Eutanazja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonały : Anna Kita, Monika Bździuch

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002. s. 217-224
 • Eutanazja - dobra śmierć czy zabójstwo człowieka / Jan Śledzianowski. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010.
 • Eutanazja W: Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Warszawa : "Żak", 2001. s. 56-58
 • Hospicjum w służbie umierających / Mirosław Górecki. Warszawa : "Żak", 2000.
 • Ja zabijam i Ja sam ożywiam: dramat eutanazji. W: Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae. Kraków : Znak, 1997. s. 841-935
 • Ostateczne wyjście : praktyczne porady dla śmiertelnie chorych, jak samodzielnie lub z cudzą pomocą popełnić samobójstwo / Derek Humphry. [Gdynia] : "Stamari", 1993.
 • Przewodnik po etyce / pod red. Petera Singera ; red. nauk. wyd. pol. Joanna Górnicka ; z ang. przeł. Wojciech J. Bober [et al.]. Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2000. s. 337-345
 • Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielanowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1980.

Artykuły z czasopism:

 • A jednak życie - życia warte! / Barbara Chyrowicz W: Znak .-2001 , nr 7 , s. 23-34
 • Bioetyka wobec narodzin i śmierci / Jerzy Kosiewicz. W: Kwartalnik Filozoficzny. - 2005, z. 3 , s. 164-169
 • Być przy cierpiących / Jean Vanier tł. Agnieszka Kuryś. W: Znak. -2001 , nr 7 , s. 166-167
 • Czy Hiob winien był się zabić, przeklinając Boga? / Karol Tarnowski. W:Znak .-2001, nr 8, s. 122-131
 • Doktorze, nie zabijaj mnie / Krzysztof Kęciek. W: Przegląd Powszechny. - 2005, nr 4, s. 85-92
 • Eutanazja i biolatria / Bogusław Wolniewicz. W:Znak .-2001 , nr 7 , s. 98-108
 • Godne życie, godna śmierć : wybitny kardiolog o eutanazji i samobójstwie / Christiaan Neethling Barnard Rec. Małgorzata Borczak. W: Nowe Książki .-1996 , nr 6 , s. 25
 • Jaką miarą mierzyć człowieka / Zbigniew Nosowski. W: Więź .-2001 , nr 1 , s. 3-6
 • Kij w mrowisko : raport "Wespennest" : dwa sposoby na przemoc wobec człowieka / Werner Vogt tł. Agnieszka Milewska. W: Przegląd Polityczny .- 2001 nr 52/53, s. 156-172
 • Konanie na oczach świata / Jarosław Makowski. W: Przegląd Powszechny. - 2005, nr 7/8, s. 56- 63
 • Kres życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak-Lipińska, Róża Pawłowska. W: Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 43-46
 • Kultura śmierci : Russel Ogden: badacz kresu / Diane Martindale. W: Świat Nauki. - 2005, nr 7, s. 22-23
 • Ludzie są cenni / Cicely Saunders tł. Łukasz Tischner. W: Znak .-2001 , nr 7 , s. 164-166
 • Mengele współczesnej bioetyki / Tomasz P. Terlikowski. W: Arcana .-2003 , nr 5 , s. 113-120
 • Moralna ocena eutanazji / Jadwiga Pizun. W: Wychowawca. -2011, nr 3, s. 12-13
 • Na granicy życia i śmierci - sympozjum naukowe / Magdalena Wałachowska. W: Szkoła Specjalna .-2001 , nr 5 , s. 298-301
 • Nadzieja na dobrą śmierć/ Jacek Filek. W: Znak .-2001 , nr 7 , s. 35-46
 • O prawie do śmierci / Paweł Łuków. W: Nowe Książki. - 2004, nr 10, s. 75
 • Obudzić dobro w lekarzach : eutanazja w Holandii / Zbigniew Żylicz. W: Więź .-2003 , nr 11 , s. 17-25
 • Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka / Antoni Zięba. W: Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 28-29
 • Prawo do decydowania, nawet o własnej śmierci / Paweł Kozłowski. W: Nowa Szkoła .-2001 , nr 1 , s. 58-59
 • Prawo do godnej śmierci czy szansa godnego umierania / Joanna Petry-Mroczkowska. W: Więź. - 1999, nr 2, s. 35-49
 • Prawo do śmierci [tł. z ang.] / John Horgan. W: Świat Nauki .-1996 , nr 7 , s. 7-8
 • Prawo moralne a eutanazja / Zbigniew Stawrowski. W: Znak .-2001 , nr 8 , s. 132-142
 • Sedno dyskusji o eutanazji / Paweł Łuków. W:Nowe Książki. - 2006, nr 6, s. 28-29
 • Skazani na los Hioba? / Jacek Hołówka. W:Znak .-2001 , nr 7 , s. 8-19
 • Spór moralny, nie religijny / Jacek Salij .W: Znak. - 2001, nr 7, s. 61-74
 • Uwagi o samobójstwie i eutanazji / Helena Einstein. W: Znak .-2001 , nr 7 , s. 47-60
 • W poszukiwaniu godnej śmierci / John Horgan ; tł. z ang. Elżbieta Józefowicz. W: Świat Nauki. - 1997, nr 7, s. 68-74
 • W sprawie eutanazji / Ryszard Fenigsen. W: Znak .-2001 , nr 12 , s. 122-128
 • W trosce o godność życia ludzkiego : eutanazja / Tadeusz Jakubowski. W: Katecheta .-2001 , nr 7/8 , s. 84-99
 • Wybierajcie więc życie a czas umierania / Byron L. Sherwin tł. Łukasz Tischner. W: Znak .-2001 , nr 7 , s. 75-80
 • Wyklęte słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz W: Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9
 • Życie cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska. W: Szkoła Specjalna . -2002 , nr 1 , s. 22-24
 • Życie ludzkie i jego ochrona : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan. W: Wychowawca. -2011, nr 3, s. 28