Działalność charytatywna. Wolontariat

Wyboru dokonał(a) : Elżbieta Bednarek

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 • Barwy wolontariatu / Łukasz Zych // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-6.
 • Charytatywna działalność duchowieństwa na ziemiach polskich pod zaborami / HannaMarkiewiczowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 51-55.
 • Coś o źródłach światła / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 42-44.
 • Dać jeść / Joanna Podgórska // Polityka. - 2008, nr 39, s. 36-38, 40-42.
 • Dostajemy więcej niż dajemy / Kinga Szafruga // Cogito. - 2008, nr 16, s. 24-26.
 • Dylemat altruizmu, czyli o zagadce ludzkiej bezinteresowności / Anna Szuster- Kowalewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-97.
 • Działalność charytatywna w przedszkolu / Jolanta Tekieli // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7-8 [Magazyn Specjalny, z. 1], s. 64-65.
 • Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 2 (2008), s. 37-40.
 • Jak wdrażana jest w Polsce zasada pomocniczości? / Ryszard Grobelny [et al.] ; oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 11, s. 14-15.
 • Mali wolontariusze / Beata Chudoba // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 6.
 • Mieć wyobraźnię miłosierdzia : małopolski projekt dla uczniów gimnazjów / Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 20-21.
 • Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 18-19.
 • Moc zabawy / Danuta Dybowska // Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 29-31.
 • Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18.
 • Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowacze. - 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Podręcznik pomagania : podstawy pomocy psychologicznej : szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. - Warszawa : Academica”, 2005.
 • Pogotowie Teatralne / Urszula Sadowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 39-41, 55.
 • Praca socjalna i charytatywna / Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004.
 • Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16.
 • Sprawić radość / Monika Gdenia, Monika Ziemian, Małgorzata Lalewicz // Życie Szkoły. - R. 63, nr 2 (2008), s. 22-29.
 • Starszy Brat - Starsza Siostra / Mira Prajsner // Remedium. - 2002, nr 4, s. 8-9.
 • Szlakiem dobra / Janina Ochojska // Charaktery. - 2002, nr 7, s. 52-53.
 • Sztuka pomagania / Marek Liciński, Katarzyna Jabłońska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 23-29.
 • Uczelnie do szkół! / oprac. Joanna Wrzosek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 26-27.
 • Wolontariat – służba na rzecz innych : konspekt zajęć / Urszula Michalak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 10-11.
 • Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. - R. 24, nr 2 (2009), s. 122-129.
 • Wolontariat jako szansa i nadzieja / Marek Konopacki // W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka . - T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 531-539.
 • Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20.
 • Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13.
 • Wolontariat w mojej szkole / Ilona Dranka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 38.
 • Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew Gaś // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3.
 • Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 52-58.
 • Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - R. 24, nr 2 (2009), s.94-111.
 • Wolontariat, filantropia i 1 % : raport z badań 2007 / Anna Baczko, Agnieszka Ogrocka. - Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008.
 • Wolontariusz – obopólna korzyść / Bożena Gwizdek // Niebieska Linia. - 2003, nr 6, s. 7-9.
 • Wolontariusze – czy warto stać się jednym z nich? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22.
 • Wolontariusze w placówce / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 31-33.
 • Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27.
 • Za złotówkę można zmienić świat / Janina Ochojska-Okońska ; rozm. przepr. Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 17/18, s. 9.
 • Złóż wniosek do... / Małgorzata Bartoszewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 31-35.