazło. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 25-27.
 • Szkolny system ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 9, dod. „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, nr 9, s. 3-18.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych / Marcin J. Sochocki. W: Remedium. 2008, nr 4, s. 1-3.
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych. Cz. 2 / Marcin J. Sochocki. W: Remedium. 2009, nr 3, s. 1-3.
 • Testy w ewaluacji jakości kształcenia / Kazimierz Denek. W: Lider. 2011, nr 4, s. 3-8.
 • Uczciwość w ewaluacji, czyli sedno / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 73-75.
 • Usługa kreowana i usługa postrzegana w raportach ewaluacji pracy szkoły / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum. 2012/2013, nr 2, s. 31-48.
 • Użyteczność ewaluacji w kulturze dialogu / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum. 2015/2016, nr 1, s. 7-23.
 • Wsparcie zewnętrzne ewaluacji wewnętrznej / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 8, s. 80-83.
 • Wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej / Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 20-23.
 • Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 3, s. 7-11.
 • Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 8, s. 13-15.
 • Zastosowania ewaluacji edukacyjnej : trzy rodzaje koncentracji / Sylwia Jaskuła. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2015, nr 4, s. 56-67.