II wojna światowa na Zamojszczyźnie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (do 2009 r.)

Wyboru dokonała Urszula Bojkowska

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 1-2 / Jerzy Jóźwiakowski. – Lublin: Norbertinum, 2007.
 • Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie: Sympozjum Naukowe 16-17 września 2006, Lublin – Zamość / oprac. i red. Marcin Wojtas; Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Koło nr 3 przy Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Lublinie, Klub Oficerów Rezerwy Ligi Ochrony Kraju przy Akademii Rolniczej w Lublinie. – Zamość; Lublin: Wydawnictwo Besprint, 2006.
 • Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny – bitwa pod Wojdą, Zaborecznem i Różą. 30 XII 1942 – 2 II 1943 / Jerzy Markiewicz. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957.
 • Chłopi w obronie Zamojszczyzny: sesja popularnonaukowa w 40 rocznicę walk Batalionów Chłopskich, Zamość 2-3 II 1983r. / pod red. Janusza Gmitruka i Zygmunta Mańkowskiego. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 • Dywersja w Zamojszczyźnie: 1939-1944 / red. Zygmunt Klukowski. – W: Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, t. 4. Zamość: [b. w.], 1947.
 • Dzieci polskie oskarżają / Józef Wnuk. – Wyd. 2, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1957, s. 147-193.
 • Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny / Zygmunt Klukowski. – Lublin: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958.
 • Gehenna dzieci Zamojszczyzny / Marek Kasz. – Zamość: Młodzieżowa Agencja Kultury, 1987.
 • Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na Zamojszczyźnie (model czy improwizacja) / Zygmunt Mańkowski. Zamość: [b. w.], 1972.
 • Hitlerowski obóz przesiedleńczy w Zamościu: UWZ Lager Zamość / Henryk Kajtel. – Biłgoraj : Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, 2003.
 • Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji: szkice do historii regionu i kościoła / Edward Walewander. – Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 1996.
 • Konspiracyjny ruch ludowy na Lubelszczyźnie 1939-1944 / Józef Kasperek. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988.
 • Lasy w ogniu: Zamojszczyzna 1939-1944 / Wojciech Sulewski. – Warszawa: Czytelnik, 1962.
 • Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945 / Beata Kozaczyńska. – Siedlce: Stowarzyszenie „Tutajteraz”: [Skunks – Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej], 2006.
 • Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa / Zygmunt Mańkowski. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1978.
 • Militarne znaczenie Zamojszczyzny i działania wojenne 1939 roku / Antoni Sikorski. – W: Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej pod. Red. Kazimierza Myślińskiego. Zamość: Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Zamościu, 1969, s. 343-352.
 • My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. – Warszawa: „PAX”, 1988.
 • Nazistowska realizacja doktryny panowania rasowego w Zamościu i na Zamojszczyźnie / Czesław Madajczyk. – W: Czterysta lat Zamościa : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu / pod red. Jerzego Kowalczyka ; PAN. Wydział I Nauk Społecznych. Wrocław [etc] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 199-208.
 • Nie dali ziemi skąd ich ród. Zamojszczyzna 27 XI 1942 – 31 XII 1943 / Jerzy Markiewicz. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1967.
 • Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 / red. Zygmunt Klukowski. – W: Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, t. 3. Zamość: [b. w.], 1946.
 • Ordynacja Zamojska 1919-1945 / Marian Kozaczka. – Lublin: Norbertinum, 2003, s. 141-161.
 • Partyzancki kraj / Jerzy Markiewicz. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1985.
 • Partyzancki kraj: Zamojszczyzna 1 I 1944 – 15 VI 1944 / Jerzy Markiewicz. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1980.
 • Polskie drogi do wolności: tradycje walk niepodległościowych na Zamojszczyźnie / Zygmunt Książek. – Warszawa; Nadarzyn: „Vipart”, 1999.
 • Powstanie Zamojskie / Janusz Gmitruk. – Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, 2003.
 • Przesiedlenia ludności przez II Rzeszę i jej sojuszników podczas II wojny światowej : międzynarodowe kolokwium, Zamość 17-20 X 1972. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1974.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa: lata wojny 1939-1945 / pod kier. Czesława Czubryt - Borkowskiego. – Wyd. 4. Warszawa: Sport i Turystyka, 1988, s. 807-827.
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945 : województwo zamojskie . – Warszawa : Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej, 1994.
 • Rotunda Zamojska / Edward Suchora. – Zamość : Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Roztocze" przy współudz. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, 1980.
 • Rotunda Zamojska : miejsce martyrologii ludności polskiej w latach 1940-1944 : przewodnik / Maria Rzeźniak. – Zamość : Muzeum Zamojskie ; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2007.
 • Ruch oporu na Zamojszczyźnie w latach okupacji W: Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej / red. Kazimierz Myśliński; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Zamość : Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1969, s. 353-389.
 • Rzeczypospolita partyzancka 1939-1944 / Zygmunt Mańkowski. – W: Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny / pod red. Kazimierza Myślińskiego i Adama Andrzeja Wituska. – Lublin: Oficyna drukarska UMCS, 1974, s. 213-232.
 • 60 lat temu na Zamojszczyźnie / oprac. Dorota Pasiak-Wąsik, Stanisław Ozonek. – Warszawa : Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, [2002].
 • Terror niemiecki w Zamojszczyźnie 1939-1944 / red. Zygmunt Klukowski. – W: Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, t. 1. Zamość: [b. w.], 1945.
 • Walki Oddziałów ZWZ-AK i BCh Inspektoratu Zamojskiego w latach 1939-1944. T. 1, Calendarium / materiały zebrał i oprac. Jerzy Jóźwiakowski. – Zamość : Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Zamość, 1991.
 • Walki oddziałów ZWZ - AK i BCH Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939-1944. T. 2, Opracowania i relacje / materiały zebrali i oprac. Zygmunt Klukowski, Alina Glińska, Jerzy Jóźwiakowski. – Zamość : Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg, 1990.
 • Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny / świadectwa zebr. I oprac. Julia Radzik. – Zamość [b.w.], 2007.
 • Wspomnienia z okupacji na Ziemi Zamojskiej / Marian Smyk. – Lublin : DA Studio, 2005.
 • Wysiedlenia ludności polskiej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy 1939-1945 / wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak. – Poznań : Instytut Zachodni, 1969.
 • Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie koncentracyjnym na Majdanku 1943 / Janina Kiełboń. – Lublin ; Majdanek : Państwowe Muzeum : współwyd. Wydawnictwo-Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, 2006.
 • Wywóz na przymusowe roboty do rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 1939-1944 / Józef Kasperek. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977, s. 13- 15, 36-38, 56-58.
 • Z działalności nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie / zesp. Red. Bolesław Grzebalski i in. – Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.
 • Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie / Leszek Siemion. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1971.
 • Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny / pod red. Albina Koprukowniaka i Wiesława Śladowskiego. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1980, s. 324-350.
 • Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943 / Helena Kubica. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004.
 • Zagłada Żydów w Zamościu / Adam Kopciowski. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 • Zamojski Przełom / Leszek Siemion. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965.
 • Zamojszczyzna W: Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne / Jan Dzięgielewski i in. – t. 2: Warszawa: MOREX s.c. , 1995, s. 608.
 • Zamojszczyzna, historia pisana chłopską krwią / Janusz Gmitruk. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000.
 • Zamojszczyzna: kronika walki i pracy 1939-1969 / oprac. Edward Suchora. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1970, il. 29-201.
 • Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS: zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej / pod red. Czesława Madajczyka. – Wyd. 2, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.
 • Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej: relacje wysiedlonych i partyzantów / oprac. Alina Glińska. – Warszawa: PAX, 1968.
 • Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 / red. Zygmunt Klukowski. – W: Wydawnictwo Materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944, t. 2. Zamość: [b. w.], 1946.
 • Zamość z przeszłości twierdzy i miasta / pod red. Albina Koprukowniaka i Adama Andrzeja Wituska. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1980, s. 307-353.
 • Zbrodnie hitlerowskie na Zamojszczyźnie / Adam Czerkawski, Marek Dunin-Wąsowicz. – Warszawa: Rada Ochrony Pomników Walk i męczeństwa; Sport i Turystyka, 1968.
 • Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie / Michał Zawrotniak. – Zamość: Druk PRN, 1946.
 • Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944. Szkice, wspomnienia, dokumenty / Jan Grygiel. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1985.
 • Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944 cz. 1-2 / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. – Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1971.

   

 

Artykuły z czasopism:

 • Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie / Zygmunt Mańkowski. W: Kalendarz Lubelski. R. 15, 1972, s. 35-40.
 • Alarm w lesie / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 38, s. 14.
 • Bełżec – miejsce holokaustu / Zdzisław Spaczyński. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1998, nr 1, s. 49-53.
 • Bitwa pod Osuchami / Bogdan Nowak. W: Tygodnik Zamojski. 2003, nr 24, s. 17.
 • Dzieci za drutami / Bogdan Nowak. W: Tygodnik Zamojski. 2003, nr 22, s. 17.
 • Himmlerstadt czyli Zamość / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2003, nr 39, s. 17.
 • Jeńcy sowieccy w szpitalu powiatowym w Zamościu w latach 1941-1942 / Krzysztof Czubara. W: Archiwariusz Zamojski. –2003, s. 23-27.
 • Kolegiata w czasie okupacji / Maria Matuszewska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2005, nr 1/2, s. 101.
 • Krew na paprociach / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 25, s. 14.
 • Losy dzieci z Zamojszczyzny wysiedlonych do Kałuszyna i okolic w czasie okupacji hitlerowskiej (relacje i wspomnienia wysiedlonych). Cz. 3 / oprac. Beata Kozaczyńska. W: Rocznik Kałuszyński. 2007, z. 7, s. 171-182.
 • Największa bitwa pancerna września (Tomaszów Lubelski 18-20 IX 1939) / Ryszard Nowosad. W: Mówią Wieki. 1980, nr 9, s. 1.
 • Od euforii do zwątpienia. Wsie podzamojskie w latach 1914-1944 / Wiesław Bondyra. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 3, s. 22-26.
 • Okupacyjna pasterka / Czesław Galek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 1, s. 44-47.
 • Osiem nieznanych dokumentów z Kancelarii Komendy Obwodu Zamość Armii Krajowej / Krzysztof Radziejowski. W: Archiwariusz Zamojski. 2008, s. 75-86.
 • Pamięć o zbrodni / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 47, s. 15.
 • Polacy muszą umierać śmiercią naturalną / Krystyna Daszkiewicz. W: Nurt. 1972, nr 4.
 • Pomoc Lubelskiej Rady Głównej Opiekuńczej dla wysiedlonej ludności Zamojszczyzny w latach 1941-1943 / Anna Wiśniewska. W: Rocznik Zamojski.  t. 1, 1984, s. 123-139.
 • Pomoc ruchu ludowego dla wysiedlonej ludności na Zamojszczyźnie (1942-1944) / Janusz Gmitruk. W: Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 2003, nr 19, s. 65-78.
 • Rotunda zamojska / Zygmunt Mańkowski. W: Kalendarz Lubelski. 1970, nr 13, s. 149-159.
 • Szare Szeregi na Zamojszczyźnie / Marian, Adam Stawecki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1989, nr 4, s. 11.
 • Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata / Czesław Galek. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 1, s. 47-51.
 • Szczebrzeszyn w czasie II wojny światowej (1939-1944) / Krzysztof Czubara. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. – 2006, nr 3/4, s. 27-36.
 • Szkolnictwo na Zamojszczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej / Jerzy Doroszewski. W: Rocznik Zamojski. t. 1, 1984, s. 141-173.
 • W obronie Ziemi Zamojskiej 1942/1943 /Zygmunt Mańkowski // Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 403-413.
 • Walki pod Łabuniami i Cześnikami we wrześniu 1939 roku / Jacek Feduszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 1, s. 40-43.
 • Wojenne wspomnienia ks. Franciszka Zawiszy / Krzysztof Radziejowski // Archiwariusz Zamojski. 2003, s. 39-40.
 • Wrześniowy tryptyk / Halina Matławska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1989, nr 3, s. 21.
 • Wspominając zamojski wrzesień / Marian Stawecki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1989, nr 3, s. 13.
 • Wspomnienia z wojny i okupacji od 1. 09. 1939 do 19. 06. 1945 / Franciszek Zawisza. W: Archiwariusz Zamojski. 2003, s. 41- 50.
 • Wysiedlenie mieszkańców Zamojszczyzny na teren powiatu garwolińskiego w okresie okupacji hitlerowskiej / Beata Kozaczyńska. W: Archiwariusz Zamojski. 2004, s. 39-50.
 • Zamoyski, Niemcy i … / Marian, Adam Stawecki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1989, nr 4, s. 55.
 • Zapomniane "polskie Oradour" : niemieckie wysiedlenia z Zamojszczyzny / Janusz Jasiński. W: Tygodnik Powszechny. 2006, nr 22, s. 14.
 • Zapomniani wypędzeni / Krzysztof Świątek. W: Tygodnik Solidarność. 2003, nr 51/52, s. 38-39.
 • Zwierzyniec w latach II wojny światowej (1939-1944) / Krzysztof Czubara. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2007, nr 3, s. 17-29.
 • Z za mrocznej kurtyny / Marian, Adam Stawecki. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 1989, nr 4, s. 86-87.