Globalizacja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", cop.2002.
 • Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Mirosława Czerny,Robert Łuczak, Jerzy Makowski ; red. nauk. Mirosława Czerny. - Warszawa :
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Globalizacja : refleksje etyczne / Aniela Dylus. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowyim. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2005.Globalizacja / Joseph E. Stiglitz przekł. Hanna Simbierowicz. - Warszawa :Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
 • Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2004.
 • Globalizacja w kulturze : upowszechnienie czy uproszczenie? / red. nauk. Bogusława Bodzioch-Bryła, Renata Szczepaniak, Krzysztof Wałczyk. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010.
 • Globalna wioska cyfrowa : drugie życie sieci / Didier Lombard ; przekł. Jacek Hutyra. - Warszawa : MT Biznes Sp. z o. o., cop. 2009.
 • Jeden świat : etyka globalizacji / Peter Singer ; z ang. przeł. Cezary Cieśliński. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2006.
 • Koniec tysiąclecia / Manuel Castells ; przekł. Janusz Stawiński, Sebastian Szymański ; red. nauk. Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2009.
 • Kultura nowego kapitalizmu / Richard Sennett ; przeł. Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.
 • Modernizacja refleksyjna : polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności / Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash ; tł. Jacek Konieczny.
  -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. - Dębogóra : Wydawnictwo Dębogóra, cop. 2010.
 • Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2011.
 • Społeczeństwo w stanie oblężenia / Zygmunt Bauman ; przeł. Janusz Margański.-Warszawa : Sic!, 2006.
 • Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appadurai ; tł. Marta Bucholc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym / Matt Briggs ; przekł. Beata Radwan.-Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Artykuły z czasopism

 • Pojęcie i znaczenie kultury prawnej w zmaganiach nacjonalizmów z globalizacją / Roman Tokarczyk. // Zamojskie Studia i Materiały . - 2005, z. 3, s. 229-249.
 • Edukacja dla nadchodzącej przyszłości w kontekście raportów i strategii krajowych i zagranicznych / Tadeusz Aleksander. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 7-18.
 • Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nella G. Nyczkało. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 72-78.
 • Edukacja na tle procesów globalizacji / Maria Leśniak. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6,s. 14-18.
 • Edukacja wielokulturowa w dobie globalizacji: programowy mit czy konieczność? / Magdalena Wierzańska. // Zamojskie Studia i Materiały . - 2007, z. 4, s. 29-36.
 • Globalizacja a zdrowie publiczne / Izabella Łęcka. // Geografia w Szkole. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 33-43.
 • Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej / Roman Matykowski, Anna Tobolska. // Geografia w Szkole. [R.] 60, nr 1 (2007), s.22-25.
 • Jak będziemy pracować i uczyć się w XXI? Horst W. Opaschowski. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 19-22.
 • Język polski w świecie - certyfikacja jego znajomości a globalizacja / Władysław T.Miodunka. // Język Polski. - 2011, nr 4, s. 250-262.
 • Lektorat języka angielskiego w dobie globalizacji / Paweł Sobkowiak. // Języki Obce w Szkole. - [R.] 52, nr 4(2008), s. 76-83
 • Między globalizacją a europeizacją - refleksje nad umiędzynarodowieniem edukacji wyższej / Dobrochna Hildebrandt-Wypych. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54, nr 3(2009), s. 23-48.
 • Nauczanie języków obcych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 9-14.
 • Niepokojące granice demokratyzacji / Wiesław Gumuła. // Kultura i Społeczeństwo.- 2012, nr 1, s. 300-304.
 • Odrodzenie potęgi / Władysław Markiewicz. // Nowe Książki. - 2012, nr 4, s. 22-23.
 • Pojęcie i znaczenie kultury prawnej w zmaganiach nacjonalizmów z globalizacją / Roman Tokarczyk. // Zamojskie Studia i Materiały . - 2005, z. 3, s. 229-249.
 • Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek. // Geografia w Szkole. - [R.] 62, nr 3 (2009), s. 15-17.
 • Procesy globalizacji we współczesnym świecie / Przemysław Śleszyński. // Geografia w Szkole. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 5-21.
 • Procesy globalizacyjne w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne / Tomasz Komornicki. // Geografia w Szkole. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 22-32.
 • Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji / Tadeusz Paleczny. // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 1, s. 97-107.
 • Przemysł światowy na początku XXI wieku / Andrzej Wieloński. // Geografia w Szkole. [R.] 59, nr 6 (2006), s. 5-10.
 • Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 60-67.
 • Pytania i paradoksy kosmopolityczności / Bronisław Gołębiowski. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 4, s. 183-186.
 • Rynek nie jest najważniejszy / Gabriela Ziewiec. // Nowe Książki. - 2012, nr 6, s. 62-63.
 • Skutki zdrowotne procesów globalizacyjnych : scenariusz lekcji w szkoleponadgimnazjalnej w nawiązaniu do artykułu Izabelli Łęckiej / Katarzyna Mijakowska. // Geografia w Szkole. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 44-47.
 • Władcy świata / Jan Piński. // Najwyższy Czas!. - 2012, nr 24, s. XVIII-XIX.
 • Współczesny świat i jego problemy / Monika Stachura // Cogito. - 2008, nr 4, s. 96-98.
 • Współpraca bibliotek w dobie globalizacji / Grażyna Wojsznis. // Poradnik Bibliotekarza. 2006, nr 10, s. 3-8.
 • Zmiany na przemysłowej mapie świata / Andrzej Wieloński. // Geografia w Szkole. [R.] 59, nr 4 (2006), s. 4-22.