Ordynacja Zamojska 1589-1945

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1970-2015
Wyboru dokonała : Alina Kierepka

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Gospodarka folwarczna Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII wieku / Józef Kasperek ; Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 • Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku : polski wariant zachodnioeuropejskich dóbr rodzinnych / Ryszard Orłowski. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2011.

Artykuły z czasopism:
Historia

 • Słownik Ordynacji Zamojskiej / Regina Smoter-Grzeszkiewicz // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2002, nr 1/2 -
 • Chmielecki i błękitne wojsko / Bogdan Nowak // Kronika Tygodnia. - 2014, nr 15, s. 28
 • Droga do wolności wiodła przez lasy ordynackie / Andrzej Barański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 4, s. 32-36
 • Goraj wśród miast Ordynacji Zamojskiej / Jan Kulnianin // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 1, s. 76-79
 • Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648 / Dariusz Wojnarski // Archiwariusz Zamojski. 2005, s. 39-44
 • Obecność Tatarów na terenie Ordynacji Zamojskiej / Regina Smoter-Grzeszkiewicz // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2005, nr 3/4, s. 50-52
 • Przed utworzeniem Ordynacji Zamojskiej / Wiesław Bondyra // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 3, s. 11-14
 • Związki rodziny Malhomme'ów z Ordynacją Zamoyską / Regina Smoter-Grzeszkiewicz // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 3, s. 15-17
 • Życie codzienne w osiemnastowiecznym Zamościu / Bogumiła Sawa // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 3, s. 38-42

Gospodarka /przemysł, rolnictwo/

 • 1900 lat papieru / Emilia Rulewska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 1/2, s. 76-82 ; nr 3/4, s. 112-117
 • Dawne plany gruntów wsi w Archiwum Państwowym w Zamościu / Jakub Żygawski // Archiwariusz Zamojski. - 2008, s. 107-125
 • Instrukcja dotycząca kolejki wąskotorowej Ordynacji Zamojskiej / Michał Mroczek // Archiwariusz Zamojski.- 2012, s. 67-76
 • Konik polski i rodzina Zamoyskich / Cis van Vuure // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 2, s. 10-14
 • Nieznany plan dóbr Ordynacji Zamojskiej w zbiorach zamojskiego archiwum / Wojciech Przegon // Archiwariusz Zamojski. - 2004, s. 7-14
 • Oddajcie majątek Zamoyskim! / Zygmunt Nosal // Kronika Tygodnia. - 2014, nr 19, s. 2
 • Przemysł Ordynacji Zamojskiej : scenariusz wystawy realizowanej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa / Anna Rychter // Bibliotekarz Zamojski. - 2010, nr 2, s. 36-40
 • Telefony w Ordynacji Zamojskiej 1905-1914 / Michał Mroczek // Archiwariusz Zamojski. - 2011, s. 15-26
 • Z tradycji reform gospodarczych w Ordynacji Zamojskiej / oprac. Ryszard Orłowski // Zamojskie Studia i Materiały. - 2001, z. 1, s. 249-267


Kultura, sztuka, oświata

 • Działalność architektów Ordynacji Zamojskiej na terenie Szczebrzeszyna i okolic w I poł. XIX wieku / Agnieszka Szykuła // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 3/4, s. 37-40
 • Edukacja rolnicza w Ordynacji Zamojskiej / Bogdan Szyszka // Zamojskie Studia i Materiały. - 2005, z. 3, s. 435-449
 • Historia powstania i rozwoju Szkoły Rzemiosł w Zamościu / Edmund Niedziałkowski // Archiwariusz Zamojski. - 2012, s. 109-118
 • Kultura w Klemensowie? / (ar). // Tygodnik Zamojski. - 2014, nr 15, s. 12
 • Maria Kuncewiczowa w podróży / Alicja Szałagan // Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 3, s. 223-237
 • Nie na sprzedaż / (ar) // Tygodnik Zamojski. - 2014, nr 36, s. 18
 • Nowe materiały do biografii malarzy, sztycharzy, geometrów i architektów w Zamościu w XVIII wieku / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Archiwariusz Zamojski. - 2014, s. 143-154
 • O królewskich łowach - "Dryas Zamechska" / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 1, s. 7-9
 • Ostatnia warszawska rezydencja ordynatów / Andrzej Barański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2011, nr 1, s. 62-67
 • Początki litografii w Zamościu / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 4, s. 20-22
 • Rezydencja Zamoyskich na Foksalu / Andrzej Barański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2011, nr 2, s. 23-28
 • Warsztat rzeźbiarski Jana i Jakuba Maucherów / Agnieszka Szykuła // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 2, s. 24-30
 • Zamość w badaniach archiwistów i bibliotekarzy Biblioteki Ordynacji Zamojskiej / Alina Kierepka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2005, nr 3/4, s. 97-101

Pracownicy Ordynacji

 • Bazyli Rudomicz jako sędzia w Ordynacji Zamojskiej w połowie XVII wieku / Marian Lech Klementowski // Zamojskie Studia i Materiały. - 2000, z. 2, s. 43-54
 • Gracja, gracjaliści, Kasa Przezorności, czyli o zabezpieczeniu emerytalnym pracowników Ordynacji Zamojskiej w latach 1864-1914 / Michał Mroczek // Archiwariusz Zamojski. - 2008, s. 23-34
 • Inwentarz majątku po zmarłym w 1844 r. Fryderyku Ihne lekarzu weterynarii Ordynacji Zamojskiej / Jan Makara // Archiwariusz Zamojski. - 2014, s. 155-188
 • Ogrodnicy na usługach Zamoyskich pod koniec XIX wieku : Zwierzyniec i Klemensów / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2015, nr 1, s. 25-28
 • Polska w oczach Anglika : pobyt na dworze Stanisława Kostki Zamoyskiego Georgéa Burnetta, w latach 1804-1805 / Marek Blaszke // Zamojskie Studia i Materiały. - 2009, z. 2, s. 189-208
 • Urzędnicy Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu w księgach stanu cywilnego parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie (1895-1910) / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 1, s. 18-22

Multimedia:

 • Exegi monumentum. Cz. 1-5 [Film] / scen. Natasza Ziółkowska-Kurczuk ; zdj. Szczepan Adamiuk. - Lublin : OTV Lublin, 1994 (sporz. 2008)
 • Zamość Hetmana [Film] / scen. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, ; zdj. Tomasz Smyk. - Lublin : OTV Lublin, 2005 (sporz. 2008)