Eurosieroctwo z perspektywy etycznej.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003-2015
Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Dylematy współczesnych ludzi : red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. Warszawa : Difin, 2015.
 • Globalizacja : Aniela Dylus. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2005.
 • Kondycja współczesnych rodzin / red. nauk. Wojciech Muszyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe, 2013.
 • Migracja uchodźstwo wielokulturowość : red. nauk. Danuta Lalak. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2007.
 • Migracje edukacyjne : red. Zofia Kawczyńska-Butrym. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 • Migracje kobiet : red. nauk. Marta Kindler, Joanna Napierała ; [aut. Marta Kindler et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 
 • Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.
 • Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian / Paweł Kaczmarczyk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005.
 • Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castles and Mark J. Miller ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Niebezpieczne związki : red. nauk. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 • Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 • Patologia eurosieroctwa w Polsce : Stanisław Kozak. Warszawa : Difin, 2010.
 • Problemy współczesnego dziecka : red. nauk. Małgorzata Cywińska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 • Rodzina : [red. nauk. Urszula Bejma]. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.
 • Rodzina, młodzież, dziecko : red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
 • Rodzina w dobie przemian : Anna Kwak. Warszawa : "Żak", 2005.
 • Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. Warszawa : Difin, 2013.
 • Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.
 • Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa / pod red. Piotra Szukalskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
 • Środowisko - zasoby - profesjonalizacja : red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013.
 • Świat rodziny : red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.
 • Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii : red. nauk. Anna Grabowiec, Joanna Kryza, Krystyna Zielińska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013.
 • Wymiary życia społecznego : pod red. Mirosławy Marody ; [aut. Irena Borowik et al.]. Warszawa : "Scholar", 2007.
 • Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa : red. nauk. Joanna Szymanowska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 • Zagrożone człowieczeństwo. pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • „Cała Polska liczy eurosieroty” : panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacja rodzin migrantów / Sylwia Urbańska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 61-88
 • Dziecko jak walizka / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2016, nr 4, s. 10
 • Emigracyjne „sieroty” / Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 38-40
 • Eurosieroctwo : problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 3-9
 • Eurosieroctwo - wybór bibliografii / oprac. Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 59-60
 • Eurosieroctwo - zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia / Ryszard Borowicz, Maria Marta Urlińska, Janis Vanags // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 3, S. 22-36
 • Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 5-12
 • Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 • Migracje międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // Polityka Społeczna. - 2012, nr 10, s. 21-26
 • Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 57-59
 • Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reitegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 7, s. 27-33]
 • Role matek "z oddali" : co z dziećmi, gdy matki przebywają za granicą? / Teresa Sołtysiak ; Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr. 1, s. 8-12
 • Rozbite rodziny, zaniedbane dzieci / Magdalena Wójtowicz // Tygodnik Zamojski. - 2015, nr 26, s. 9
 • Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 16-19