Eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Elżbieta Bednarek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008.
 • Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska. - Białystok : „Trans Humana”, 2004.
 • Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
 • Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2008. - S. 66-73.
 • Rodzina współczesna / red. nauk. Maria Ziemska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001.
 • Sieroctwo rodzinne / Alicja Kurcz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 732-737.
 • Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. - Białystok : „Trans Humana”, 2006.

Artykuły z czasopism

 • Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7.
 • Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-15.
 • Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 81-86.
 • Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek // Polityka Społeczna. - 2008, nr 11-12, s. 23-27.
 • Emigracyjne „sieroty” / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 38-40.
 • Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny/ Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5.
 • Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka. - 2007, nr 46, s. 34-36.
 • Eurosieroty / Natalia Bugajska // Cogito. - 2008, nr 11, s. [6]-[9].
 • Eurosieroty w oczach młodych filmowców / Adriana Świerczyńska // Katecheta. - 2008, [nr] 7/8, s. 86-88.
 • Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 37-43.
 • Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11.
 • Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 87-104.
 • Poakcesyjne migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej : wybrane implikacje / Bartłomiej Walczak // Katecheta. – 2008, nr 7/8, s. 78-86.
 • Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-69.
 • Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27-33.
 • Rodzice wyjechali / Anna Marecik // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18.
 • Samotność dziecka w rodzinie / Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 5-7.
 • Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrąściel // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34.
 • Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69.
 • Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [5]-8.
 • Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7 , s. 76-77.
 • Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 105-142.
 • Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40-42.
 • Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 21-26.